PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE ANALYSIS OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF SECONDRY SCHOOL STUDENTS’ IN TERMS OF SOME VARIABLES

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 74 - 85, 01.10.2011

Öz

In this study, it was investigated that how sports and some other variables effect subjective well being levels of high school students. Sample of the survey included 75 girls, 335 boys, totally 410 students studying in high schools in Erzurum. t Test, Anova and average values were carried out when analyzing the data’s in this survey. According to the analysis, it was found that positive influence of sports on subjective well being levels of high school students.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 74 - 85, 01.10.2011

Öz

Bu çalışmada, sporun ve bazı değişkenlerin orta öğretim kurumlarındaöğrenim gören öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerine nasıl etki ettiği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum il merkezinde bulunan ortaöğretimkurumlarında okuyan 75’i kız, 335’i erkek toplam 410 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde t testi, Anova ve ortalama değerlerkullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda sporun ortaöğretim kurumlarındaöğrenim gören öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerine önemli oranda pozitif biretkisinin olduğu saptanmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA68UM86BH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri SEZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Sezer, F. (2011). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 74-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406827