Yıl 2020, Cilt , Sayı 113, Sayfalar 139 - 152 2020-04-23

Ekonomi Politikalarındaki Belirsizliklerin Güven Endeksleri Üzerindeki Etkisi
The Effects of Uncertainties in Economic Policy on Confidence Indices

Saffet AKDAĞ [1]


Belirsizlikler toplumların karar süreçleri üzerinde etkili olan bir unsurdur. Özellikle ekonomi dünyasında var olan belirsizlikler toplumun hem tüketim hem de yatırım davranışını yakından etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmada ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin, toplumun ekonomiye güvenini temsil eden tüketici güven endeksi ve üretici güven endeksi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 13 OECD ülkesi ile 3 OECD üyesi olmayan 16 ülkenin Ocak 2003 ile Aralık 2018 tarihleri arasındaki aylık verileri kullanılarak panel nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Panel nedensellik analiz sonuçlarına göre ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin, güven endekslerinin nedeni olduğu tespit edilmiştir.

Uncertainties are a factor that impact on decision-making processes of society. Especially the uncertainties in the world of economy closely affect both consumption behavior and investment behavior of the society. In this context, the effect of uncertainties in economic policies on consumer confidence index and producer confidence index representing the confidence of the society in the economy was investigated. Panel causality analysis was carried out between January 2003 and December 2018 for 16 OECD countries and 3 non-OECD countries. According to the results of panel causality analysis, it is determined that uncertainties in economic policies are the cause for confidence indices. 

 • Akkuş, Ö. (2017). Ekonomik Politika Belirsizliği ve Politik İstikrarsızlığın Büyüme Üzerindeki Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 27-42.
 • Ayaydın, H., & Karaaslan, İ. (2015). Politik Belirsizlikler ve Finansal Performans: BIST Örneği. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(13), 51-63.
 • Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 • Bilgin, M. H., Demir, E., Gozgor, G., Karabulut, G., & Kaya, H. (2019). A New Method to Measure Economic and Financial Uncertainty in Turkey. Available at SSRN 3337913.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A.R.(1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Caputo, R., & Duch, R. M. (2018). US Economic Policy Uncertainty is Presidential. Nuffield College Centre for Experimental Social Sciences (CESS), Working Paper Series.
 • Carrière-Swallow, Y., & Céspedes, L.F. (2013). The impact of Uncertainty Shocks in Emerging Economies. Journal of International Economics, 90(2), 316-325.
 • Cerda, R., Silva, Á., & Valente, J. T. (2018). Impact of Economic Uncertainty in A Small Open Economy: The Case of Chile. Applied Economics, 50(26), 2894-2908.
 • Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Emirmahmutoğlu, F. & Köse, N. (2011). Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels. Economic Modelling, 28(3), 870-876.
 • Fisher, R.A. (1932), Statistical Methods for Research Workers, (4. Edition), Edinburgh: Oliver and Boyd.
 • Hardouvelis, G. A., Karalas, G., Karanastasis, D., & Samartzis, P. (2018). Economic Policy Uncertainty, Political Uncertainty and The Greek Economic Crisis. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3155172.
 • Im, K.S, Pesaran, M.H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53–74.
 • Kar, M., Nazlıoğlu, Ş., & Ağır, H. (2011). Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis. Economic Modelling, 28(1-2), 685-693.
 • Korkmaz, Ö., & Güngör, S. (2018). Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 211-219.
 • Kurt, G., & Köse, A. (2017). Türkiye’de Bankaların Finansal Oranları İle Hisse Senedi Getirisi Arasındaki Panel Nedensellik İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 302-312.
 • Levin, A., Lin, C. & Chu, C.J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finitesample Properties. Journal of Econometrics, 108, 1–24.
 • Liu, B. (2010). Uncertainty Theory. In Uncertainty Theory. Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Menyah, K., Nazlioglu, S., & Wolde-Rufael, Y. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from a Panel Causality Approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
 • Perić, B. Š., & Sorić, P. (2018). A note on the “Economic Policy Uncertainty Index”. Social Indicators Research, 137(2), 505-526.
 • Pesaran, H., M., (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Working Paper, 0435, University of Cambridge.
 • Pesaran, H., M., (2007). A Simple Panel Unitroot Test in the Presence Of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Economics, 22, 265-312.
 • Pesaran, H., M., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142, 50-93.
 • Şahinoz, S., & Coşar, E. E. (2018). Quantifying Uncertainty and Identifying Its Impacts on the Turkish Economy. Empirica, 1-23.
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Van Dalen, A., De Vreese, C. H., & AlbÆk, E. (2016). Mediated Uncertainty: The Negative Impact of Uncertainty in Economic News on Consumer Confidence. Public Opinion Quarterly, 81(1), 111-130.
 • Yalçınkaya, Ö. (2019). Küresel Ekonomik, Politik ve Jeopolitik Belirsizliklerin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine SVAR Analizi (1992: Q1-2018Q: 2). Journal of Yasar University, 14(53), 56-73.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9576-6786
Yazar: Saffet AKDAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, İİBF,
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2020

APA Akdağ, S . (2020). Ekonomi Politikalarındaki Belirsizliklerin Güven Endeksleri Üzerindeki Etkisi . Maliye ve Finans Yazıları , (113) , 139-152 . DOI: 10.33203/mfy.574113