PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÖNEMİ VE DENETİMİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 4 - 20, 01.01.2009

Öz

Kaynakça

 • FITZGERALD Alison, Fed Loans Guided by Raters Grading Subprime Debt AAA, www.bloomberg.net, 18.12.2008
 • BABUŞÇU Şenol, HAZAR Adalet, SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık, Öncü Basımevi-Ankara, Mart 2008, s.357.
 • BAN Ünsal, YÖRÜK Nevin, Derecelendirme, Derecelendirme Yöntemleri ve Avrupa Birliği’ne GirişÖncesi Türkiye Açısından Değerlendirme, VII. Ulusal Finans Sempozyu- mu Bildiriler, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Ekim 2003, 523-557.
 • CHAMPSAUR Amelie, The Regulation of Credit Rating Agencies in the U.S. and the E.U.: Recent Initatives and Proposals, Harward Law School, Seminar in International Finance, L.M. Paper, May 2005, s.46.
 • Commission of the European Communities, Proposal For a Regulation of the European Parliament and of the Council on Credit Rating Agencies, Brussel 12.11.2008, s.4
 • EGE İlhan, Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBİ’ler, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17-18 Kasım 2006 Kongre Kitabı s.138.
 • ESME(The European Securities Markets Experts Group) Report to the European Commision, Role of Credit Rating Agencies, 2008. s.3.
 • ETTINGER Richard Prentice, GOLIEB David Edwin, Credits and Collections, Prentice- Hall, inc., 1917, s.120.
 • European Commision, How to deal with the new rating culture, July 2005, s 12-14.
 • Federal Register / Vol. 73, No. 134 / Friday, July 11, 2008 / Proposed Rules, s. 40106.
 • McCREEVY Charlie , European Commissioner for Internal Market and Services, Press Conference on Credit Rating Agencies, Brussels, 12 November 2008.
 • NYE, Roger P., EKE Selda, Türkiye’de Kredi Derecelendirmesi, Activeline, Mayıs 2004 s.38.
 • SEVİL Güven, Risk Derecelendirmesi ve Derece Değişikliklerinin Menkul Kıymetler Üzerindeki Etkileri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 1995, s.157-180.
 • SPK, 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No:40 sayılı, Sermaye Piya- sasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Teb- liği, 4.12.2003.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Kredi Derecelendirme Kuruluşları Raporu, Rapor No:2, 15 Mart 2005, s.11.
 • http://www.cesr-eu.org, 08.01.2009
 • http://www.defaultrisk.com/rating_agencies.htm, 10.01.2009
 • http://www.fitchratings.com, 05.01.2009
 • http://www.iosco.org/pubdocs/pdf, 25.12.2008
 • http://www.moodys.com, 05.01.2009
 • http://www.spk.gov.tr, 05.01.2009
 • http://www.standardandpoors.com, 05.01.2009
 • http://securities.stanford.edu/news-archive/2008/20080422_Headline106317 _Press.html, 04.01.2009.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÖNEMİ VE DENETİMİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 4 - 20, 01.01.2009

Öz

Yüz elli yılı aşan bir süreden bu yana finansal piyasaların içinde bulunan kredi derecelendirme kuruluşları sağladıkları faydaların dışında son on yıl içinde ve özellikle global ekonomiye zararı trilyonlarca Doları bulan krizin derinleşmesindeki katkıları ile tartışma konusu olmuşlardır. Bu kurumların güvenilirliği ve denetimi üzerine özellikle ABD ve Avrupa Birliği’nde 2008 yılının son çeyreğinde yoğun revizyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda hem Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumun tespitininin yapılması hem de ABD ve AB’de yapılmakta olan revizyon çalışmalarına dikkat çekerek ülkemiz yönetmelik ve tebliğlerine adaptasyon önerisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır

Kaynakça

 • FITZGERALD Alison, Fed Loans Guided by Raters Grading Subprime Debt AAA, www.bloomberg.net, 18.12.2008
 • BABUŞÇU Şenol, HAZAR Adalet, SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık, Öncü Basımevi-Ankara, Mart 2008, s.357.
 • BAN Ünsal, YÖRÜK Nevin, Derecelendirme, Derecelendirme Yöntemleri ve Avrupa Birliği’ne GirişÖncesi Türkiye Açısından Değerlendirme, VII. Ulusal Finans Sempozyu- mu Bildiriler, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Ekim 2003, 523-557.
 • CHAMPSAUR Amelie, The Regulation of Credit Rating Agencies in the U.S. and the E.U.: Recent Initatives and Proposals, Harward Law School, Seminar in International Finance, L.M. Paper, May 2005, s.46.
 • Commission of the European Communities, Proposal For a Regulation of the European Parliament and of the Council on Credit Rating Agencies, Brussel 12.11.2008, s.4
 • EGE İlhan, Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBİ’ler, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17-18 Kasım 2006 Kongre Kitabı s.138.
 • ESME(The European Securities Markets Experts Group) Report to the European Commision, Role of Credit Rating Agencies, 2008. s.3.
 • ETTINGER Richard Prentice, GOLIEB David Edwin, Credits and Collections, Prentice- Hall, inc., 1917, s.120.
 • European Commision, How to deal with the new rating culture, July 2005, s 12-14.
 • Federal Register / Vol. 73, No. 134 / Friday, July 11, 2008 / Proposed Rules, s. 40106.
 • McCREEVY Charlie , European Commissioner for Internal Market and Services, Press Conference on Credit Rating Agencies, Brussels, 12 November 2008.
 • NYE, Roger P., EKE Selda, Türkiye’de Kredi Derecelendirmesi, Activeline, Mayıs 2004 s.38.
 • SEVİL Güven, Risk Derecelendirmesi ve Derece Değişikliklerinin Menkul Kıymetler Üzerindeki Etkileri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 1995, s.157-180.
 • SPK, 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No:40 sayılı, Sermaye Piya- sasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Teb- liği, 4.12.2003.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Kredi Derecelendirme Kuruluşları Raporu, Rapor No:2, 15 Mart 2005, s.11.
 • http://www.cesr-eu.org, 08.01.2009
 • http://www.defaultrisk.com/rating_agencies.htm, 10.01.2009
 • http://www.fitchratings.com, 05.01.2009
 • http://www.iosco.org/pubdocs/pdf, 25.12.2008
 • http://www.moodys.com, 05.01.2009
 • http://www.spk.gov.tr, 05.01.2009
 • http://www.standardandpoors.com, 05.01.2009
 • http://securities.stanford.edu/news-archive/2008/20080422_Headline106317 _Press.html, 04.01.2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Mehmet YAZICI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Yazıcı, D. M. (2009). KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÖNEMİ VE DENETİMİ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (82) , 4-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16298/170864

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.