PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 32 - 54, 01.07.2013

Öz

Bu araştırma, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Türk edebiyatıders kitaplarındaki etkinlikleri ne ölçüde uyguladıklarını tespit etmek, bu etkinlikleri uygularken ne tür problemlerle karşılaştıklarını ortaya çıkarmak ve problemlere çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel biryaklaşım yürütülerek survey (alan taraması) yöntemi kullanılmış, 2010-2011öğretim yılında, Trabzon’da farklı okul türlerinde görev yapan 36 Türk dili veedebiyatı öğretmenine uygulanan mülakat verileri esas alınmıştır. Araştırmasonuçlarına göre, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Türk edebiyatı ders kitaplarındaki etkinlikleri tür, üslup ve içerik itibariyle yetersiz buldukları içinbeğenmemekte ve genel olarak uygulamamaktadır. Araştırmanın sonucundaöğretmenlerin program ve etkinliklerin uygulanması hususunda yeterince bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmış ayrıca Türk edebiyatı ders kitaplarındakietkinliklerin, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları ile okulların fiziki ve teknik şartları dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi önerilmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA42BJ46NH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem KUDUBAN Bu kişi benim


Semih AKTEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Kuduban, Ö. & Aktekin, S. (2013). TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 32-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406540