BibTex RIS Kaynak Göster

ON THE POSITIVE CHARACHTERS OF KYRGYZ LITERATURE

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 59 - 69, 01.04.2016

Öz

In 1934 during the Writers Council of Soviets Union, some significant decisions that eventually have become cornerstones in Kyrgyz Literature, were made. As a result of the decisions in question a new concept called “positive character” was introduced to literature. This article mainly focuses on the concept of positive characters along with analyzing the historical changes that they had gone through to reveal the role that they got to play in the overall literary progress. The purpose that the positive charachters serve to and the fact that the revolutionary romanticism had closely been engaged with the positive characters give us clear hints about how Sovietic literature in general and Kyrgz Literature in specific should be grasped. It also reveals us that especially the understanding of systemic literatures that are controlled by a single center help attribute a greater role to literature itself in terms of sociological researches.Besides, the role the positive characters played in the positive collective memory that the Soviets Unions was trying to create also outstands as an important title in the article

Kaynakça

 • ARSLAN, Nihayet. (2011). “Osmanlı ve Rus Toplumlarında Medeniyat değişmesi: Bihruz‟lar ve Oblomov‟lar” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 18, 1, 47-80
 • AYTMATOV, C. (1997). Elveda Gülsarı. Özdek, R. (Çev.), Ötüken Neşriyat
 • CANTÖŞEV, Kasımalı. (1964). Bizdin Sekretar, Frunze: Mektep Basması.
 • CİGİTOV, Salican. (1984) 20- Cıldardagı Kırgız Adabiyatı, Frunze: İlim Basması.
 • CONNERTON, Paul (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar, İng. Çev: Alâeddin Şenel, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • CUSUPOV, K. (1987). Kırgız Povestteri Cana Angemeleri. (Der.) Frunze, Kırgızstan.
 • EAGLETON, Terry (2004), Edebiyat Kuramı Giriş, İng. Çev: BİRKAN, Tuncay, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • FORSTER, E. M. (2001) Roman Sanatı. Aytür, Ü. (Çev), İstanbul: Adam Yay.
 • JDANOV, A. A. (1934) Pervıy Vse soyuznıy Siezd Sovetskih Pisateley, Stena Grafiçeskiy Otçet, Moskva: Gosudarstvennoe İzdotelstvo (Hudocestvennaya Literatura).
 • MORAN, Berna, (2002), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yay.
 • SÖYLEMEZ, Orhan, GÖZ, Kemal (2006), Salican Cigitov ve Dünyası, Bişkek: Manas Ünv. Yay.

Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 59 - 69, 01.04.2016

Öz

1934 yılında toplanan Sovyet Yazar Birlikleri Kurultayı‟nda dönüm noktası niteliğinde önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar neticesinde adına “olumlu kahraman” denilen bir kavram edebiyatta yer edinmiştir. Bu yazıda Kırgız edebiyatındaki "olumlu kahramanlar" kavramı üzerinde durulacaktır. Olumlu kahramanların tarih içerisinde uğradıkları değişim de irdelenerek edebiyatın gelişim safhasında aldıkları rol üzerinde durulacaktır. Olumlu kahramanların edebiyatta hizmet ettikleri amaç ve bunun yanında devrim romantizminin olumlu kahramanlarla iç içe kullanılması gibi konular genel itibariyle Sovyet özelde ise Kırgız edebiyatının nasıl anlaşılması gerektiğine dair ipuçları vermekte Sosyolojik araştırmalar açısından edebiyatın rolünün özellikle tek merkezden yönetilen sistem edebiyatlarının anlaşılması ile artacağı fikri benimsenmektedir. Ayrıca Sovyetlerin oluşturmaya çalıştığı toplumsal hafızada olumlu kahramanların edindiği rol de önemli bir konu başlığı olarak karşımızda durmaktadır

Kaynakça

 • ARSLAN, Nihayet. (2011). “Osmanlı ve Rus Toplumlarında Medeniyat değişmesi: Bihruz‟lar ve Oblomov‟lar” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 18, 1, 47-80
 • AYTMATOV, C. (1997). Elveda Gülsarı. Özdek, R. (Çev.), Ötüken Neşriyat
 • CANTÖŞEV, Kasımalı. (1964). Bizdin Sekretar, Frunze: Mektep Basması.
 • CİGİTOV, Salican. (1984) 20- Cıldardagı Kırgız Adabiyatı, Frunze: İlim Basması.
 • CONNERTON, Paul (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar, İng. Çev: Alâeddin Şenel, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • CUSUPOV, K. (1987). Kırgız Povestteri Cana Angemeleri. (Der.) Frunze, Kırgızstan.
 • EAGLETON, Terry (2004), Edebiyat Kuramı Giriş, İng. Çev: BİRKAN, Tuncay, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • FORSTER, E. M. (2001) Roman Sanatı. Aytür, Ü. (Çev), İstanbul: Adam Yay.
 • JDANOV, A. A. (1934) Pervıy Vse soyuznıy Siezd Sovetskih Pisateley, Stena Grafiçeskiy Otçet, Moskva: Gosudarstvennoe İzdotelstvo (Hudocestvennaya Literatura).
 • MORAN, Berna, (2002), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yay.
 • SÖYLEMEZ, Orhan, GÖZ, Kemal (2006), Salican Cigitov ve Dünyası, Bişkek: Manas Ünv. Yay.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA45JA86UU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kemal Göz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Göz, K. (2016). Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 59-69.
AMA Göz K. Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair. MJSS. Nisan 2016;5(2):59-69.
Chicago Göz, Kemal. “Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 59-69.
EndNote Göz K (01 Nisan 2016) Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 59–69.
IEEE K. Göz, “Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 59–69, 2016.
ISNAD Göz, Kemal. “Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 59-69.
JAMA Göz K. Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair. MJSS. 2016;5:59–69.
MLA Göz, Kemal. “Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 59-69.
Vancouver Göz K. Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair. MJSS. 2016;5(2):59-6.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155