Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 234 - 244 2019-07-01

Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din

Bilal PATACI [1]


Mitoloji, psikoloji ve din üçgeninin kesişim kümesine odaklanarak insan yapısını inceleyen Gülüşan Göcen’in bu eseri, modern psikolojinin mitosa nasıl yaklaştığı ve din psikolojisinin sahip olduğu yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde mitosların nasıl ele alınabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Oldukça yoğun ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olduğu kolaylıkla farkedilen eserde Göcen; ilk bölümde kitap süresince peşinde olacağı soruları, konu ve sınırlılıkları izah etmekte, ikinci bölümde ise mitosun ne’liği, işlevi,  yapısı ve özellikleri gibi başlıklardaki tartışmalara değinerek “mit ve din”, “mit ve psikoloji” ilişkilerini bütün boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Üçüncü bölümü modern psikologların mitosları okuma biçimlerine ayıran yazar, son bölümde ise mitosu daha dar bir perspektiften - din psikolojisinin sınırları dahilinde - ele almaktadır

mitoloji, psikoloji
  • Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din, Kaknüs Yayınları, İstanbul: 2018.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Tanıtım ve Tenkitler
Yazarlar

Yazar: Bilal PATACI (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 3 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019

Chicago Patacı, B . "Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din". Milel ve Nihal 16 (2019 ): 234-244