PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FROM THE COMPLEXITY OF THE MODERN WORLD TO THE SUFI PATH: RASIM OZDENOREN’S GATE OPENED TO THE SEA

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 230 - 247, 01.07.2013

Öz

Rasim Ozdenoren, also known mainly with his thought writings in the style of essay and criticism is one of the notable artists of the contemporary Turkish literature for his contributions to the journalism of the literature and especially a large number of the works that he penned in the narrative form. There is an understanding of the art leaning on the idea of the Islamic faith and mysticism in the background of the technique of the modern story that he used even if his selecting the depressed, lonely, alienated individuals to his stories as a hero has evoked the impression that he approached to the authors that they at first glance took his existential problems to the center. Gate Opened to the Sea (1983) is the author’s fifth story book presented a clear example for the reflection of this art concept and many of them have consisted of the fictional texts gaining an expansion with the religious faith, the ideas of mysticism.

MODERN DÜNYANIN KARMAŞASINDAN TASAVVUF YOLUNA: RASİM ÖZDENÖREN’İN DENİZE AÇILAN KAPI’SI

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 230 - 247, 01.07.2013

Öz

Deneme ve eleştiri tarzındaki düşünce ağırlıklı yazılarıyla da bilinenRasim Özdenören, edebiyat dergiciliğine yaptığı katkılarla ve bilhassa hikâyetüründe kaleme aldığı çok sayıda eserle son dönem Türk edebiyatının dikkatçeken sanatçılarındandır. Bunalımlı, yalnız, yabancılaşmış bireyleri hikâyelerinekahraman olarak seçmesi ilk bakışta onun varoluşsal problemleri merkeze alanyazarlara yaklaştığı intibaını uyandırsa da; kullandığı modern hikâye tekniğinin arka planında İslâmî inanca ve tasavvuf düşüncesine yaslanan bir sanatanlayışı mevcuttur. Bu sanat anlayışının yansıtılması bakımından açık bir örneksunan Denize Açılan Kapı (1983), yazarın beşinci hikâye kitabıdır ve birçoğu dinîinançla, tasavvuf fikriyle açılım kazanan kurgusal metinlerden meydana gelmektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA67KF94BS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melih ERZEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Erzen, M. (2013). MODERN DÜNYANIN KARMAŞASINDAN TASAVVUF YOLUNA: RASİM ÖZDENÖREN’İN DENİZE AÇILAN KAPI’SI . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 230-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406551