PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL KÜLTÜRÜNÜN BİR ÖĞESİ OLARAK OKUL TÖRENLERİ

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 169 - 185, 01.07.2013

Öz

Okullar, kültür üreten ve yayan toplumun öncü kurumlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, okul kültürünün önemli öğelerinden biri olan okul törenlerinin bilgi yayma, birlik olma, ortak amaç etrafında toplanma, çoşku ve heyecanı artırma, kurumun kimliğini oluşturma, dayanışma, özgüveni artırma gibi işlevlerinin kaliteli, etkili ve güçlü bir okul için ön koşullardan biri olduğunu göstermektir. Bu çalışmada, okul kültürü özellikle okuldaki törenlerin eğitime ve kültüre olan yansımaları incelenmiş, farklı çalışmalardan ve görüşlerden yola çıkarak bir senteze ulaşılmış ve törenlerin kavramsal boyutu göz önüne serilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, okul ve kültür kavramları tanımlanıp; ikinci bölümünde, okul kültürünün öğeleri üzerinde durulmuş; son bölümünde ise okullardaki törenler, törenlerle ilgili sınıflamalar ve törenlerin kültüre olan yansımalarına değinilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA94AB24HM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmetcan ŞAHİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Şahin, M. (2013). OKUL KÜLTÜRÜNÜN BİR ÖĞESİ OLARAK OKUL TÖRENLERİ . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 169-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406552