PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EVALUATION OF THE EFFECTS OF THEMATIC APPROACH THAT ACCEPTED IN TURKISH LESSON PRIMARY SCHOOL’S CURRICULUM ON TEXT SELETION

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 5 - 31, 01.07.2013

Öz

In this study, the effects of thematic approach that accepted in 1st-5th Grade and 6th-8th Grade Turkish Curriculum on text selection were examined under five topics. According to the findings, results and evaluations, the debates and recommendations were put forward

TÜRKÇE DERSİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA BENİMSENEN TEMATİK YAKLAŞIMIN METİN SEÇİMİNE ETKİLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ*

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 5 - 31, 01.07.2013

Öz

Bu çalışmada, ilköğretim Türkçe 1-5 ve 6-8. sınıflar öğretim programlarında benimsenen tematik yaklaşımın Türkçe ders kitaplarında yer almasıgereken metinlerin seçimine etkileri beş başlık altında incelendi. Elde edilentespitler, değerlendirmeler ve sonuçlara göre mülahazalar ve öneriler ortaya konuldu

Ayrıntılar

Diğer ID JA85PC27TR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar ARHAN Bu kişi benim


İbrahim GÜLTEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Arhan, S. & Gültekin, İ. (2013). TÜRKÇE DERSİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA BENİMSENEN TEMATİK YAKLAŞIMIN METİN SEÇİMİNE ETKİLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 5-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406538