BibTex RIS Kaynak Göster

LADIES ENCOUNTERED IN THE PRIVATE FITNESS CENTER, INABILITY TO LOSE WEIGHT AND SLIMMING PROBLEMS WITH DOE OPTIMIZATION

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 211 - 227, 01.12.2016

Öz

This study was performed in a fitness center which has 1000 women members. The majority of members changed their active membership to passive because they believe that this system doesn’t work on their weight status. To determine factors lead to this problem, and to find most appropriate parameters and levels in order to abolish this problem, design of experiment approach is used. Here, achievement objective is aimed by less experiments number and in shorter time. In application section, problem was analyzed by design of experiments which is factorial design approach and results were evaluated and commented

Kaynakça

 • Akman, G. ve Özkan, C. (2011). Sac İmalatında Karşılaşılan Yapışma Probleminin Deney Tasarımı ile Çözümü. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2), ss. 187-199.
 • Altunkaynak, B. ve Özbek, Z. E. (2006). Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri. Van Tıp Dergisi, 13 (4), ss. 138-142.
 • Anawa, E. M. and Olabı, A. G. (2008). Using Taguchi Method to Optimize Welding Pool of Dissimilar Laser- Welded Components. Optics & Laser Technology, 40 (2), pp. 379-388.
 • Aytaç, A., Yılmaz, B. ve Deniz, V. (2009). Lastik Kordu Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Taguchi ve Tam Etkensel Deney Tasarımıyla İncelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi, 9(1), ss. 61-71.
 • Bahloul, R., Mkaddem, A., Santo, P. D. and Potıron, A. (2006). Sheet Metal Bending Optimisation Using Response Surface Method: Numerical Simulation and Design of Experiments. Internationl Journal of Mechanical Sciences, 48, pp. 991-1003.
 • Baynal, K. ve Gencel İ. (2015). Taguchi Yönteminin Gıda Sektöründe Çok Yanıtlı Problemin Eniyilemesinde Uygulanması, SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 19(1), pp.107-121.
 • Baynal, K. ve Terzi, Ü. (2005). Çoklu Kalite Başarım Özelliklerinin Hedef Programlama ve Taguchi Yöntemi Kullanılarak Eniyilenmesi. V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bildiriler Kitabı, 25-27, ss. 573-578.
 • Besterfıeld, D. C., Besterfıeld, G. H. and Besterfıeld, M. (1995). Total Quality Management, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA.
 • Breyfogle, F. W. (2003). Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, 2ⁿᵈ Edition, John Wiley & Sons, Inc. ss.549-570.
 • Cheng, W. T., Lı, H. C. and Huang, C. N. (2008). Simulation and Optimization of Silicon Thermal CVD Through CFD Integrating Taguchi Method. Chemical Engineering Journal, 7(3), pp. 603-613.
 • Dıxon, D., Eatock, J., Meenan, B. J. and Morgan, M. (2006). Application of Design of Experiment (DOE) Techniques to Process Validation in Medical Device Manufacture. Journal of Validation Technology, 12(2), pp. 92-100.
 • Dizdar, E. N. (1998). Üretim sistemlerinde olası iş kazaları için bir erken uyarı modeli, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gürsakal, N. (2005). Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • Hamzaçebi, C. ve Kutay, F. (2003). Taguchi Metodu: Bir Uygulama. Teknoloji, 3-4, ss. 7- 17.
 • Kırıs, S., Anagün, A. S. ve Yüzügüllü, N. (2015). Bir Kalite Karakteristiğinin Deney Tasarımı ile İyileştirilmesi, ss. 1-5, Available from:http://mmf.ogu.edu.tr/sanagun/Docs/Dok34.pdf2015.
 • Lunanı, M., Nair, V. N. and Wasserman, G. S. (1997). Graphical Methods for Robust Design with Dynamic Characteristics. Journal Of Quality Technology, 29, pp. 327-338.
 • Margavio, G. W. and Margavio, T.M. (1993). Quality Improvement Technology Using the Taguchi Method. Cpa Journal, 63, pp. 72.
 • Mezarcıöz, S. ve Oğulata, R. T. (2010). Süprem Kumaşlarda Patlama Mukavemeti Değerinin Taguchı Ortogonal Dizayna göre Optimizasyonu. Tekstil ve Hazır Giyim Dergisi, 4, ss. 322-328.
 • Montgomery, D. C. (2005). Design and Analysis of Experiments, 6ͭʰ Edition, John Wiley & Sons Inc., Newyork, USA.
 • Oudjene, M. and Ben-Ayed, L. (2008). On the Parametrical Study of Clinch Joining of Metallic Sheets Using the Taguchi Method. Engineering Structures, 30(6), June, pp. 1782-1788.
 • Özek, C. ve Ünal, E. (2012). Kare Kapların Derin Çekilmesinde Kalıp/Baskı Plakası Açısının Limit Çekme Oranı ve Et Kalınlığı Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 27(3), ss. 615-622.
 • Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO Consultation on Obesity (Geneva, June, 3–5, 1997). Geneva: WHO.
 • Rojas, C. R., Welsh, J. S., Goodwın, G. C. and Feuer, A. (2006). Robust Experiment Design for System Identification. Automatica, 43, pp. 993-1008.
 • Rosa, J. L., Robın, A., Silva, M. B., Baldan, C. A. and Peres, M. P. (2008). Electrodeposition of Copper on Titanium Wires: Taguchi Experimental Design Approach. Journal of Materials Processing Technology, 209(3), pp. 1181-1188.
 • Saat, M. (2000). Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (3), ss. 97-108.
 • Savaşkan, M., Taptık, Y. ve Ürgen, M. (2004). Deney Tasarımı Yöntemi ile MatkapUçlarında Performans Optimizasyonu. İTÜ Dergisi, 3(6), ss. 117-118.
 • Sönmez, H. (2006). Müşteri Tercihleri için Konjoint Analizi Uygulaması: Ev Bilgisayarı Nasıl Seçilir. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, ss. 185-196.
 • Şimşek, F., Ulukol, B., Berberoğlu, M., Gülnar, S., Adıyaman, P. ve Öcal, G. (2005). Ankara’da bir İlköğretim Okulu ve Lisede Obezite Sıklığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, ss. 163-166.
 • Uslu, T. (2007). Faktöriyel Tasarım ve Süreç Optimizasyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), ss. 534-551.
 • Yang, W. H. and Tarng, Y. S. (1998). Design Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations Based on the Taguchi Method. Jounal of Materials Processing Technology, 84, pp. 122-129.
 • Yükseloğlu, M. ve Gültekin B. C. (2002). Oksijen Bazlı Ağartıcı Temizlik Maddelerinin Pamuklu Kumaşlardaki Sararma Üzerine Etkisi. Tekstil Maraton, Kasım-Aralık, Cilt: 63, ss. 58-62.

Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 211 - 227, 01.12.2016

Öz

Bu çalışma 1000 (bin) bayan üyesi olan bir spor merkezinde yapılmıştır. Üyelerin büyük çoğunluğu yeterli kilo veremedikleri/incelemedikleri ve kilo verdikten sonra formunu koruyamadıkları düşüncesi ile aktif üyeliklerini pasif üyeliğe çevirmiştir. Bu problemin oluşmasına neden olan etkenleri tespit etmek ve bu meseleyi ortadan kaldıracak en uygun parametreleri ve seviyeleri belirlemek için kalite geliştirme araçlarından biri olan deney tasarımı yaklaşımı kullanılmıştır. Deney tasarımının kullanılması ile daha az deney sayısı ile ve daha kısa sürede hedefe ulaşmak amaçlanmıştır. Uygulama kısmında Deney Tasarımı yaklaşımlarından faktöriyel tasarım ile problem analiz edilmiş, sonuçlar değerlendirilerek yorumlanmıştır

Kaynakça

 • Akman, G. ve Özkan, C. (2011). Sac İmalatında Karşılaşılan Yapışma Probleminin Deney Tasarımı ile Çözümü. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2), ss. 187-199.
 • Altunkaynak, B. ve Özbek, Z. E. (2006). Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri. Van Tıp Dergisi, 13 (4), ss. 138-142.
 • Anawa, E. M. and Olabı, A. G. (2008). Using Taguchi Method to Optimize Welding Pool of Dissimilar Laser- Welded Components. Optics & Laser Technology, 40 (2), pp. 379-388.
 • Aytaç, A., Yılmaz, B. ve Deniz, V. (2009). Lastik Kordu Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Taguchi ve Tam Etkensel Deney Tasarımıyla İncelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi, 9(1), ss. 61-71.
 • Bahloul, R., Mkaddem, A., Santo, P. D. and Potıron, A. (2006). Sheet Metal Bending Optimisation Using Response Surface Method: Numerical Simulation and Design of Experiments. Internationl Journal of Mechanical Sciences, 48, pp. 991-1003.
 • Baynal, K. ve Gencel İ. (2015). Taguchi Yönteminin Gıda Sektöründe Çok Yanıtlı Problemin Eniyilemesinde Uygulanması, SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 19(1), pp.107-121.
 • Baynal, K. ve Terzi, Ü. (2005). Çoklu Kalite Başarım Özelliklerinin Hedef Programlama ve Taguchi Yöntemi Kullanılarak Eniyilenmesi. V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bildiriler Kitabı, 25-27, ss. 573-578.
 • Besterfıeld, D. C., Besterfıeld, G. H. and Besterfıeld, M. (1995). Total Quality Management, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA.
 • Breyfogle, F. W. (2003). Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, 2ⁿᵈ Edition, John Wiley & Sons, Inc. ss.549-570.
 • Cheng, W. T., Lı, H. C. and Huang, C. N. (2008). Simulation and Optimization of Silicon Thermal CVD Through CFD Integrating Taguchi Method. Chemical Engineering Journal, 7(3), pp. 603-613.
 • Dıxon, D., Eatock, J., Meenan, B. J. and Morgan, M. (2006). Application of Design of Experiment (DOE) Techniques to Process Validation in Medical Device Manufacture. Journal of Validation Technology, 12(2), pp. 92-100.
 • Dizdar, E. N. (1998). Üretim sistemlerinde olası iş kazaları için bir erken uyarı modeli, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gürsakal, N. (2005). Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • Hamzaçebi, C. ve Kutay, F. (2003). Taguchi Metodu: Bir Uygulama. Teknoloji, 3-4, ss. 7- 17.
 • Kırıs, S., Anagün, A. S. ve Yüzügüllü, N. (2015). Bir Kalite Karakteristiğinin Deney Tasarımı ile İyileştirilmesi, ss. 1-5, Available from:http://mmf.ogu.edu.tr/sanagun/Docs/Dok34.pdf2015.
 • Lunanı, M., Nair, V. N. and Wasserman, G. S. (1997). Graphical Methods for Robust Design with Dynamic Characteristics. Journal Of Quality Technology, 29, pp. 327-338.
 • Margavio, G. W. and Margavio, T.M. (1993). Quality Improvement Technology Using the Taguchi Method. Cpa Journal, 63, pp. 72.
 • Mezarcıöz, S. ve Oğulata, R. T. (2010). Süprem Kumaşlarda Patlama Mukavemeti Değerinin Taguchı Ortogonal Dizayna göre Optimizasyonu. Tekstil ve Hazır Giyim Dergisi, 4, ss. 322-328.
