Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 124, Sayfalar 258 - 259 2019-12-15

Halil İbrahim ŞAHİN, Âşıklık Yolunda Bir Kamber Matemî. Ankara: Gazi Kitabevi, 2019, ISBN: 978-605-344-963-8, 206 sayfa.

Burakhan KABAÇAM [1]


Halil İbrahim Şahin, Âşık Yolunda Bir Kamber Matemî adlı kitabında Matemî ekseninde Balıkkesir Çepnilerindeki Kamberlik geleneği hakkında bilgi vermektedir. Eser âşıklık ve kamberlik geleneği üzerine çalışma yapacak ve bu alana meraklı olan okuyucular için yararlı olabilecek bir kaynaktır. Aynı zamanda bu alanda yeni çalışmalar yapacak kişiler için yol gösterici nitelikte bir çalışmadır. Eser iki yüz altı sayfadan oluşmaktadır. Eserin kapağıda yeşil ve beyaz renkler tercih edilmiştir. Eserin kapağında Matemî’nin fotoğrafı mevcuttur
âşıklık, Kamber Matemî
  • Şahin, Halil İbrahim. Âşıklık Yolunda Bir Kamber Matemî. Ankara: Gazi Kitabevi, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm TANITMALAR
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3866-5406
Yazar: Burakhan KABAÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

MLA KABAÇAM, B . "Halil İbrahim ŞAHİN, Âşıklık Yolunda Bir Kamber Matemî. Ankara: Gazi Kitabevi, 2019, ISBN: 978-605-344-963-8, 206 sayfa.". Milli Folklor 16 (2019 ): 258-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/millifolklor/issue/51228/666949>