Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 271 - 292 2016-07-01

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler
GENDER BUDGETING AND COUNTRY EXPERIENCES

Seyfi Yıldız [1] , Alparslan Uğur [2]


Kadınlar erkeklere göre ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki eşitlik açısından daha dezavantajlıdır. Bütçe programlarında ve politikalarındaki cinsiyet hususlarını da içeren parametrelerin altında yatan neden budur. Cinsiyete duyarlı bütçeleme deneyimi bütçeye ayrıntılı bir şekilde cinsiyet ayırımı gözeterek bakmaktadır. Bu anlayışta kadın ve erkekler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak devlet bütçeleri önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Süreçte daha başarılı olmak için, politika çıkarımlarından somut gelişmeler elde edilmesi yoluyla cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin içine entegre edilmelidir. Günümüzde cinsiyete duyarlı bütçeler dünyadaki birçok ülkede uygulanmaya çalışılmaktadır
Women are disadvantaged relative to men, according to key economic, social, and political measures of equality. The concept of externalities underlies the arguments for including gender considerations in budget programs and policies. The experience to date with “gender budgeting,” entails looking at gender issues comprehensively within the budget. In this approach, the public budgets have important functions to remove discriminations between women and men. To become more useful in the process, gender budgeting should be integrated into budget processes in a way that generates tangible improvements in policy outcomes. At the present day, gender butgetings are tried to be practiced in most of the country in the world
 • BARTLE, John R., (2002), “The Potential of Gender Budgeting: Has its Day Come?”, Panel on Democratizing the Budgetary Process, Association for Budgeting and Financial Management Annual Conference October 12, Kansas City, Missouri, USA.
 • BELLAMY, Kate, (2002), Gender Budgeting, Background paper for the Council of Europe's Informal Network of Experts on Gender Budgeting, November.
 • BUDLENDER, Debbie, (2001), Review of Gender Budget Initiatives, Community Agency for Social Enquiry, <http://www.internationalbudget.org/resources/library/GenderBudget.pdf>, (04.04.2016).
 • Bugün Gazetesi, (2005), http://www.bugun.com.tr/gundem/turkiyede-gun-gectikce-siddete-ugrayan- html, (03.04.2016).
 • Council of Europe, (2005), Gender Budgeting, Final Report Of The Group Of Specialists On Gender Budgeting (EG-S-GB), Directorate General of Human Rights. Strasbourg.
 • DEMİRBİLEK, Sevda, (2007), “Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik açıdan İncelenmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:511.
 • ELSON, Diane, (2006), Budgeting for Women’s Rights, Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, UNİFEM (United Nations Development Fund for Women), New York.
 • ERO & APRODEV, (2002), Concept Notes On Gender Budgeting, Gender Budgetıng And The Eu Aıd Effectıveness (04.04.2016). <http://aprodev.eu/files/Trade/GenderBudgetingConcept.pdf>,
 • European Commission, (2008), “European Gender Budgeting Network”, Contribution by the European Gender Budgeting Network to the Public Consultation in view of the 2008/2009 Budget Review, <http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/ng/20080415_NG_33.pdf>, (30.04.2009).
 • European Parliament, (2003), Gender Budgeting - Building Public Budgets From A Gender Perspective Report, Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, Rapporteur: Fiorella Ghilardotti,<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&re ference=A5-2003 0214&language=EN>, (04.04.2016).
 • HUNT, Janet, (2000), “Gender And Economic Governance”, Development Bulletin, no. 51, March.
 • MERİÇ, Metin, (2007), “Feminizme Mali Bakış (Cinsiyete Duyarlı Bütçeler)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:509. Milliyet <http://www.milliyet.com.tr/her-4-saatte-1-kadin-tecavuze-gundem-2015440/> , (03.04.2016). “Her Saatte Kadın Tecavüze Uğruyor”,
 • NGONE, Diop, (2005), “Gender Budgeting For African Devolopment”, <http://www.codesria.org/spip.php?article697&lang=en>, (04.04.2016).
