BibTex RIS Kaynak Göster

REPRESENTATIONS OF FIRST AND SECOND INONU BATTLES IN SOVIET RUSSIA PRESS

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 4, 37 - 55, 01.12.2014

Öz

National Struggle Period was one of the major turning points of the Turkish nation where has been given a very great difficulties and has been owned a political success. After the First World War, Allied forces have imposed Sevres, but could not get what they want in the implementation phase. After the getting a negative result at the London Conference the Allied Powers tried to oppose the Greeks and supported them, but despite such as the provocations after the I and II. Inonu Battles they have received the answer from the Turkish nation and the Turkish army. The victories which have been obtained in Inonu Battles were an important step in encuring our national independence. By these victories the Turkish army nas achieved a great praise inside and outside. In this context, the Soviet Union has closely followed the Turkish National Struggle process and Inonu Wars. Likewise, the press of Soviet Russia has closely followed the military and political development and announced to the public. Thus, we find the opportunity to look to the

Kaynakça

 • Akgün, S. (1993). “Mudanya Silah Bırakışmasında Yabancı Temsilciler”, 70.Yılında Mudanya Mütarekesi ve Uluslararası Sonuçları, Bildiriler. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Alpargu, A. (2001). Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayınları.
 • Althusser, Louis (1978). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çeviren Mahmut Alp, Birikim Ankara: Atatürk
 • Araştırma Merkezi Dergisi, C.VII, s..21. Arsan E. D., (2003). “ Haber ve Habercilik” , Gazetecilik ve Habercilik içinde, (der).
 • Aybars, E. (1987). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. İstanbul. Ümit Kitabevi.
 • Belen, F. (1973). Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara: Başbakanlık Yayınevi.
 • Denover, P. (1963). Moder Basın, Çev. Adnan Cemgil. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dursun, Ç. (2003). “Haber ve Habercilik/ Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik:
 • Habercinin El Kitabı, (derl.) Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Yayınları. Duverger, Maurice. (1992). Siyaset Sosyolojisi. (Çev. Şirin Tekeli), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Eroğlu H. (1985). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: Savaş Yayınları
 • Girgin, A. (2005). Haber Yazmak. Derya Cilt Evi.
 • Grabelnikov A.A., (2001). Massovaya İnformatsiya v Rossii: ot Pervoy Gazetı do İnformatsiyonnogo Obşestva, Moskva: RUDN.
 • Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayın.
 • http: //evartist.narod.ru/text/54.htm
 • http: //evartist.narod.ru/text9/03.htm
 • http: //www.inosmi.ru/translation/233617.html
 • Işık, M. (2000). İletişimden Kitle İletişimine, Konya: Mikro Yayınları.
 • İnönü, İsmet 1985, Hatıralar, (Yay. Haz. Sabahattin Selek), Ankara: 1. Kitap, Bilgi Yay.
 • İzvestiya, 26 Aralık 1920/13 Ocak 1921, 17 Mart 1921/10 Nisan 1921 tarihleri arası gazeteleri.
 • Kaya, Raşit. (1985). Kitle iletişim sistemleri. Ankara: Teori.
 • Köstüklü N. (1991). “I. İnönü Muharebesi ve Siyasî Sonuçlan Üzerine Bazı Düşünceler”.
 • Kurtcephe, İ. Beden, A. (1999). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Alp Yayınevi.
 • Kuznetsov İ.V., (2002). İstoriya Oteçestvennoy Jurnalistiki (1917-2000), Moskva.
 • Molçanov L.A., Gazetnaya Pressa Rossii v Godı Revolyutsii i Grajdanskoy Muhammet, İ. (2000). Medya Gerçeği ve Haberciler. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları Orttung R. - Walker Ch., “Superagenstvo Ugrojayet Rossiyskoy Svobode”' Ovsepyan, R.P. İstoriya Noveyşey Oteçestvennoy Jurnalistiki, Moskova: MGU, 1999.
 • Pravda, 26 Aralık 1920/13 Ocak 1921, 17 Mart 1921/10 Nisan 1921 tarihleri arası gazeteleri.
 • Rıdvan, B. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar: Ankara: Nobel Yayın.
 • Selek Sabahattin 1973. Anadolu İhtilalı. İstanbul. Cem Yayınevi
 • Sevda Alankuş, İstanbul: Derya Cilt Evi. Sonyel Salâhi R. 2003, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II, Ankara: TTK Yay.
 • Soysal, İ. (2000). Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945). Ankara: C.I, TTK Yay.
 • Şapolya, E. B. (1966). Kemâl Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi. Ankara: Berkalp Kitabevi.
 • Tansel, S. (1974). Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C.IV. Ankara: Başbakanlık Kültür
 • Tokgöz, O. (1994). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Yayınları.
 • Tokgöz, O. (2008). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Yayınları.
 • Turan, Y. (1992). Yerel Basın Kurultay Panelleri, Adana: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, No: 4.
 • Voynı (okt.1917-1920gg.), Moskva: İzdatprofpress, 2002.
 • Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim kuram ve Araştırmaları. İzmir: Nam Basım.
 • Yüksel E., Gürcan H. İ. (2005). “ Haber Toplama ve Yazma. Konya: Tablet Kitabevi.

Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 4, 37 - 55, 01.12.2014

Öz

Milli Mücadele Dönemi Türk milletinin çok büyük zorluklar vererek hem askeri hem de siyasi başarı kazandığı önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Sevr’i dayatmışlar ancak, uygulama aşamasında istediklerini alamamışlardır. Londra Konferansı’nda da istedikleri sonucu alamayan İtilaf Devletleri, Yunanlıları daha çok kışkırtmaları ve onlara daha çok destek olmalarına rağmen I. ve II. İnönü Savaşlarında Türk Milletinden ve ordusundan gereken cevabı almışlardır. İnönü Savaşlarında elde edilen zaferler ulusal bağımsızlığımızı kazanmada önemli bir adım olmuştur. Türk ordusu elde ettiği bu zaferle içeride ve dışarıda büyük takdir toplamıştır. Bu bağlamda, Sovyet Rusya’sı ise, Türk milletinin vermiş olduğu Milli Mücadele sürecini ve İnönü Savaşlarını yakından takip etmiştir. Aynı şekilde, Sovyet Rusya yazılı basını da dönemin askeri ve siyasi gelişmelerini yakından takip etmiş ve kamuoyuna duyurmuştur. Böylelikle Milli Mücadele tarihimize ve İnönü Savaşlarına Sovyet Rusya yazılı basını gözüyle bakma fırsatı bulmaktayız. Buradan hareketle bu çalışmada, I. ve II. İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya yazılı basınında nasıl yansıtıldığı gazetelerde yayınlanan yazı ve haberlerden hareketle ortaya koymaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Akgün, S. (1993). “Mudanya Silah Bırakışmasında Yabancı Temsilciler”, 70.Yılında Mudanya Mütarekesi ve Uluslararası Sonuçları, Bildiriler. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Alpargu, A. (2001). Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayınları.
 • Althusser, Louis (1978). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çeviren Mahmut Alp, Birikim Ankara: Atatürk
 • Araştırma Merkezi Dergisi, C.VII, s..21. Arsan E. D., (2003). “ Haber ve Habercilik” , Gazetecilik ve Habercilik içinde, (der).
 • Aybars, E. (1987). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. İstanbul. Ümit Kitabevi.
 • Belen, F. (1973). Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara: Başbakanlık Yayınevi.
 • Denover, P. (1963). Moder Basın, Çev. Adnan Cemgil. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dursun, Ç. (2003). “Haber ve Habercilik/ Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik:
 • Habercinin El Kitabı, (derl.) Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Yayınları. Duverger, Maurice. (1992). Siyaset Sosyolojisi. (Çev. Şirin Tekeli), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Eroğlu H. (1985). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: Savaş Yayınları
 • Girgin, A. (2005). Haber Yazmak. Derya Cilt Evi.
 • Grabelnikov A.A., (2001). Massovaya İnformatsiya v Rossii: ot Pervoy Gazetı do İnformatsiyonnogo Obşestva, Moskva: RUDN.
 • Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayın.
 • http: //evartist.narod.ru/text/54.htm
 • http: //evartist.narod.ru/text9/03.htm
 • http: //www.inosmi.ru/translation/233617.html
 • Işık, M. (2000). İletişimden Kitle İletişimine, Konya: Mikro Yayınları.
 • İnönü, İsmet 1985, Hatıralar, (Yay. Haz. Sabahattin Selek), Ankara: 1. Kitap, Bilgi Yay.
 • İzvestiya, 26 Aralık 1920/13 Ocak 1921, 17 Mart 1921/10 Nisan 1921 tarihleri arası gazeteleri.
