PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARISON OF CHEMISTRY QUESTIONS IN ACCESS TO HIGHER EDUCATION EXAMS IN FRANCE, SWITZERLAND AND TURKEY

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 147 - 168, 01.07.2013

Öz

The purpose of this study was to compare the chemistry questions asked in access to higher education exams in France, Switzerland, and Turkey. For this purpose, chemistry questions asked in the baccalaureate exam in France, matriculation exam in Switzerland, and undergraduate admission examination in Turkey were examined. A qualitative research method of content analysis, horizontal and descriptive research method was used in this study. The results show that access to higher education exams in these countries differ according to each country’s educational system. There are also similarities and differences among these countries in chemistry questions asked in access to higher education exams. Suggestions have been made to improve access to higher education exams in Turkey.

FRANSA, İSVİÇRE VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ KİMYA SORULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 147 - 168, 01.07.2013

Öz

Bu çalışmada Fransa, İsviçre ve Türkiye’de yükseköğrenime giriş sınavında sorulan kimya sorularını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Fransa’da yapılan bakalorya sınavında, İsviçre’de yapılan olgunluksınavında ve Türkiye’de yapılan lisans yerleştirme sınavında çıkmış kimyasoruları incelenmiştir. Araştırmanın veri çözümlemesi yapılırken nitel araştırmayönteminden içerik analizi ve karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan yatay vetanımlayıcı yaklaşımlar kullanılmıştır. Sonuç olarak yükseköğretime geçişsınavlarının ülkelerin eğitim sistemlerinin özelliklerine göre değiştiği ve sorulankimya sorularıyla ilgili ortak ve farklı noktaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Elde edilen bulgular ışığında özellikle Türkiye’deki sınavla ilgili önerilerde bulunulmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA55HS99BZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa ERGUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Ergun, M. (2013). FRANSA, İSVİÇRE VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ KİMYA SORULARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 147-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406547