PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE DETERMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S PARENTS’ CRITERIA FOR SELECTING CHILDREN’S BOOKS

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 105 - 120, 01.10.2011

Öz

This study has been conducted for the purpose of determining preschool children’s parents’ criteria for selecting children’s books. The population of the research is made up of the parents of 102 children attending the six kindergartens in the center of Kastamonu province. A Personal Information Form and an Interview Form were used to collect data. In the research, of the qualitative research methods, a descriptive analysis method was used. The percentage of the responses of the parents was given quantitatively and they were commented on. As a result of the analysis of the data of the research, it was found that the parents bought their children children’s books especially at the age of four or five, they did not usually take the size and weight of the book into consideration, but they paid attention to especially the age group, authors and publishers. Furthermore, the parents expressed that the most important criteria was which age group children’s books should address. However, they stated the price and durability of children’s books as the last two criteria. While the parents who took part in the research usually defended that children’s books should be instructive and didactic, they stated that books should address especially children’s interests and needs while developing their imagination.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK KİTABI SEÇME ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 105 - 120, 01.10.2011

Öz

Bu araştırma, okul öncesi eğitim alan çocukların ebeveynlerinin çocukkitabı seçme ölçütlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu il merkezinde altı ana sınıfına devam eden 102 çocuğun ebeveyni oluşturmaktadır. Araştırmada bilgi toplamak için; (a) Kişisel BilgiFormu (b) Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “betimsel analiz” kullanılırken ayrıca ebeveynlerin verdikleri cevapların yüzdesi de sayısal olarak ifade edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda, ebeveynlerin çocuklarına ilk kitaplarını genellikle dörtve beş yaşlarında aldıkları, çocuklarına kitap satın alırken kitabın boyutunu veağırlığını dikkate almadıkları; fakat özellikle yaş grubu, yazar ve yayıneviniönemsedikleri bulunmuştur. Aynı zamanda kitap seçerken en önemli kriter olarak, çocuk kitabının “hangi yaş aralığındaki çocuklara hitap etmesi gerektiği” ve“konusu” olduğunu ifade etmişler, “fiyat ve dayanıklılık durumunu” ise en soniki kriter olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ebeveynler genel olarak,çocuk kitaplarının eğitici ve ders verici nitelikte olması gerektiğini savunurken,kitapların çocukların hayal dünyalarını geliştirirken, özellikle ilgi ve ihtiyaçlarına hitap etmesi gerektiğini de belirtmişlerdir

Ayrıntılar

Diğer ID JA59ZF78FN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

A Oğuzhan KILDAN Bu kişi benim


Bahar GÜMRÜKÇÜ BİLGİCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Kıldan, A. O. & Bilgici, B. G. (2011). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK KİTABI SEÇME ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 105-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406828