 • Kaya, Raşit. (1985). Kitle iletişim sistemleri. Ankara: Teori.
 • Köstüklü N. (1991). “I. İnönü Muharebesi ve Siyasî Sonuçlan Üzerine Bazı Düşünceler”.
 • Kurtcephe, İ. Beden, A. (1999). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Alp Yayınevi.
 • Kuznetsov İ.V., (2002). İstoriya Oteçestvennoy Jurnalistiki (1917-2000), Moskva.
 • Molçanov L.A., Gazetnaya Pressa Rossii v Godı Revolyutsii i Grajdanskoy Muhammet, İ. (2000). Medya Gerçeği ve Haberciler. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları Orttung R. - Walker Ch., “Superagenstvo Ugrojayet Rossiyskoy Svobode”' Ovsepyan, R.P. İstoriya Noveyşey Oteçestvennoy Jurnalistiki, Moskova: MGU, 1999.
 • Pravda, 26 Aralık 1920/13 Ocak 1921, 17 Mart 1921/10 Nisan 1921 tarihleri arası gazeteleri.
 • Rıdvan, B. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar: Ankara: Nobel Yayın.
 • Selek Sabahattin 1973. Anadolu İhtilalı. İstanbul. Cem Yayınevi
 • Sevda Alankuş, İstanbul: Derya Cilt Evi. Sonyel Salâhi R. 2003, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II, Ankara: TTK Yay.
 • Soysal, İ. (2000). Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945). Ankara: C.I, TTK Yay.
 • Şapolya, E. B. (1966). Kemâl Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi. Ankara: Berkalp Kitabevi.
 • Tansel, S. (1974). Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C.IV. Ankara: Başbakanlık Kültür
 • Tokgöz, O. (1994). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Yayınları.
 • Tokgöz, O. (2008). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Yayınları.
 • Turan, Y. (1992). Yerel Basın Kurultay Panelleri, Adana: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, No: 4.
 • Voynı (okt.1917-1920gg.), Moskva: İzdatprofpress, 2002.
 • Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim kuram ve Araştırmaları. İzmir: Nam Basım.
 • Yüksel E., Gürcan H. İ. (2005). “ Haber Toplama ve Yazma. Konya: Tablet Kitabevi.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA86MS47ZH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Akman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Akman, E. (2014). Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4), 37-55.
AMA Akman E. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]. MJSS. Aralık 2014;3(4):37-55.
Chicago Akman, Erdoğan. “Birinci Ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda Ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy. 4 (Aralık 2014): 37-55.
EndNote Akman E (01 Aralık 2014) Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 4 37–55.
IEEE E. Akman, “Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]”, MJSS, c. 3, sy. 4, ss. 37–55, 2014.
ISNAD Akman, Erdoğan. “Birinci Ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda Ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/4 (Aralık 2014), 37-55.
JAMA Akman E. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]. MJSS. 2014;3:37–55.
MLA Akman, Erdoğan. “Birinci Ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda Ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 4, 2014, ss. 37-55.
Vancouver Akman E. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]. MJSS. 2014;3(4):37-55.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155