PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ELAZIĞ İLİNDEKİ İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖFKE NEDENLERİ VE ÖFKE KONTROL YÖNETİMLERİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 148 - 159, 01.05.2015

Öz

Her insanın yaşadığı gibi öğretmenlerin de eğitim-öğretim ortamındakarşılaştıkları sorunlardan dolayı öfke duygusunu yaşamaları normaldir. Öfkelerini yapıcı bir şekilde ifade etmeleri ve etkili bir şekilde yönetebilmeleri, eğitim-öğretimde kaliteyi arttırabilmek açısından önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin öfkeye ilişkin görüşlerini araştırmak ve öfke ifade tarzları ile öfkeyönetim biçimlerini belirlemek, ayrıca bu kriterler arasında cinsiyet değişkenine göre farklılığın olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma,karma model çerçevesinde yürütülmüş ve veri toplama aracı olarak 50 maddelik likert tipi tutum ölçeği uygulanmıştır. Alınan sonuçlara göre, öfkenin kaynaklanma sebebi ve ifade edilişi boyutuna ilişkin görüşler arasında kadın öğretmenlerin görüşleri anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Öfkenin yönetilmesiboyutunda ise görüşler arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farkbulunmamıştır. Öfke ve ifade edilişine ilişkin görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin genelde okul yönetimi ve öğrenci boyutlarında öfke yaşadıkları veöfkelerini yapıcı bir şekilde ortaya koydukları görülmektedir. Öfkenin yönetiminde ise birçok stratejiye başvuran öğretmenlerin, öfkelerini yönetme konusunda kararlı davrandıkları ortaya çıkmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA52GK86EV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Efraim ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-2653-6810


Mukadder BOYDAK ÖZAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Öztürk, E. & Özan, M. B. (2015). ELAZIĞ İLİNDEKİ İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖFKE NEDENLERİ VE ÖFKE KONTROL YÖNETİMLERİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 148-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406115