BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINATION OF THE FACTORS INFLUENCING MOBILE OPERATOR PREFERENCE IN KYRGYZSTAN GSM MARKET

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 59 - 78, 01.06.2014

Öz

The purpose of this study is to determine the factors which contribute to subscribers' mobile operator preferences. Primary data was obtained from 454 mobile phone users in Kyrgyzstan via questionnaire. 454 participants consist of 44% Beeline, 36% Megacom and 20% other operator subscribers. The data was analyzed by multinominal logit model in order to test all interrelations of variables in the model. Variables are determined as statistically significant at the level of 10, 5, 1 percent for the companies operating in the GSM market in Kyrgyzstan. According to the findings, demographic characteristics, income level and service quality have significant influence on operator preferences

Kaynakça

 • Athanassopoulos, A.D., Anastasios, I. (2003). Modeling Customer Satisfaction In Telecommunications: Assessing The Effects Of Multiple Transaction Points On The Perceived Overall Performance Of The Provider. Production And Perations Management, 12 (2), 224–245.
 • Aydın, S., Ozer, G., Arasil, Ö. (2005). Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable: A case in the Turkish mobile phone market. Marketing Intelligence & Planning, 23 (1), 89-103.
 • Aydın, S., Özcan, M., Yücel, R. (2007). Türk GSM Sektöründe Abonelerin Sadakat Tutumu ve Değiştirme Maliyetinin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (2), 221-234.
 • Dadzie, A., Boachie-Mensah, F. (2011). Brand Preference for Mobile Phone Operator Services in the Cape Coast Metropolis. International Journal of Business and Management, 6(11), 190-205.
 • Dündar, S., Ecer, F. (2008). Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 195-205.
 • İTU. (2012). Uluslararası Telekominikasyon Birliği Yayınları. http://www.itu.int/, 20.05.2012.
 • Hanif, M., Hafeez, S., Riaz, A. (2010). Factors Affecting Customer Satisfaction. International Research Journal of Finance and Economics, 60 (2010), 44-52.
 • Karagöz Y., Çatı, K., Koçoğlu, C. M. (2009). Cep Telefonu ve Operatör Tercihinde etkili Olabiliecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi. Dulpınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2009 (23), 7-24.
 • KMİA. (2012). Kırgızistan Milli İletişim Ajansı 2011 yılı Faaliyet Raporu. http://nas.kg/, 25.05.2012.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi- I-II. Eskişehir: Kaan.
 • Özden K., Oktay, K. (2009). Kırgızistan’da GSM Operatörleri Müşterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. SosyoEkonomi Dergisi, 2009 (2), 159-175.
 • Rahman, S., Haque, A., Ahmad, M. I. S. (2010). Exploring influencing factors for the selection of mobile phone service providers: A structural equational modeling (SEM) approach on Malaysian consumers. African Journal of Business Management, 4 (13), 2885-2898.
 • Rajpurohit, R.C.S., Vasita, M.L. (2011). Consumer Preferences and Satisfaction Towards Various Mobile Phone Service Providers. Gurukul Business Review (GBR), 7(2011), 1-11.
 • Tereshenko N., İoanidi, İ. (Терещенко Н., И. Иоаниди). (2007). Исследование рынка услуг сотовой связи Красноярского Края. Маркетинг и маркетинговые исследования, 05 (71), 11-20.
 • Woo Ka-Shing, Henry K., Fock, Y. (1999). Customer Satisfaction in the Hong Kong Mobile Phone Industry. The Service Industries Journal, 19 (3), 162-174.
 • http://www.bdk.kg, 20.05.2012.
 • http://nas.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=1 97&lang=ru , 25.12.2013.
 • http://www.itu.int/, 14.12.2013.
 • http://ru.worldstat.info/Asia/Kyrgyzstan/, 20.05.2012.

Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 59 - 78, 01.06.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin operatör tercihlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada birinci el verilerden yararlanılmış olup, veriler, Kırgızistan’da 454 cep telefonu kullanıcısından anket yöntemiyle elde edilmiştir. Dört yüz elli katılımcının %44 “Beeline”, % 36 “Megacom” ve %20 “Diğer” operatörlerin müşterileridir. Verilerin analizinde çok sınıflı (multinomial) logit model denemesi gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan’da GSM sektöründe faaliyet gösteren Beeline ve Megacom şirketleri için %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bulunan değişkenler belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, demografik özellikler, gelir düzeyi ve sunulan hizmetin kalitesi operatör tercihinde etkili olduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Athanassopoulos, A.D., Anastasios, I. (2003). Modeling Customer Satisfaction In Telecommunications: Assessing The Effects Of Multiple Transaction Points On The Perceived Overall Performance Of The Provider. Production And Perations Management, 12 (2), 224–245.
 • Aydın, S., Ozer, G., Arasil, Ö. (2005). Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable: A case in the Turkish mobile phone market. Marketing Intelligence & Planning, 23 (1), 89-103.
 • Aydın, S., Özcan, M., Yücel, R. (2007). Türk GSM Sektöründe Abonelerin Sadakat Tutumu ve Değiştirme Maliyetinin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (2), 221-234.
 • Dadzie, A., Boachie-Mensah, F. (2011). Brand Preference for Mobile Phone Operator Services in the Cape Coast Metropolis. International Journal of Business and Management, 6(11), 190-205.
 • Dündar, S., Ecer, F. (2008). Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 195-205.
 • İTU. (2012). Uluslararası Telekominikasyon Birliği Yayınları. http://www.itu.int/, 20.05.2012.
 • Hanif, M., Hafeez, S., Riaz, A. (2010). Factors Affecting Customer Satisfaction. International Research Journal of Finance and Economics, 60 (2010), 44-52.
 • Karagöz Y., Çatı, K., Koçoğlu, C. M. (2009). Cep Telefonu ve Operatör Tercihinde etkili Olabiliecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi. Dulpınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2009 (23), 7-24.
 • KMİA. (2012). Kırgızistan Milli İletişim Ajansı 2011 yılı Faaliyet Raporu. http://nas.kg/, 25.05.2012.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi- I-II. Eskişehir: Kaan.
 • Özden K., Oktay, K. (2009). Kırgızistan’da GSM Operatörleri Müşterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. SosyoEkonomi Dergisi, 2009 (2), 159-175.
 • Rahman, S., Haque, A., Ahmad, M. I. S. (2010). Exploring influencing factors for the selection of mobile phone service providers: A structural equational modeling (SEM) approach on Malaysian consumers. African Journal of Business Management, 4 (13), 2885-2898.
 • Rajpurohit, R.C.S., Vasita, M.L. (2011). Consumer Preferences and Satisfaction Towards Various Mobile Phone Service Providers. Gurukul Business Review (GBR), 7(2011), 1-11.
 • Tereshenko N., İoanidi, İ. (Терещенко Н., И. Иоаниди). (2007). Исследование рынка услуг сотовой связи Красноярского Края. Маркетинг и маркетинговые исследования, 05 (71), 11-20.
 • Woo Ka-Shing, Henry K., Fock, Y. (1999). Customer Satisfaction in the Hong Kong Mobile Phone Industry. The Service Industries Journal, 19 (3), 162-174.
 • http://www.bdk.kg, 20.05.2012.
 • http://nas.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=1 97&lang=ru , 25.12.2013.
 • http://www.itu.int/, 14.12.2013.
 • http://ru.worldstat.info/Asia/Kyrgyzstan/, 20.05.2012.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA46CG33PE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Azamat Maksudunov Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Maksudunov, A. (2014). Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 59-78.
AMA Maksudunov A. Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. MJSS. Haziran 2014;3(2):59-78.
Chicago Maksudunov, Azamat. “Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy. 2 (Haziran 2014): 59-78.
EndNote Maksudunov A (01 Haziran 2014) Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 2 59–78.
IEEE A. Maksudunov, “Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, MJSS, c. 3, sy. 2, ss. 59–78, 2014.
ISNAD Maksudunov, Azamat. “Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/2 (Haziran 2014), 59-78.
JAMA Maksudunov A. Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. MJSS. 2014;3:59–78.
MLA Maksudunov, Azamat. “Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2014, ss. 59-78.
Vancouver Maksudunov A. Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. MJSS. 2014;3(2):59-78.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155