PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“GÖKÇEN KIZ ÇEŞMESİ” ADLI ÇOCUK ÖYKÜSÜNÜN GREIMAS’IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 135 - 145, 01.10.2011

Öz

Bir metni çözümlerken metnin derin yapısını anlamak için öncelikleyüzey yapısını irdelemek gerekir. Bu çalışmada da bir çocuk öyküsü olan“Gökçen Kız Çeşmesi” adlı öykünün yüzey yapısını, Greimas’ın eyleyenlermodeline göre belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla öykü, kesitlere ayrılarakeyleyenler arasındaki ilişkiler ve anlatının işleyiş şeması ortaya konmuştur.Çözümlemeye bağlı olarak öznenin durum öznesinden edim öznesine doğru birdeğişim gösterdiği; anlatının işleyişinde “eyletim, edinç, edim ve yaptırım” aşamalarının hepsinin gerçekleştiği; yetilendirici, sonuçlandırıcı ve onurlandırıcıdeneyimlerinin de oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA66GG35SR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep ÇETİNKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, Z. (2011). “GÖKÇEN KIZ ÇEŞMESİ” ADLI ÇOCUK ÖYKÜSÜNÜN GREIMAS’IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 135-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406832