Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. Maddesi Karşısında Marka Tescili Üzerine Düşünceler

Yıl 2019, Sayı: 2, 293 - 310, 20.11.2020

Öz

Bu çalışmada, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155’inci maddesi karşısında marka tescili ve marka sicilinin işlerliği üzerine eğileceğiz. Marka tescili ve buna bağlı olarak oluşturulan marka sicili, temelinde bir hukuki güvenlik ihtiyacından doğmuştur. Fakat gelinen noktada, marka sicilinin bu ihtiyaca cevap olmakta yetersiz kaldığı rahatlıkla gözlemlenebilir. İşte yukarıda anılan madde, marka sicilinin şeffaflaştırılması noktasında önemli bir adım olmuştur. Bu bağlamda, ilk olarak marka tescilinin tarihine inilerek, tescile neden ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarılacaktır. Akabinde, marka tescilinin fonksiyonları analiz edilecek ve son olarak, maddenin marka sistemine etkisi marka sicili temelinde incelenecektir.

Kaynakça

  • ALICA, Türkay, ‘6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi’, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017, ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 673-736.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mahmut Arif Koçak 0000-0001-6570-0014

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Koçak, Mahmut Arif. “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. Maddesi Karşısında Marka Tescili Üzerine Düşünceler”. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sy. 2t.y.: 293-310.