PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PRESCHOOL EDUCATION IN OTTOMAN EMPIRE

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 160 - 173, 01.10.2011

Öz

In this research, the historical development of preschool education in Ottoman State is tried to be analyzed. In Classic Ottoman Education-Instruction Institutes, the thought of preschool education, which didn’t mean the same as we understand today, took place with the Tanzimat in parallel with the western examples. Non-Muslim minority started to work on that issue immediately but on the other hand Ottoman Kindergartens are established with the Constitutional II (1324-1908) in both private and public meaning. The new law is established, regulations are made and a section for kindergarten teachers is founded in Istanbul Teacher Training School. Yet these efforts which were attempted without preparation and substructure weren’t sufficient enough. At last, social and political problems and economical collapse which are occured as a result of World War I affected these institutions and they are abolished in early 1920s. Furthermore, in this research, the progress is quoted in the direction of İbrahim Alaaddin’s article, which was published in Tedrisat Magazine, headlined as “Kindergartens-Gardens of Children”, and there are some assessments about in both preschool education and its applications in Ottoman State.

OSMANLI DEVLETİ’NDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 160 - 173, 01.10.2011

Öz

Bu çalışmada; Osmanlı Devleti’nde okul öncesi eğitimin tarihi gelişimianaliz edilmeye çalışıldı. Klasik Osmanlı eğitim-öğretim kurumlarında bugünkü manada yer almayan okul öncesi eğitim düşüncesi, batılı örneklerine paralelolarak Tânzimâtla birlikte yerini bulacaktır. Gayri Müslim azınlık bu konudahemen harekete geçerken, Osmanlı Anaokulları gerek özel gerekse resmi manâda II. Meşrutiyetle birlikte kurulacaktır. Kanunlar çıkarılıp, nizâmnâmeler yayınlanacak, İstanbul Öğretmen Okulu dahilinde anaokulu öğretmeni şubesi açılacaktır

Ayrıntılar

Diğer ID JA57ZB54PE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Caner TÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Türk, İ. C. (2011). OSMANLI DEVLETİ’NDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 160-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406833