PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SEVİYE BELİRLEME SINAVLARI (SBS) VE ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVLARININ (ÖBBS) BAŞARI ORTALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 217 - 229, 01.07.2013

Öz

Eğitimde değerlendirme türleri, programa girişte, süreçte ve çıkıştauygulanış amacına göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde uygulanan büyükölçekli değerlendirme sınavları temelde sıralama, seçme, yerleştirme, sorumlututma, gözlemleme ve durum belirleme olarak farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2008-2009-2010 yıllarındauyguladığı Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ile MEB mülga Eğitimi Araştırma veGeliştirme Başkanlığı’nın (EARGED) uyguladığı Öğrenci Başarılarını BelirlemeSınavları’ında (ÖBBS) aynı yıllarda, aynı öğrencilerin sınav başarı ortalamalarına ilişkin verileri karşılaştırılmıştır. 2008-2009-2010 yılı SBS ve ÖBBS verilerindeki alan başarıları sınıf ve yıl bazlı değerlendirilmiş, trendin gözlenmesi sağlanmıştır. Çalışma sonucunda SBS ve ÖBBS arasında öğrencilerin akademikbaşarılarının sıralanması bakımından benzerlik görülmüştür. Bu sonuç, bu ikisınavın birbirlerinin yerine kullanılabileceğini göstermektedir. Dolayısıylaöğrenciler üzerinde stres ve baskı oluşturmanın yanında uzun süreli sınavhazırlığı gerektiren, yarışma odaklı SBS’nin kaldırılmasının faydalı olacağıgörüşü kuvvet kazanmıştır. SBS yerine yapılabilecek izleme amaçlı değerlendirmelerle hem benzer sonuçlara ulaşılabilecek hem de öğretim çabalarının etkisizkaldığı noktalar belirlenerek sürecin iyileştirmesine dönük çalışmalar yapılabilecektir

Ayrıntılar

Diğer ID JA28JE83UT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat Yalçin Cengiz ÖZSAN Bu kişi benim


Nebil EKİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Özsan, M. Y. C. & Ekiz, N. (2013). SEVİYE BELİRLEME SINAVLARI (SBS) VE ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVLARININ (ÖBBS) BAŞARI ORTALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 217-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406549