PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNFORMAL ÖĞRENME YAKLAŞIMININ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 30 - 53, 01.05.2015

Öz

Araştırmada, Türkiye’ye farklı ülkelerden gelmiş olan yabancı öğrencilerin, günlük yaşamlarında karşılaştıkları hastane, yurt-pansiyon, lokanta-restoran,pazar-market gibi sosyal ortamlara özgü Türkçe eşya, mekân, işlem ve kavramların isimlerini informal ortamlarda öğrenmelerini sağlayarak, informal ortamlarda Türkçe öğretiminin yabancı uyruklu öğrencilerin sözcük bilgilerine etkisini ve informal ortamlarda Türkçe öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemekamaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Giresun Üniversitesi TÖMER’inHazırlık A ve B şubelerinde okuyan 20 kişilik A (temel) seviyesindeki öğrencilerden rastgele oluşturulmuştur. Araştırma deneysel araştırma modellerindenön test-son test kontrol gruplu modele göre tasarlanmıştır. Veri toplama aracıolarak Türkçe Sözcük Testi, deneysel işlem öncesi ve sonrasında, Görüşme Formuise uygulama sonrasına uygulanmıştır. Verilerin analizinde nicel ve nitel tekniklerden yararlanılmıştır.Araştırma sonucunda, informal öğrenmenin öğrencilerin sözcük öğretimi başarısını sınıf içi ve geleneksel öğretime nazaran daha fazla artırdığı; ayrıcaTürk dünyasından ve diğer yabancı uyruklu öğrencilerin informal ortamlardaTürkçe öğrenmeye yönelik dili kullanma, kültürü tanıma ve uygulamaya aktarma gibi açılardan olumlu yönde görüşe sahip olduğu tespit edilmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA73BR98FP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sedat MADEN Bu kişi benim


Ömür DİNCEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Maden, S. & Dincel, Ö. (2015). İNFORMAL ÖĞRENME YAKLAŞIMININ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE ETKİSİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 30-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406107