PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 16 - 29, 01.05.2015

Öz

Türkçe öğretiminin temel aracı olan metinler, ulusal ve evrensel kültürün dayandığı değerlerin öğrencilere aktarılması için birer araç olma özelliğinesahiptir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları tarafından basılan 7.sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma metinlerinin hangi değerleri ilettiğini tespit etmek ve bu değerlerin dağılımını belirlemek bu araştırmanın amacınıoluşturmaktadır. İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinde değerlere yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilenbu çalışmanın evrenini, incelenen Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır.Araştırmada, evrende bulunan okuma metinleri değerlendirilmiştir. Değerlerkonusunda bir liste oluşturulmuş ve Türkçe ders kitabı incelendikçe bu listeşekillendirilip geliştirilmiştir. Çalışmanın sürecinde Türkçe ders kitapları oluşturulurken metinlerde değerlere yönelik ögelerin yeterince yer alması gerektiğisonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan çalışmanın, ders kitabı yazarlarına, bu konudadaha sonra çalışma yapacak araştırmacılara ve Türkçe eğitimi alanına katkı sağlayacağı ve yardımcı olacağı düşünülmektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA76AA74FH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Salim PİLAV Bu kişi benim


Hasan Ali DEMİR Bu kişi benim


Hatice DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Pilav, S. , Demir, H. A. & Demir, H. (2015). İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 16-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406106