BibTex RIS Kaynak Göster

STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARD SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 65 - 76, 01.10.2016

Öz

The service sector is the main field of economy in Kyrgyzstan as in many other countries. Under global competitive conditions the basis of long-term success of the service enterprises is made by quality and the modern concept of marketing. Higher educational institutions as one of the service sectors are not exception. The effectiveness of educational institutions depends on evaluating and providing of high service quality. In this context, this study aims to define quality for service in higher education. Empirical research on this field has been provided by various researchers across the world and different measurement instruments such as SERVQUAL, SERVPERF are suggested. This paper presents results of the survey carried out among students (n=419) of

Kaynakça

 • Аристов, О. В. (2009). Управление качеством. (Москва: Инфра – М, 2009), 11-18
 • Bektaş, H. ve Akman, S.U. (2013). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. Ekonometri ve İstatistik, 18, ss.116-133.
 • Cronin, J.J. & Taylor, S. A. (1992). “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension”, Journal of Marketing, ss. 55-68.
 • Chopra, R., Chawla, M. & Sharma, T. (2014). Service Quality in Higher Education: A Comparative Study of Management and Education Institutions. NMIMS Management Review Volume XXIV April-May, http://nmims.edu/NMIMSmanagementreview/pdf/april-may-14/service-quality-higher-education- comparative-study-management-and-education-institutions-rita-mamta-and-tejinder.pdf, 15.11.2014
 • Dabholkar, P., Thorpe D. and Rentz, J. (1996). “A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale Development and Validation,” Journal of the Academy of Marketing Science, 24 (Winter), 3-16
 • Grönroos, Ch. (1982). An Applied Service Marketing Theory, European Journal of Marketing. 16 (7). (1982): 33-34, http://www.emeraldinsight.com. (04.01.2010)
 • Karahan, K. (2006). Hizmet Pazarlaması. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım
 • Min, S. & Khoon, Ch. (2013). Demographic Factors in the Evaluation of Service Quality in Higher Education: International Students’ Perspective. International Review of Management and Business Research 2(4), http://irmbrjournal.com/papers/1384878277.pdf, 15.11.2014
 • Nimako, S.G. & Azumah, K. (2009). An Assessment and Analysis of Customer Satisfaction with Service Delivery of Mobile Telecommunication Networks in Ghana. Master Thesis. Lulea University of Technology. http://www.essays.se, 02.05.2014
 • Parasuraman A., Leonard L. Berry & Zeithaml, V. A. (1988). SERVQUAL: Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. Volume 64. №1.
 • Rust, R. T., Zahorik, A. J. & Keiningham T. L. (1996). Service Marketing. New York : Harper Perennial
 • Tayyar, N. ve Dilşeker, F. (2012). Devlet Ve Vakif Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi Ve İmajin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28, www.sbed.mu.edu.tr,15.11.2014
 • Yousapronpaiboon, Kh. (2014). SERVQUAL: Measuring higher education service quality in Thailand. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES, 1088 – 1095
 • Zhang, X. & Feng, Y. (2009). The Impact of Customer Relationship Marketing Tactics On Customer Loyalty: Within Swedish Mobile Telecommunication Industry. Master Thesis, Halmstad University. http://www.essays.se, 02.05.2014 Хаксевер, Ж., Рендер, Б., Рассел, Р., и Мердик, Р. (2002). Управление и организация в сфере услуг. 2-е международное издание. Питер
 • http://www.asq.org, 26.03.2014
 • http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, 20.03.2014

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 65 - 76, 01.10.2016

Öz

Hizmet sektörü birçok ülkede olduğu gibi Kırgızistan ekonomisi için de önemli yere sahiptir. Küresel rekabet koşullarında işletmelerin ve kurumların uzun dönemli başarıları kaliteli hizmet ve müşteri odaklı pazarlama anlayışına dayanmaktadır. Hizmet sektöründeki bu gelişmeler eğitim kurumları için de geçerlidir. Eğitim kurumlarının etkinliği hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı yüksek öğretimde hizmet kalitesini değerlendirmek şeklinde belirlenmiştir. Literatürde hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmış, SERVQUAL, SERVPERF gibi ölçme araçları önerilmiştir. Bu çalışmada sözü geçen ölçeklere dayalı olarak hazırlanan bir ölçek kullanılmış ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileriyle (n=419) yüz yüze görüşülerek doldurtulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenci algılamaları genel olarak orta düzeyin üzerinde, özellikle çevre temizliği ve hijyen boyutunda yüksek olduğu ortaya çıkmıştır

