Dergi Kurulları

Sahipleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eskiçağ Tarihi
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Gıda Teknolojileri

Editörler

Baş Editör, Editör Yardımcısı
 

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Kyrgyz-Turkish Manas University 0000-0001-9341-607X Kırgızistan
Biyoprosess, Kimyasal Reaksiyon
Doç. Dr. Rita ISMAİLOVA KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0003-0308-2315 Kırgızistan
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Kyrgyz-Turkish Manas University 0000-0001-9341-607X Kırgızistan
Biyoprosess, Kimyasal Reaksiyon
Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0002-9117-262X Kırgızistan
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Çevre Kimyası, Ekoloji
Doç. Dr. Tamara KARAŞEVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Fizik
Yrd. Doç. Aichurok MAZHİTOVA KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0003-2090-1116 Kırgızistan
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği

Alan Editörleri

Prof. Dr. Asılbek ÇEKEEV KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Matematik
Prof. Dr. Mehmet KOBYA GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 0000-0002-9244-6805 Türkiye
Anorganik Kimya, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Doç. Dr. Abdullah Erdal TÜMER Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Doç. Dr. Anarseyit DEYDİEV KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Biyokimya
Doç. Dr. Rayimbek SULTANOV FACULTY OF ENGINEERING Kırgızistan
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Görüntü İşleme, Veri Madenciliği
Yrd. Doç. Dr. Emil OMURZAK Kyrgyz-Turkish Manas University Kırgızistan
Kimya Mühendisliği
Doç. Dr. Rita ISMAİLOVA KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0003-0308-2315 Kırgızistan
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Vildan BEŞE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ayırma İşlemleri, Kütle Transferi, Termodinamik
Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Elektrokimyasal Teknolojiler, Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler, Kimyasal Reaksiyon
Prof. Dr. Bahattin YALCİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Anorganik Kimya
Prof. Dr. Filiz İÇİER Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 0000-0002-9555-3390 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Et Teknolojisi, Gıda Teknolojileri, Meyve-Sebze Teknolojisi, Temel İşlemler, Enerji, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Prof. Dr. Hirotaka IHARA Kumamato Üniversitesi Japonya
Kimya
Prof. Dr. Hüseyin Murat ÇEKİRGE New York Şehir Koleji Amerika Birleşik Devletleri
Hidromekanik
Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 0000-0001-8862-8684 Türkiye Web
Tarım Makineleri Sistemleri
Matematik
Prof. Dr. Mashimo TSUTOMU Kumamato Üniversitesi Japonya
Fizik, Teorik Kimya
Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Mehmet ODABAŞI Aksaray University Türkiye
Biyokimya
Prof. Dr. Metin GÜRÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Enerji, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Matematik
Prof. Dr. Praveen AGARWAL Department of Mathematics, Anand International College of Engineering, Jaipur, Near Kanota, Agra Road, Bassi, Jaipur, Rajasthan, India 0000-0001-7556-8942 Hindistan
İstatistik
Prof. Dr. Sami BEN AOUN Taibah Üniversitesi Suudi Arabistan
Kimya
Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0002-8239-4802 Kırgızistan
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Doç. Dr. Muhammad Tahir Abbas KHAN Ritsumeikan Asia Pacific Üniversitesi Japonya
Bilgisayar Sistem Yazılımı
Doç. Dr. Tomoaki IKEGAMİ Kumamato Üniversitesi Japonya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Teknik Editörler

Arş. Gör. Ruslan ADİL AKAİ TEGİN FACULTY OF ENGINEERING Kırgızistan
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kayahan KÜÇÜK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler

Redaksiyon

Okutman Gülnara APSAMATOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Yabancı Dil Eğitimi
Dr. Aida ASILBEKOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Okutman Aynura AHMATOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Yabancı Dil Eğitimi
Okutman Zarina CAYLOBAYEVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Yabancı Dil Eğitimi

İletişim

MJEN Editör Yayın Kurulu
720044, Chyngyz Aitmatov Avenue 56, Bishkek, Kyrgyz Republic
web: http://journals.manas.edu.kg/mjen/index.php
e-mail: journals@manas.edu.kg, mjen@manas.edu.kg, nahit.aktas@manas.edu.kg
Phone : +996 (312) 49 27 56
Fax: +996 (312) 49 27 81-89, +996 (312) 49 27 61
ISSN-1694-7398

Manas Journal of Engineering 

16155