Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 124, Sayfalar 246 - 257 2019-12-15

Ezgi METİN BASAT, Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi, Ankara: Grafiker Yayınları, 2019, ISBN: 6059247832, 204 sayfa

Kubilay AKTULUM [1]


Ezgi Metin Basat’ın Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi adlı yapıtında (2017), başlıktan başlayarak, en az iki temel unsuru halkbilim görüngüsünde tanımlayıp konumlandırabiliriz. Unsurlardan birisi oyun, diğeri ise ilişkidir. Her unsurun öznesi belli bir topluluktur. Topluluğun doğa olduğu kadar ötekiyle ilişkisi ritüelleşmiş bir temsil aracılığıyla kurulur. İşlevleri ancak söz konusu iki unsur üzerinden, toplumsal göndergeleri göz önünde bulundurarak belirginleştirebiliriz.
köy seyirlik oyunları
  • Aktulum, Kubilay, Folklor ve Metinlerarasılık, Çizgi, 2013.
  • Bahtin, Mihail, Rabelais ve Dünyası, çev. Çiçek Özbek, Ayrıntı, 2005.
  • Basat Ezgi, M., Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi, Grafiker, 2017.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm TANITMALAR
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9929-937X
Yazar: Kubilay AKTULUM (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

MLA AKTULUM, K . "Ezgi METİN BASAT, Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi, Ankara: Grafiker Yayınları, 2019, ISBN: 6059247832, 204 sayfa". Milli Folklor 16 (2019 ): 246-257 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/millifolklor/issue/51228/666946>