PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KONULARINDAKİ GÜÇLÜK DÜZENLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 207 - 216, 01.07.2013

Öz

Bu çalışmada, üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerin lise öğrenimleri sürecinde gördükleri matematik konularını öğrenmedeki güçlük düzeylerini belirlemek, bu konuların güçlük düzeylerinin bölüm, cinsiyet ve üniversite giriş sınav sistemine göre değişip değişmediğini tespit etmek amaçlanmıştır.Bu amaçla ortaöğretim matematik konularını kapsayan 29 maddelik güçlükindeksi anketi 2010 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınav sonucuna göreTürkiye’deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesine yerleşen toplam 503öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada sonuç olarak; matematik konularındakigüçlük düzeyinin en düşük ilköğretim matematik en yüksek ise fen bilgisiöğretmenliğinde okuyan öğrencilerde olduğu ve cinsiyet açısından kızlarınerkeklere göre daha az güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca üniversiteyegiriş sınavında uygulanan matematik konu kapsamındaki değişimin, bu konuların öğrenme güçlüğünü doğrudan etkilediği tespit edilmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA57ZS47SG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alper ÇİLTAP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Çiltap, A. (2013). ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KONULARINDAKİ GÜÇLÜK DÜZENLERİNİN BELİRLENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 207-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406548