PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 20 - 34, 01.12.2017

Öz

İnvaziv mantar hastalıklarının etkenlerinin tanımlanmasında direkt mikroskobik inceleme ve kültür halen altın standart yöntemleridir fakat mantar türleri açısından zor uygulanabilir olmalarından dolayı daha hassas olan moleküler genetik yöntemler tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda moleküler yöntemler kullanılarak etkenin orijini/fungus genotipini tanımlamak amaçlanmıştır. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan veya polikliniklere başvuran 0 ile 78 yaş arasındaki hastalardan kan, idrar, balgam, diş, ağız içi ve vajen olmak üzere 150 klinik örnek değerlendirmeye alınmıştır. Kontrol suşları olarak Candida albicans ATCC 90028, Candida krusei ATCC 6258 suşları kullanılmıştır. Çalışmamızda ARG4 primerinin Candida dubliniensis tür tayinin yapılmasında oldukça önemli seçici bir markır olduğu kanıtlanmıştır. Candida albicans’ın virulens etkisini tanımlamak için HIS1-2 primeri ile amplifikasyon sağlanmıştır. Candida genotipleri içerisinde Candida albicans ATCC 90028, Candida krusei ATCC 6258 ve diğer suşlar arasında önemli bir fark gözlenmemiş, sadece bir tane örneğin Candida dubliniensis olma ihtimalinin düşünülmesiyle p< 0,05 olarak tanımlanmıştır.

Kaynakça

 • Richardson M, Elewski B. Superficial Fungal Infections. Medicine 2000; 33: 89 – 90.
 • Işık N. Mantarlara Ait DNA Eldesinde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Karşılaştırılması ve Sekans Analizlerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003; 33: 66-70.
 • Buke Ç. Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri. Klinik Derg 2007; 29-30.
 • Gloria Molero G, Diez-Orejas R, Navarro-García F Monteoliva L Pla J Gil C et al. Candida albicans: genetics, dimorphism and pathogenicity. Internatıonal Mıcrobıol 1998; 1: 95–106.
 • Mayer F, Wilson D, Hube B. Candida albicans pathogenicity mechanisms. Virulence 2013; 119-128.
 • Storma L, Lauscha K, Arendrupb M, Mortensena K, Petersena E. Vertebral infection with Candida albicans failing caspofungin and fluconazole combination therapy but successfully treated with high dose liposomal amphotericin B and flucytosine. Medical Mycology Case Reports 2014; 6: 6–9.
 • Atalay MA, Koç AN, Sav H, Demir G. Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2013; 70(4): 185-90.
 • Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, Gallis HA, McKinsey DS, Karchmer AW et. al. Prospective multicenter surveillance study of funguria in hospitalized patients, The National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Mycoses Study Group. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 14-8.
 • Güler S, Ural O, Fındık D, Aslan U. Risk factors for nosocomial candiduria. Saudi Med J 2006; 27(11): 1706-10.
 • Eldesouky İ, Mohammed N, Khalaf D, Salama A, Elsifty A, Ombarak R et al. Candida Mastitis in Dairy Cattle with Molecular Detection of Candida albicans. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2016; 22 (3): 461-464.

Candida albicans suşlarının Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanımlanması

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 20 - 34, 01.12.2017

Öz

İnvaziv mantar hastalıklarına sebep olan türlerin tanımlanmasında direkt mikroskobik inceleme ve kültüre alma metotları halen oldukça kullanışlı olmasına rağmen uygulamada zorluklar içerirler. Günümüzde, direkt mikroskobik inceleme ve kültüre alma metotlarının yerine mantar türlerinin tanımlanmasında kesin sonuçlar veren moleküler genetik metotlar kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bir mantar türü olan Candida albicans suşlarının genotiplerinin belirlenmesinde mikrobiyolojik ve moleküler genetik metotlar birlikte kullanılmıştır. Çalışmada, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 0 ile 78 yaş arasındaki yatan hastalardan 150 klinik örnek (kan, idrar, balgam ve diş, ağız içi ve vajinal mukozalar) alınmıştır. Kontrol türleri olarak Candida albicans ATCC 90028, Candida krusei ATCC 6258 ve Candida parapsilosis ATCC 22019 kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ARG4 primerinin Candida dubliniensis’in tanımlanmasında önemli olduğu ispatlanmıştır. Candida albicans’ın virulens suşlarını tanımlamak için HIS1-2 primeri amplifikasyonlarda kullanılmıştır. C. albicans ATCC 90028 ve diğer C. albicans suşları arasında bir fark gözlenmemiştir. Sadece bir tane örneğin C. dubliniensis olma ihtimalinden dolayı p< 0.05 olarak gösterilmiştir

