Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 84 - 88 2018-12-01

İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması

Ömür DÜNDAR [1] , Hatice DEMİRCİOĞLU [2] , Okan ÖZKAYA [3]


Bu çalışmada, İrisin (İris germanica) sakkaroz içeren vazo solüsyonunda vazo ömrü araştırılmıştır. Çiçekler tomurcuk halinde derilip 20±5°C, 12 saat doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve %1 sakkaroz ve biyosid içeren, düşük pH’lı vazo solüsyonu içerisinde bekletilerek, iki gün aralıklarla kalite analizleri yapılmıştır. Araştırmada çiçeklerde etilen üretimi, solunum hızı, solüsyon alımı, oransal taze ağırlık, mevcut su içeriği, elektriksel iletkenlik, tomurcuk açılma oranı ve görsel kalite değişimleri incelenmiştir. Tomurcuk halinde derilen irisler iki gün içinde açılmış ve 3. günde petal yaşlılığı görülmüştür. İriste yapılan analizler sonucunda, 20±5°C, 12 saat doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve %1 sakkaroz ve biyosid içeren, düşük pH’lı vazo solüsyonu içinde 3 gün boyunca görsel kalite kriterlerini koruduğu bulunmuştur.
İris, Sakkaroz, Görsel Kalite, Vazo Ömrü
 • MEGEP (2009). Soğanlı Kesme Çiçeklerin Yetiştiriciliği. www.megep.meb.gov.tr. 15.04.2016.
 • .Dole JM, Wilkins HF (2005) Floriculture Principles and Species 619-628.
 • Ranwala A.P., Miller W.B. (2009). Comparison of the dynamics of non-structural carbohydrate pools in cut tulip stems supplied with sucrose or trehalose, Postharvest Biology and Technology 52, 91–96.
 • Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O., Valizadeh A. (2013). Adana’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Vazo Ömrü Koşullarının Araştırılması. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Bildiriler Cilt-1 Bitkisel Üretim, 464-471.
 • Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O. (2013). Tuzla’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Depolama ve Vazo Ömrünün Araştırılması. V. Süs bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013 Yalova. Cilt II 573-580.
 • Cevallos, J.C., Reid M.S. (2001). Effect of Dry and Wet Storage at Different Temperatures on the Vase Life of Cut Flowers. Postharvest Biol. Technol. www.google.com 15.04.2016.
 • Demircioğlu H. (2010). Kesme Gülde (Rosa hybrida First Red) Farklı 1-MCP Dozu Uygulamalarının ve Farklı Depolama Koşullarının Vazo Ömrü Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Doss R.P. (1986). Prelımınary Examınatıon of Some Factors That Influence The Vase Lıfe of Cut Bulb Flowers ISHS Acta Horticulturae 177: IV International Symposium on Flower Bulbs www.google.com 15.04.2016.
 • Eason J.R., de Vre´ L.A., Somerfield S.D., Heyes J.A. (1997). Physiological changes associated with Sandersonia aurantiaca flower senescence in response to sugar. Postharvest Biology and Technology 12 (1997) 43–50.
 • Gul F., Tahir I. (2012). An efective protocol for improving vaselife and postharvest performance of cut Narcissus tazetta flowers. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.www.ksu.edu.sa. 15.04.2016.
 • Dündar Ö., Demircioğlu H., Özkaya O., (2012). Gülde (First Red) Farklı 1-MCP Dozu ve Kuru Depolamanın Vazo Ömrüne Etkisi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu İzmir, 256-265.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömür DÜNDAR

Yazar: Hatice DEMİRCİOĞLU

Yazar: Okan ÖZKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018

Bibtex @ { mjavl521042, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {84 - 88}, doi = {}, title = {İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması}, key = {cite}, author = {Dündar, Ömür and Demi̇rci̇oğlu, Hatice and Özkaya, Okan} }
APA Dündar, Ö , Demi̇rci̇oğlu, H , Özkaya, O . (2018). İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 8 (2) , 84-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/43034/521042
MLA Dündar, Ö , Demi̇rci̇oğlu, H , Özkaya, O . "İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması" . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 8 (2018 ): 84-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/43034/521042>
Chicago Dündar, Ö , Demi̇rci̇oğlu, H , Özkaya, O . "İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 8 (2018 ): 84-88
RIS TY - JOUR T1 - İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması AU - Ömür Dündar , Hatice Demi̇rci̇oğlu , Okan Özkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 88 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması %A Ömür Dündar , Hatice Demi̇rci̇oğlu , Okan Özkaya %T İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması %D 2018 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Dündar, Ömür , Demi̇rci̇oğlu, Hatice , Özkaya, Okan . "İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 8 / 2 (Aralık 2018): 84-88 .
AMA Dündar Ö , Demi̇rci̇oğlu H , Özkaya O . İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması. mjavl. 2018; 8(2): 84-88.
Vancouver Dündar Ö , Demi̇rci̇oğlu H , Özkaya O . İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2018; 8(2): 84-88.