 • Montgomery, D. C. (2005). Design and Analysis of Experiments, 6ͭʰ Edition, John Wiley & Sons Inc., Newyork, USA.
 • Oudjene, M. and Ben-Ayed, L. (2008). On the Parametrical Study of Clinch Joining of Metallic Sheets Using the Taguchi Method. Engineering Structures, 30(6), June, pp. 1782-1788.
 • Özek, C. ve Ünal, E. (2012). Kare Kapların Derin Çekilmesinde Kalıp/Baskı Plakası Açısının Limit Çekme Oranı ve Et Kalınlığı Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 27(3), ss. 615-622.
 • Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO Consultation on Obesity (Geneva, June, 3–5, 1997). Geneva: WHO.
 • Rojas, C. R., Welsh, J. S., Goodwın, G. C. and Feuer, A. (2006). Robust Experiment Design for System Identification. Automatica, 43, pp. 993-1008.
 • Rosa, J. L., Robın, A., Silva, M. B., Baldan, C. A. and Peres, M. P. (2008). Electrodeposition of Copper on Titanium Wires: Taguchi Experimental Design Approach. Journal of Materials Processing Technology, 209(3), pp. 1181-1188.
 • Saat, M. (2000). Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (3), ss. 97-108.
 • Savaşkan, M., Taptık, Y. ve Ürgen, M. (2004). Deney Tasarımı Yöntemi ile MatkapUçlarında Performans Optimizasyonu. İTÜ Dergisi, 3(6), ss. 117-118.
 • Sönmez, H. (2006). Müşteri Tercihleri için Konjoint Analizi Uygulaması: Ev Bilgisayarı Nasıl Seçilir. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, ss. 185-196.
 • Şimşek, F., Ulukol, B., Berberoğlu, M., Gülnar, S., Adıyaman, P. ve Öcal, G. (2005). Ankara’da bir İlköğretim Okulu ve Lisede Obezite Sıklığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, ss. 163-166.
 • Uslu, T. (2007). Faktöriyel Tasarım ve Süreç Optimizasyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), ss. 534-551.
 • Yang, W. H. and Tarng, Y. S. (1998). Design Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations Based on the Taguchi Method. Jounal of Materials Processing Technology, 84, pp. 122-129.
 • Yükseloğlu, M. ve Gültekin B. C. (2002). Oksijen Bazlı Ağartıcı Temizlik Maddelerinin Pamuklu Kumaşlardaki Sararma Üzerine Etkisi. Tekstil Maraton, Kasım-Aralık, Cilt: 63, ss. 58-62.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA24FS64KP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Saime Taphasanoglu Bu kişi benim

Kasım Baynal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Taphasanoglu, S., & Baynal, K. (2016). Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 211-227.
AMA Taphasanoglu S, Baynal K. Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu. MJSS. Aralık 2016;5(5):211-227.
Chicago Taphasanoglu, Saime, ve Kasım Baynal. “Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe Ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı Ile Optimizasyonu”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 211-27.
EndNote Taphasanoglu S, Baynal K (01 Aralık 2016) Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 211–227.
IEEE S. Taphasanoglu ve K. Baynal, “Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 211–227, 2016.
ISNAD Taphasanoglu, Saime - Baynal, Kasım. “Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe Ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı Ile Optimizasyonu”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 211-227.
JAMA Taphasanoglu S, Baynal K. Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu. MJSS. 2016;5:211–227.
MLA Taphasanoglu, Saime ve Kasım Baynal. “Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe Ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı Ile Optimizasyonu”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 211-27.
Vancouver Taphasanoglu S, Baynal K. Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu. MJSS. 2016;5(5):211-27.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155