Kaynakça

 • Richardson M, Elewski B. Superficial Fungal Infections. Medicine 2000; 33: 89 – 90.
 • Işık N. Mantarlara Ait DNA Eldesinde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Karşılaştırılması ve Sekans Analizlerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003; 33: 66-70.
 • Buke Ç. Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri. Klinik Derg 2007; 29-30.
 • Gloria Molero G, Diez-Orejas R, Navarro-García F Monteoliva L Pla J Gil C et al. Candida albicans: genetics, dimorphism and pathogenicity. Internatıonal Mıcrobıol 1998; 1: 95–106.
 • Mayer F, Wilson D, Hube B. Candida albicans pathogenicity mechanisms. Virulence 2013; 119-128.
 • Storma L, Lauscha K, Arendrupb M, Mortensena K, Petersena E. Vertebral infection with Candida albicans failing caspofungin and fluconazole combination therapy but successfully treated with high dose liposomal amphotericin B and flucytosine. Medical Mycology Case Reports 2014; 6: 6–9.
 • Atalay MA, Koç AN, Sav H, Demir G. Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2013; 70(4): 185-90.
 • Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, Gallis HA, McKinsey DS, Karchmer AW et. al. Prospective multicenter surveillance study of funguria in hospitalized patients, The National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Mycoses Study Group. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 14-8.
 • Güler S, Ural O, Fındık D, Aslan U. Risk factors for nosocomial candiduria. Saudi Med J 2006; 27(11): 1706-10.
 • Eldesouky İ, Mohammed N, Khalaf D, Salama A, Elsifty A, Ombarak R et al. Candida Mastitis in Dairy Cattle with Molecular Detection of Candida albicans. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2016; 22 (3): 461-464.

Ayrıntılar

Diğer ID JA39GC68ZR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahriye KÜÇÜKASLAN Bu kişi benim


Hasibe Cıngıllı Vural Bu kişi benim


Zeki SEVEROĞLU Bu kişi benim


Kadırbay Çekirov Bu kişi benim


Neşet Kaan Karahan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjavl484874, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, number = {2}, pages = {20 - 34}, title = {Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods}, key = {cite}, author = {Küçükaslan, Fahriye and Vural, Hasibe Cıngıllı and Severoğlu, Zeki and Çekirov, Kadırbay and Karahan, Neşet Kaan} }
APA Küçükaslan, F. , Vural, H. C. , Severoğlu, Z. , Çekirov, K. & Karahan, N. K. (2017). Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 7 (2) , 20-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/40474/484874
MLA Küçükaslan, F. , Vural, H. C. , Severoğlu, Z. , Çekirov, K. , Karahan, N. K. "Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods" . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 (2017 ): 20-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/40474/484874>
Chicago Küçükaslan, F. , Vural, H. C. , Severoğlu, Z. , Çekirov, K. , Karahan, N. K. "Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 (2017 ): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods AU - Fahriye Küçükaslan , Hasibe Cıngıllı Vural , Zeki Severoğlu , Kadırbay Çekirov , Neşet Kaan Karahan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods %A Fahriye Küçükaslan , Hasibe Cıngıllı Vural , Zeki Severoğlu , Kadırbay Çekirov , Neşet Kaan Karahan %T Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods %D 2017 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Küçükaslan, Fahriye , Vural, Hasibe Cıngıllı , Severoğlu, Zeki , Çekirov, Kadırbay , Karahan, Neşet Kaan . "Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 / 2 (Aralık 2017): 20-34 .
AMA Küçükaslan F. , Vural H. C. , Severoğlu Z. , Çekirov K. , Karahan N. K. Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods. MJAVL. 2017; 7(2): 20-34.
Vancouver Küçükaslan F. , Vural H. C. , Severoğlu Z. , Çekirov K. , Karahan N. K. Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2017; 7(2): 20-34.
IEEE F. Küçükaslan , H. C. Vural , Z. Severoğlu , K. Çekirov ve N. K. Karahan , "Identification of Candida albicans strains using Molecular Methods", Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, c. 7, sayı. 2, ss. 20-34, Ara. 2017