PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Kaynakça

 • Atje, R. ve B Jovanovich. 1993. Stock markets and development. European Economic Review 37: 632-40.
 • Aybar, S ve C.Lapavistas. 2001. Financial system design and the post-Washington consensus. Development Policy in the Twenty-first Century: Beyond the post- Washington concensus. London: 28-46.
 • Bencivenga, V., B.D. Smith ve R.M.Starr. 1995. Equity Markets, Transaction Costs, and Capital Accumulation: An Illustration, World Bank, Policy Research Working Papers No.1456, Washington, DC.
 • BIS, Table 19. Amounts outstanding of over-the-counter (OTC) derivatives by risk category and instrument http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf (15 Kasım 2008).
 • Erturk, İ. ve diğerleri. 2008. Financialization at Work: Key Texts and Commentary. Routledge.
 • Financial Times. Government interventions. http://www.ft.com/cms/s/0/54f2b80e- 9947-11dd-9d48-000077b07658.html?nclick_check=1 (14 Kasım 2008).
 • Fry, M. 1978. Money and Capital or Financial Deepining in Economic Develop- ment?. Journal of Money, Credit and Banking, vol 10, No 4, ss 464–74.
 • İMKB. Faaliyet Raporu 2007. http://www.imkb.gov.tr/yayinlar.htm (19 Ekim 2008)
 • İMKB. Halka Arz ve İMKB'de İşlem Görme Rehberi. http://www.imkb.gov.tr/yayinlar.htm (21 Ekim 2008).
 • İMKB. Yıllık Rapor 2007. http://www.imkb.gov.tr/veri.htm (20 Ekim2008).
 • Levine, R. 1992. Financial Structures and Economic Development, Washington, DC: World Bank, WPS: 849.
 • Levine, R. ve S. Zervos. 1996. Stock market development and long-run growth. The World Bank Economic Review 10 (2): 323-39.
 • McKinnon, R. I. 1973. Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brookings.
 • Pagano, M. 1993. Financial Markets and Growth: An Overview. European Economic
 • Review, vol 37, ss 613–22.
 • Shaw, E.P. 1973. Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
 • Singh, A. ve diğerleri. 1992. Corporate Financial Structures in Developing Countries.
 • Technical Paper No.1, International Finance Corporation
 • Stiglitz, J. 1985. Credit markets and the control of capital. Journal of Money, Credits and Banking. 17 (2): 133-52.  ─
 • The role of the state in financial Markets. Proceedings of the World
 • Bank Annual Conference on Development Economics: 19–52.
 • Some lessons from the East Asian miracle World Bank Observer
 • (2), (August): 151-76.
 • Stiglitz, J. ve M. Uy. 1996. Financial Markets, public policy, and the East Asian mira- cle. World Bank Observer 11 (2) (August): 249.
 • Stiglitz, J. ve A.Weiss. 1981. Credit rating in markets with imperfect information. American Economic Review 71, June: 393–410.
 • Yeldan, E. Kapitalizmin Yeniden Finansallaşma Süreci ve 2007 Krizi. Cumhuriyet, 2 Ekim 2008.

KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Küresel ekonomi ABD’de mortgage şirketlerinin, yatırım ve mevduat bankalarının batmaya başlamasıyla kendini gösteren şiddetli bir kriz döneminde bulunmaktadır. İMKB’de yaşanılan krizden yüksek oranda etkilenmiş durumdadır. Finansmanlarının bir kısmını İMKB’den sağlayan şirketlerin kriz sürecinde bu kaynakları bulmaları güçleşecektir. Bu makalede, İstanbul borsasının krizden nasıl etkileneceği ve borsanın krize karşı direnme kapasitesi tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise, makaledeki analiz çerçevesinde gelecek araştırmalar için çıkarılan gündem sunulmaktadır

Kaynakça

 • Atje, R. ve B Jovanovich. 1993. Stock markets and development. European Economic Review 37: 632-40.
 • Aybar, S ve C.Lapavistas. 2001. Financial system design and the post-Washington consensus. Development Policy in the Twenty-first Century: Beyond the post- Washington concensus. London: 28-46.
 • Bencivenga, V., B.D. Smith ve R.M.Starr. 1995. Equity Markets, Transaction Costs, and Capital Accumulation: An Illustration, World Bank, Policy Research Working Papers No.1456, Washington, DC.
 • BIS, Table 19. Amounts outstanding of over-the-counter (OTC) derivatives by risk category and instrument http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf (15 Kasım 2008).
 • Erturk, İ. ve diğerleri. 2008. Financialization at Work: Key Texts and Commentary. Routledge.
 • Financial Times. Government interventions. http://www.ft.com/cms/s/0/54f2b80e- 9947-11dd-9d48-000077b07658.html?nclick_check=1 (14 Kasım 2008).
 • Fry, M. 1978. Money and Capital or Financial Deepining in Economic Develop- ment?. Journal of Money, Credit and Banking, vol 10, No 4, ss 464–74.
 • İMKB. Faaliyet Raporu 2007. http://www.imkb.gov.tr/yayinlar.htm (19 Ekim 2008)
 • İMKB. Halka Arz ve İMKB'de İşlem Görme Rehberi. http://www.imkb.gov.tr/yayinlar.htm (21 Ekim 2008).
 • İMKB. Yıllık Rapor 2007. http://www.imkb.gov.tr/veri.htm (20 Ekim2008).
 • Levine, R. 1992. Financial Structures and Economic Development, Washington, DC: World Bank, WPS: 849.
 • Levine, R. ve S. Zervos. 1996. Stock market development and long-run growth. The World Bank Economic Review 10 (2): 323-39.
 • McKinnon, R. I. 1973. Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brookings.
 • Pagano, M. 1993. Financial Markets and Growth: An Overview. European Economic
 • Review, vol 37, ss 613–22.
 • Shaw, E.P. 1973. Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
 • Singh, A. ve diğerleri. 1992. Corporate Financial Structures in Developing Countries.
 • Technical Paper No.1, International Finance Corporation
 • Stiglitz, J. 1985. Credit markets and the control of capital. Journal of Money, Credits and Banking. 17 (2): 133-52.  ─
 • The role of the state in financial Markets. Proceedings of the World
 • Bank Annual Conference on Development Economics: 19–52.
 • Some lessons from the East Asian miracle World Bank Observer
 • (2), (August): 151-76.
 • Stiglitz, J. ve M. Uy. 1996. Financial Markets, public policy, and the East Asian mira- cle. World Bank Observer 11 (2) (August): 249.
 • Stiglitz, J. ve A.Weiss. 1981. Credit rating in markets with imperfect information. American Economic Review 71, June: 393–410.
 • Yeldan, E. Kapitalizmin Yeniden Finansallaşma Süreci ve 2007 Krizi. Cumhuriyet, 2 Ekim 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilmi SONGUR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Songur, H. (2009). KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (82) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16298/170865

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.