Kaynakça

 • Аристов, О. В. (2009). Управление качеством. (Москва: Инфра – М, 2009), 11-18
 • Bektaş, H. ve Akman, S.U. (2013). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. Ekonometri ve İstatistik, 18, ss.116-133.
 • Cronin, J.J. & Taylor, S. A. (1992). “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension”, Journal of Marketing, ss. 55-68.
 • Chopra, R., Chawla, M. & Sharma, T. (2014). Service Quality in Higher Education: A Comparative Study of Management and Education Institutions. NMIMS Management Review Volume XXIV April-May, http://nmims.edu/NMIMSmanagementreview/pdf/april-may-14/service-quality-higher-education- comparative-study-management-and-education-institutions-rita-mamta-and-tejinder.pdf, 15.11.2014
 • Dabholkar, P., Thorpe D. and Rentz, J. (1996). “A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale Development and Validation,” Journal of the Academy of Marketing Science, 24 (Winter), 3-16
 • Grönroos, Ch. (1982). An Applied Service Marketing Theory, European Journal of Marketing. 16 (7). (1982): 33-34, http://www.emeraldinsight.com. (04.01.2010)
 • Karahan, K. (2006). Hizmet Pazarlaması. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım
 • Min, S. & Khoon, Ch. (2013). Demographic Factors in the Evaluation of Service Quality in Higher Education: International Students’ Perspective. International Review of Management and Business Research 2(4), http://irmbrjournal.com/papers/1384878277.pdf, 15.11.2014
 • Nimako, S.G. & Azumah, K. (2009). An Assessment and Analysis of Customer Satisfaction with Service Delivery of Mobile Telecommunication Networks in Ghana. Master Thesis. Lulea University of Technology. http://www.essays.se, 02.05.2014
 • Parasuraman A., Leonard L. Berry & Zeithaml, V. A. (1988). SERVQUAL: Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. Volume 64. №1.
 • Rust, R. T., Zahorik, A. J. & Keiningham T. L. (1996). Service Marketing. New York : Harper Perennial
 • Tayyar, N. ve Dilşeker, F. (2012). Devlet Ve Vakif Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi Ve İmajin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28, www.sbed.mu.edu.tr,15.11.2014
 • Yousapronpaiboon, Kh. (2014). SERVQUAL: Measuring higher education service quality in Thailand. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES, 1088 – 1095
 • Zhang, X. & Feng, Y. (2009). The Impact of Customer Relationship Marketing Tactics On Customer Loyalty: Within Swedish Mobile Telecommunication Industry. Master Thesis, Halmstad University. http://www.essays.se, 02.05.2014 Хаксевер, Ж., Рендер, Б., Рассел, Р., и Мердик, Р. (2002). Управление и организация в сфере услуг. 2-е международное издание. Питер
 • http://www.asq.org, 26.03.2014
 • http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, 20.03.2014
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA32UH74SU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Azamat Maksüdünov Bu kişi benim

Şenol Çavuş Bu kişi benim

Ali Eleren Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Maksüdünov, A., Çavuş, Ş., & Eleren, A. (2016). YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 65-76.
AMA Maksüdünov A, Çavuş Ş, Eleren A. YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI. MJSS. Ekim 2016;5(4):65-76.
Chicago Maksüdünov, Azamat, Şenol Çavuş, ve Ali Eleren. “YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 4 (Ekim 2016): 65-76.
EndNote Maksüdünov A, Çavuş Ş, Eleren A (01 Ekim 2016) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 4 65–76.
IEEE A. Maksüdünov, Ş. Çavuş, ve A. Eleren, “YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI”, MJSS, c. 5, sy. 4, ss. 65–76, 2016.
ISNAD Maksüdünov, Azamat vd. “YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/4 (Ekim 2016), 65-76.
JAMA Maksüdünov A, Çavuş Ş, Eleren A. YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI. MJSS. 2016;5:65–76.
MLA Maksüdünov, Azamat vd. “YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 4, 2016, ss. 65-76.
Vancouver Maksüdünov A, Çavuş Ş, Eleren A. YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI. MJSS. 2016;5(4):65-76.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155