PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN YAZILARINDA EĞİTİM SORUNU

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 54 - 68, 01.05.2015

Öz

Necip Fazıl Kısakürek bir fikir, sanat ve dava adamı sıfatlarıyla zihinlere kazınmış, hatta hayatının uzun bir döneminde bu sıfatları karakteri halinedönüştürmenin çilesini yaşamıştır. Yazar bu özelliklerinden dolayı özellikle eğitim ve irfan konularında topluma yol gösterici vasıflara sahiptir. Toplum hayatında çok mühim bir yere sahip olan eğitim Necip Fazıl’ın eserlerinde önemli biryer tutar. Deneme türündeki yazıları içinde eğitim konusu üzerinde yoğunlaşanÇerçeve Yazıları, Necip Fazıl’ın bu konudaki belli başlı görüşlerini yansıtmaktadır. Kendi ifadesiyle, “maarif cihazımız” her yönüyle ele alınmalı, düzenlenmeli ve çağa uygun şekilde geliştirilmelidir. Bu yazılarda pek çok açıdan irdelediği eğitim Necip Fazıl’ın düşünce ve pratik alanındaki eğitim panoramasınıverir. Bu panorama, henüz millî bir sistem benimseyememiş kurumlarını, eğiticisini ve öğrencisini istenen seviyeye ulaştıramamış eğitim hayatımızda bugündahi üzerinde dikkatle durulması gereken ayrıntılar taşır. Bu çalışmada NecipFazıl’ın Tanrı Kulundan Dinlediklerim ve Çerçeve’lerindeki eğitim ile ilgiliyazılarını, onun eğitim anlayışı açısından değerlendireceğiz

Ayrıntılar

Diğer ID JA87KV75PY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah ŞENGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Şengül, A. (2015). NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN YAZILARINDA EĞİTİM SORUNU . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 54-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406108