BibTex RIS Kaynak Göster

MODERNIZATION OF CITIES: RESEARCH ON ÇORUM

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 4, 19 - 36, 01.12.2012

Öz

The perspective of local governments have been changing and improving due to irresistible progressive development in technology so far. It can be asserted that local governments should use limited sources in the best way so as to sustain their lives within the framework of particular legislations. Unquestionably the core purpose of local governments is unquestionably to serve the people of affiliated community. In order to accomplish the mentioned that aim, limited sources should be exploited rationally, and statistical information should also be both analysed and applied to solve issues by local authorities. Doing the statistical researches involved the impacts of physical changes, either former or future, about structures of cities on people can enable local governments throughout the world to take decisions that will be the best solutions for local people’ requests

Kaynakça

 • Göymen, K. (1997), Türkiye’de Kent Yönetimi, Boyut Matbaacılık, İstanbul. http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20
 • Karadeniz, E. (2006), Kırıkkale’de Şehirsel Gelişme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-Coğrafya Anabilim Dalı
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Keleş, R. (1990), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Keleş, R. (1997), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • Keskin, E. (2010), Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş
 • Eserleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Tokol, T. (2006), Pazarlama Araştırması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitapevi, Eskişehir. Ekler
 • Fotoğraf 1. Devane Mahallesinin Eski Görünümü* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20 Fotoğraf 2.a Devane Kentsel Dönüşüm Projesi* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20 Fotoğraf 2.b Devane Kentsel Dönüşüm Projesi* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20

ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 4, 19 - 36, 01.12.2012

Öz

Gelişen teknoloji ile birlikte, yerel yönetim anlayışları da değişmekte ve gelişmektedir. Belirli kanunlar çerçevesinde işleyen yerel yönetimler, kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar. Halkına hizmet amacı ile çalışmakta olan yerel yönetimler, sınırlı olan kaynaklarından, optimum fayda sağlayabilmek için istatistiksel bilgileri en iyi şekilde kullanmak ve hayata geçirmeleri gerekmektedir. Şehirlerde yapılacak veya yapılmış olan fiziki değişikliklerin, halk üzerindeki etkilerinin istatistiksel olarak araştırılması, değişen dünya da yerel yönetimlerin bilinçli bir şekilde hizmet etmelerine imkân sağlayacaktır

Kaynakça

 • Göymen, K. (1997), Türkiye’de Kent Yönetimi, Boyut Matbaacılık, İstanbul. http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20
 • Karadeniz, E. (2006), Kırıkkale’de Şehirsel Gelişme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-Coğrafya Anabilim Dalı
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Keleş, R. (1990), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Keleş, R. (1997), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • Keskin, E. (2010), Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş
 • Eserleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Tokol, T. (2006), Pazarlama Araştırması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitapevi, Eskişehir. Ekler
 • Fotoğraf 1. Devane Mahallesinin Eski Görünümü* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20 Fotoğraf 2.a Devane Kentsel Dönüşüm Projesi* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20 Fotoğraf 2.b Devane Kentsel Dönüşüm Projesi* *http://www.corum.bel.tr/icerik.php?icerikid=186&katid=20
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA42CM66RA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıdvan Keskin Bu kişi benim

ÖMür Demirer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Keskin, R., & Demirer, Ö. (2012). ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 19-36.
AMA Keskin R, Demirer Ö. ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI. MJSS. Aralık 2012;1(4):19-36.
Chicago Keskin, Rıdvan, ve ÖMür Demirer. “ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1, sy. 4 (Aralık 2012): 19-36.
EndNote Keskin R, Demirer Ö (01 Aralık 2012) ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 4 19–36.
IEEE R. Keskin ve Ö. Demirer, “ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI”, MJSS, c. 1, sy. 4, ss. 19–36, 2012.
ISNAD Keskin, Rıdvan - Demirer, ÖMür. “ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1/4 (Aralık 2012), 19-36.
JAMA Keskin R, Demirer Ö. ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI. MJSS. 2012;1:19–36.
MLA Keskin, Rıdvan ve ÖMür Demirer. “ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 1, sy. 4, 2012, ss. 19-36.
Vancouver Keskin R, Demirer Ö. ŞEHİRLERİN FİZİKİ MODERNİZASYONU: ÇORUM UYGULAMASI. MJSS. 2012;1(4):19-36.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155