 • OECD, (2002), “Budget Impact Assessments (Gender Budgeting)”, Ministry of Foreign Affairs, Foreign
 • Information and Communication, the Netherlands. OECD, (2005), Evaluation of General Budget Support, Inception Report 2005, A Joint Evaluation of General Budget Support.
 • OECD, (2007), Gender and Economic Empowerment of Women, BRIEFING PAPER No. 3 September 2007, Africa Partnership Forum Support Unit.
 • OECD, (2008), “Gender And Economic Governance”, <http://www.oecd.org/dataoecd/55/11/38599921.pdf>, (30.04.2009).
 • ROTHE, Andrea, ERBE, Birgit, FRÖHLICH, Werner, KLATZER, Elisabeth, LAPNIEWSKA, Zofia, MAYRHOFER, TARASIEWICZ, Malgorzata, ZEBISCH Johanna, DEBSKI, Maciej, (2008), Gender Budgeting as a Management Strategy for Gender Equality at Universities, Concluding Project Report, Schöttner Offsetdruck GmbH, Munich / Germany. PICHLBAUER, Michaela,
 • SARRAF, Feridoun, (2003), “Gender Responsive Government Budgeting”, IMF Working Paper, WP/03/83.
 • SAWER, Marian, (2002), “Australia: The Mandarin Approach to Gender Budgets,” Gender Budgets Make More Cents: Country Studies and Good Practice, Editör: Debbie Budlender and Guy Hewitt (London: Commonwealth Secretariat).
 • STOTSKY, Janet G., (2006), “Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey”, IMF Working Paper, WP/06/253.
 • ŞENESEN, Gülay Günlük, (2008), “Toplumsal Cinsiyete duyarlı Bütçeleme Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Değişen Rolü Sempozyumu, Afyonkarahisar, 8-9 Ekim.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı –2013, Ankara, <http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/TCEUlusaleylemplani.pdf>, (30.04.2009).
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009), “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Tarihçesi”, <http://www.ksgm.gov.tr/Eylem_toplumsal.php>, (30.04.2009). Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu, (2014), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No:14, TBMM Basımevi, Ankara.
 • TÜĞEN, Kamil, ÖZEN, Ahmet, (2008), “Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı”, Maliye Dergisi, Sayı:154, Ocak-Haziran.
 • UNIFEM, (2007), “What is Gender _FAQs__GOI_manual__5%20June%2007.pdf>, (30.04.2009). Budgeting?”,
 • VILLAGÓMEZ, Elizabeth, (2005), “Gender Budgeting in the EU”, Almenara, <http://www.genderbudget.it/doc/GenderBudgetingEU.pdf>, (04.04.2016).
 • Wales Gender Budget Group, (2003), “What is Gender Budgeting?”, <http://www.assembly.wales/NAfWDocuments/cyp_3_0309_ade_01b_what_is_gender_budgeting>, 04.04.2016).
 • WOMENLOBBY, (2004), Gender Budgeting, An Overview by the European Women’s Lobby, February, <http://www.womenlobby.org/Gender-Budgeting-An-Overview-by-the-EWL-2004?lang=en>, (04.04.2016).
Diğer ID JA49FY67GN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Seyfi Yıldız
Kurum: Anadolu Ajansı

Yazar: Alparslan Uğur
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { mjss485353, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {271 - 292}, doi = {}, title = {Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler}, key = {cite}, author = {Yıldız, Seyfi and Uğur, Alparslan} }
APA Yıldız, S , Uğur, A . (2016). Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 271-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485353
MLA Yıldız, S , Uğur, A . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 271-292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485353>
Chicago Yıldız, S , Uğur, A . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 271-292
RIS TY - JOUR T1 - Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler AU - Seyfi Yıldız , Alparslan Uğur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 292 VL - 5 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler %A Seyfi Yıldız , Alparslan Uğur %T Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Yıldız, Seyfi , Uğur, Alparslan . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Temmuz 2016): 271-292 .
AMA Yıldız S , Uğur A . Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler. MJSS. 2016; 5(3): 271-292.
Vancouver Yıldız S , Uğur A . Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(3): 292-271.