PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

VERMUNT’UN ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 62 - 87, 01.07.2013

Öz

Vermunt’un Öğrenme Stili Modeli bilişsel süreç stratejileri, düzenlemestratejileri, öğrencinin öğrenme deneyimleri ve öğrenme yönelimleri gibi çokyönlü bütünleşmiş bir yapıdan oluşmaktadır. Vermont’un Öğrenme Stilleri Ölçeği, üniversite öğrencilerin bilişsel, düzenleme, bilişüstü ve motivasyonel birleşenleri içermektedir. Ölçeğin bu kapsamı, diğer ölçeklerden ayırmaktadır. 100soruluk testte yapılan doğrulayıcı faktör analizi (CFA) sonuçlarına göre, dörtfarklı öğrenme Stili görülmektedir. Bunlar bilişsel süreç stratejileri, düzenlemestratejileri, öğrenmedeki zihinsel model ve öğrenme yönelimleri boyutlarıdır.Ölçeğin dil tutarlılığına bakılmıştır. Ölçeğin çeviri sonrası Türkçe formu 301lisans öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına açımlayıcı, doğrulayıcı ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Öğrenme StilleriÖlçeğinin uyarlama çalışmasının orijinal ölçekteki modellemeye uyum göstermektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA98UV28PU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan ŞEKER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Şeker, H. (2013). VERMUNT’UN ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 62-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406554