BibTex RIS Kaynak Göster

INCINERATION BURIAL CUSTOM IN WESTERN ANATOLIA IN 2000 B.C

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 219 - 229, 01.04.2016

Öz

It is possible to come across significant information of the communities‟ religious beliefs, socio cultural structure, economy and political history in archaeological and philological data. In Anatolia and various cultures out of Anatolia, important information about religious beliefs can be achieved thanks to burial customs special to every community. In various eras of history, “life and death” come first among the most crucial factors shaping the religious beliefs of communities inhabiting in different culture regions. The concepts of life and death which drive the societies to some spiritual considerations have paved way to different thoughts about belief in God and other worldly beliefs to come into existence. It is possible to encounter archaeological data related to incineration burial custom which has appeared in Anatolia and in different cultures apart from Anatolia since the earliest time of history. In 2000 B.C, findings about the existence of incineration burial custom in Anatolia can be reached thanks to archaeological works carried out in various centres. Significant findings about incineration burial custom were found by means of archaeological excavations carried out in various centres of West Anatolia. The findings, attained in grave or cemetery presenting us significant data about incineration burial custom in Western Anatolia, carry great importance in respect to the fact that they submit important data for the presence of burial ceremonies

Kaynakça

 • Akyurt, İ. M. (1998). M.Ö. 2. Binde Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Dizi, S. 49.
 • Angel, J. L. (1951). Troy Supplementary Monograph 1, The Human Remain. London.
 • Erdal, Y. S. (2002). Baklatepe Geç Tunç Çağı Mezarından Gün Işığına Çıkarılan Yanmış İnsan İskelet Kalıntılarının Antropolojik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/2, 115-130.
 • Erkanal, A. (1987). Panaztepe Kazısı 1985 Yılı Sonuçları, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 253-261.
 • Mee, C. (1982). Rhodes in the Bronze Age. An Archaeological Survey, Warminster, Art and Philips.
 • Şenyurt, S. Y. (1997). Hititler Döneminde Öbür Dünya Anlayışı. Bilim ve Ütopya, 36,16-19.
 • Thomson, G. (2007). Tarihöncesi Ege. Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler. İstanbul.
 • Uhri, A. (2010). Anadolu'da Ölümün Tarihöncesi, İstanbul.
 • Yiğitpaşa, D. (2010). Urartu Ölü Gömme Gelenekleri Ve Ölümle İlgili Ritüeller/ Tradition Of Entobing And Rituals Related With Deathin Urartian, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,25,177- 202.

M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 219 - 229, 01.04.2016

Öz

Toplumların dini inanışları, sosyo-kültürel yapısı, ekonomisi ve siyasi tarihi ile ilgili önemli bilgilere arkeolojik ve filolojik verilerde rastlamak mümkündür. Anadolu‟da ve Anadolu dışındaki farklı kültürlerde toplumların dinsel inanışlarıyla ilgili önemli bilgilere her toplumun kendine özgü ölü gömme adetleri sayesinde ulaşılabilmektedir. Tarihin çeşitli dönemlerinde farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların dini inanışlarını şekillendiren en önemli faktörler arasında “yaşam ve ölüm” gelmektedir. Toplumları birtakım manevi düşüncelere yönelten yaşam ve ölüm kavramları, tanrı inancı ve öbür dünya inanışları ile ilgili çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tarihin en erken dönemlerinden itibaren ortaya çıkan yakma gömme adeti ile ilgili arkeolojik verilere, Anadolu‟da ve Anadolu dışındaki farklı kültürlerde rastlamak mümkündür. M.Ö. II. Binde Anadolu‟da yakma gömme âdetinin varlığına ilişkin bulgulara, çeşitli merkezlerde yapılan arkeolojik çalışmalar sayesinde ulaşılabilmektedir. Batı Anadolu‟da yakma gömme adeti ile ilgili önemli veriler sunan mezar ya da mezarlıklarda ele geçen buluntular, ölü gömme törenlerinin varlığına ilişkin önemli bilgiler sunması bakımından da büyük önem taşımaktadır

Kaynakça

 • Akyurt, İ. M. (1998). M.Ö. 2. Binde Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Dizi, S. 49.
 • Angel, J. L. (1951). Troy Supplementary Monograph 1, The Human Remain. London.
 • Erdal, Y. S. (2002). Baklatepe Geç Tunç Çağı Mezarından Gün Işığına Çıkarılan Yanmış İnsan İskelet Kalıntılarının Antropolojik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/2, 115-130.
 • Erkanal, A. (1987). Panaztepe Kazısı 1985 Yılı Sonuçları, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 253-261.
 • Mee, C. (1982). Rhodes in the Bronze Age. An Archaeological Survey, Warminster, Art and Philips.
 • Şenyurt, S. Y. (1997). Hititler Döneminde Öbür Dünya Anlayışı. Bilim ve Ütopya, 36,16-19.
 • Thomson, G. (2007). Tarihöncesi Ege. Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler. İstanbul.
 • Uhri, A. (2010). Anadolu'da Ölümün Tarihöncesi, İstanbul.
 • Yiğitpaşa, D. (2010). Urartu Ölü Gömme Gelenekleri Ve Ölümle İlgili Ritüeller/ Tradition Of Entobing And Rituals Related With Deathin Urartian, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,25,177- 202.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55PS99TB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ebru Oral Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Oral, E. (2016). M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 219-229.
AMA Oral E. M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti. MJSS. Nisan 2016;5(2):219-229.
Chicago Oral, Ebru. “M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 219-29.
EndNote Oral E (01 Nisan 2016) M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 219–229.
IEEE E. Oral, “M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 219–229, 2016.
ISNAD Oral, Ebru. “M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 219-229.
JAMA Oral E. M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti. MJSS. 2016;5:219–229.
MLA Oral, Ebru. “M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 219-2.
Vancouver Oral E. M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti. MJSS. 2016;5(2):219-2.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155