Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 37 2015-01-01

KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI
FIELD RESEARCH INTENDED FOR JOURNALISM AREA STUDENTS’ EXPECTATIONS IN KYRGYZSTAN

Ömer Çakın [1] , Topçugül Narmamatova [2]


Günümüzde insanlar arasındaki bilgi alışverişi gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte hızlı bir biçimde yapılmaktadır. Dünyanın bir köşesinde olup biten olaylar anında öbür köşesinde haber olarak işlenmekte ve kamuoyuna yayınlanmaktadır. Bu da halkın hızlı bir biçimde her şeyden haberdar olmasında etkili olmaktadır. Elbette, hızlı ve etkili biçimde enformasyon alışverişinde kitle iletişim araçlarının rolü büyüktür. Bilginin hızlı bir biçimde üretimi ve tüketimi olmazsa olmaz medya aracılığıyla yapılmaktadır. Bundan dolayı üniversitelerdeki gazetecilik eğitimi veren fakültelerin yükümlülük ve sorumlulukları da artmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarında çalışacak olan elemanları bu fakülteler karşılamaktadır. Bu nedenle de gazetecilik sektörünün tüm istek ve talepleri yerine getirebilecek profesyonel elamanların yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu durumu Kırgızistan örneğinde ele alacak olursak medya sektörünün yöneticiler Kırgızistan’ın İletişim ve Gazetecilik fakültelerinde yetişen elemanların sektörü memnun etmediği ve bundan dolayı da medya sektöründe göze çarpan bir gelişimin olmadığını dile getirmektedir. Bu makalede Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bulunan iletişim ve gazetecilik eğitimi veren üniversitelerde eğitim gören öğrencilerinin beklentilerine yönelik alan araştırması yapılmış ve bu konuda sonuç ve öneriler dile getirilmiştir
As it’s well known, in today's world the exchange of information between people is done in a fast and interactive way. Today the faced event in one a corner of the world instantly converted to news and published to the public in other corner. This is effective to people being aware of everything quickly. Of course, the role of the mass media is inevitable over the fast and effective exchange of information. Because the fast production and consumption of essential information is done through the media. Therefore, the obligations and responsibilities of universities and schools of journalism is further increased. Because these faculties prepare the specialists who will work in the media. Therefore, it is necessary to train professional personel who can fulfill all the wishes and demands of the journalism industry. Especially if we take this case in example of Kyrgyzstan, the media managers say that today was not raised those specialists in Kyrgyzstan's Communication and Journalism faculty who will satisfy the sector, therefore there is not any conspicuously development the media sector in Kyrgyzstan. In this article, here is made a field research concerning to universities where educate communication and journalism and were expressed conclusions and suggestions about it
  • Абдыкалыков О. ж.б. (2009), «Кыргызстан цифраларда» Статистикалык жыйнак, Национальный Статический Комитет КР, Бишкек.
  • Allworth, Edward. (1964). “Uzbek Literary Politics”, The Hague, Mouton.
  • Balay, R. (2004), “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Pedagoji Bilimleri Fakültesi Dergisi, c.37. s.2 ss. 61-82 Ankara, Türkiye.
  • Бөрүбаева А (2000), “О развитии журналистского образования в Кыргызстане” RELGA – bilimsel-kültürel elektronik dergi, ISSN 1814-0149, №20 [50], Rostov-na-Donu.
  • Дешериев Жунус и Михайленко Вита (1976), "Обстоятельство в смысле: Советский опыт над языком", s. 38–392, Moskova.
  • Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), “Kırgızistan’da Son Gelişmeler: Dün, Bugün, Yarın”, Rapor 26, Ocak 2011 Осмоналиев А. (2011) “Кыргызстан Цифраларда”, Статистикалык жыйнак, Национальный Статический Комитет КР, Бишкек. Осмоналиев А (2014) “Образование и наука в Кыргызской Республике”, Статический сборник, Национальный Статический Комитет КР и Юнисеф, Бишкек.
  • Солчанук Роман (1982). "Язык и образование в Советских средних школах", (“Sovyet Orta Okullarında Dil ve Eğitim”), Dil Sosyolojisi boyunca uluslararası dergi, sayı 33. s. 113–118.
  • Таабалдиев А. (1976). «Кыргыз Совет Энциклопедиясы» (Kırgız Sovyet Ansiklopedisi), 3.cilt, Kırgız Sovyet Ansiklopedisi Baş Editörlüğü, Frunze.
  • Урстанбеков Б.У. (1990), «Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк» (Kırgızistan tarihi: kısaca ansiklopedik sözlük), Kırgız Sovyet Ansiklopedisi Baş Editörlüğü, Frunze.
  • Yavaşgel E., Narmamatova T., Ünal U. (2013), “Farklılık Siyaseti Üzerinden Bağımsız Kırgızistan’da Çokkültürlülük ve Çokdilli Eğitim Politikaları”, İdil Sanat ve Dil Dergisi, ISSN: 2146-9903, 2013 Bahar, Cilt 2., Sayı 7. Meram/Konya
Diğer ID JA53NG86VH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ömer Çakın

Yazar: Topçugül Narmamatova

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2015

Bibtex @ { mjss485081, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {13 - 37}, doi = {}, title = {KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Çakın, Ömer and Narmamatova, Topçugül} }
APA Çakın, Ö , Narmamatova, T . (2015). KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 13-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40494/485081
MLA Çakın, Ö , Narmamatova, T . "KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 13-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40494/485081>
Chicago Çakın, Ö , Narmamatova, T . "KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 13-37
RIS TY - JOUR T1 - KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI AU - Ömer Çakın , Topçugül Narmamatova Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 37 VL - 4 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI %A Ömer Çakın , Topçugül Narmamatova %T KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI %D 2015 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çakın, Ömer , Narmamatova, Topçugül . "KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 1 (Ocak 2015): 13-37 .
AMA Çakın Ö , Narmamatova T . KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI. MJSS. 2015; 4(1): 13-37.
Vancouver Çakın Ö , Narmamatova T . KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 4(1): 37-13.