PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUKLARIN HAK ETTİĞİ EĞİTİMİ ALMALARINDA ONLARIN GELİŞİM HAKLARINI BİLEN VE DİKKATE ALAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ OLABİLMEK

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 97 - 105, 01.05.2015

Öz

Toplumun geleceğinin temel taşları olan çocukların fiziksel ve ruhsalaçıdan sağlıklı olması, kendi değerlerinin farkında olarak yetişmesi, onların eğitimini üstlenen öğretmenlerin niteliğiyle yakından ilgilidir. Birey olarak herçocuğun temel hak ve özgürlüklerinden yararlandırılması eğitim uygulamalarını yürüten öğretmenlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Çocukların entemel hakları olan gelişim haklarını öğrenmeleri gereken dönem eğitimin ilkbasamağı olan okul öncesi eğitim dönemidir. Çocuğun gelişimine destek olmakokul öncesi öğretmenlerin en önemli görevidir. Çocuk hakları çocuğun gelişimini desteklemede okul öncesi öğretmenlere rehber niteliğindedir. Gelişim hakları çocuğun eğitim, bilgi edinme, oyun, dinlenme, boş zaman ve kültürel etkinliklere katılma, düşünce, din ve vicdan özgürlüklerini kapsayan bir grup haklarıdır. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişim haklarının korunması için okulöncesi öğretmenler çocuk hakları eğitimini veren ve değer olarak çocuğa haklarını kazandıran okul öncesi öğretmenler olmalıdır

Ayrıntılar

Diğer ID JA37NV28ES
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şenay BULUT PEDÜK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Bulut Pedük, Ş. (2015). ÇOCUKLARIN HAK ETTİĞİ EĞİTİMİ ALMALARINDA ONLARIN GELİŞİM HAKLARINI BİLEN VE DİKKATE ALAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ OLABİLMEK . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 97-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406111