BibTex RIS Kaynak Göster

A COMPERATIVE STUDY ON THE ROLE OF READER’S REPRESENTATIVE IN NEWSPAPER REPORTS

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 63 - 75, 01.01.2017

Öz

Media, considered as the collector of information and transmitter of it to target groups, should bear the responsibility to conduct impartial and accurate publishing when fulfilling their basic functions. The most important responsibility of the press is to transmit the news and information as realistic as possible. However, political and economic pressures, institutional and individual factors could interrupt individual right to communicate and freedom, which are included among the most fundamental rights. In order to avoid these, to create a respectful media in public opinion and to prevent state intervention to press, media should regulate itself. That means that they should run an auto-control or self-regulatory system. There are various practices to implement self-regulation in the Turkish media. One of these practices is Ombudsmanship. Media ombudsmanship is one of the important and effective fields of self-regulation in media and social responsibility. Building a balance between readers and newspaper workers, readers’ representative (ombudsman) has become widespread in recent years. One of the most important functions of readers’ representative is to provide support for promoting ethical standards in newspaper accounts. Readers’ representative, who listens to the complaints of readers about the newspaper content as well as providing answers about them in his column, functions as a bridge between the readers and journalists. Providing responses to readers and warning newspaper workers about readers’ complaints, the readers’ representative ensures that news are presented in a more qualified way thus promoting the respectfulness of the newspaper in the readers’ eye. Undertaking important functions in newspaper reports, readers’ representative should be analyzed to what extent he/she could fulfill the above mentioned functions. The rationale for the study is to clarify the place, prevalence and importance of reader’s representative practice in Turkish press. We will be evaluating the findings of a content analysis conducted on the subject themes included in reader’s representative columns of Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet and Sabah newspapers. As a result of this evaluation, we will analyze to what extent readers’ views and recommendations are taken into consideration in Turkish press or for what reasons they are not, if this is the case

Kaynakça

 • Alemdar, Zeynep. (1990). Oyunun Kuralı, Basında Özdenetim. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Atabek, Nejdet. (2005). Okur Temsilciliği: Türk Basınında Okur Temsilcisi Köşeleri Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Atabek, Nejdet. (2006). Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcisinin Rolü. Küresel İletişim Dergisi, No:2, S. 1–14
 • Avşar, Zakir & Kaya, Elif Emre. (2013). Medyanın İffeti. Ankara: Altınpost.
 • Avşar, Zakir. (2012). Ombudsman: İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Büyükbaykal, Güven N. (2004). Basın Alanında Ombudsman Uygulaması. İstanbul: İstanbul Üniversitesiİletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:19, S. 169-175.
 • İçel, Kayıhan. (1990). Kitle Haberleşme Hukuku. İstanbul: Beta Yayıncılık
 • İrvan, Süleyman. (2003). Medya ve Etik. Editör: Sevda Alankuş. Etik ve Hukuk. İstanbul: Ips İletişim Vakfı Yayınları.
 • Özgen, Murat. (2003). Basında Bir Özdenetim Uygulaması Olarak Ombudsman. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
 • İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, 2003, S. 27-34
 • Uzun, Ruhdan (2009). İletişim Etiği: Sorunlar Ve Sorumluluklar. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Cumhuriyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Hürriyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Milliyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Sabah Gazetesi. (2016) 07 Mart – 04 Nisan

Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 63 - 75, 01.01.2017

Öz

Haber ile bilginin toplayıcısı ve hedef kitleye ulaştırma aracı olarak görülen medya, temel görevlerini yerine getirirken, tarafsız ve doğru yayıncılık hizmetini yerine getirme sorumluluğunu taşımalıdır. Basının en önemli sorumluluğu haberi ve bilgiyi gerçeğe en yakın biçimde aktarmaktır. Ancak, siyasi ve ekonomik baskılar, kurumsal ve kişisel etkenler, bireylerin en temel hakkı olan iletişim hakkı ve özgürlüğünün sekteye uğramasına sebep olabilmektedir. Bunların önüne geçebilmek, kamuoyu karşısında saygınlığı olan bir medya yaratmak ve devlet otoritesinin basına müdahalede bulunmasını önlemek için medyanın kendi kendini denetlemesi, yani ‘özdenetim’ ya da ‘oto – kontrol’ sistemi getirmesi önemlidir

Kaynakça

 • Alemdar, Zeynep. (1990). Oyunun Kuralı, Basında Özdenetim. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Atabek, Nejdet. (2005). Okur Temsilciliği: Türk Basınında Okur Temsilcisi Köşeleri Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Atabek, Nejdet. (2006). Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcisinin Rolü. Küresel İletişim Dergisi, No:2, S. 1–14
 • Avşar, Zakir & Kaya, Elif Emre. (2013). Medyanın İffeti. Ankara: Altınpost.
 • Avşar, Zakir. (2012). Ombudsman: İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Büyükbaykal, Güven N. (2004). Basın Alanında Ombudsman Uygulaması. İstanbul: İstanbul Üniversitesiİletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:19, S. 169-175.
 • İçel, Kayıhan. (1990). Kitle Haberleşme Hukuku. İstanbul: Beta Yayıncılık
 • İrvan, Süleyman. (2003). Medya ve Etik. Editör: Sevda Alankuş. Etik ve Hukuk. İstanbul: Ips İletişim Vakfı Yayınları.
 • Özgen, Murat. (2003). Basında Bir Özdenetim Uygulaması Olarak Ombudsman. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
 • İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, 2003, S. 27-34
 • Uzun, Ruhdan (2009). İletişim Etiği: Sorunlar Ve Sorumluluklar. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Cumhuriyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Hürriyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Milliyet Gazetesi. (2016). 07 Mart – 04 Nisan
 • Sabah Gazetesi. (2016) 07 Mart – 04 Nisan
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA83AM22GZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hamza Cakir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Cakir, H. (2017). Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 63-75.
AMA Cakir H. Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. MJSS. Ocak 2017;6(1):63-75.
Chicago Cakir, Hamza. “Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6, sy. 1 (Ocak 2017): 63-75.
EndNote Cakir H (01 Ocak 2017) Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 1 63–75.
IEEE H. Cakir, “Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, MJSS, c. 6, sy. 1, ss. 63–75, 2017.
ISNAD Cakir, Hamza. “Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/1 (Ocak 2017), 63-75.
JAMA Cakir H. Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. MJSS. 2017;6:63–75.
MLA Cakir, Hamza. “Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sy. 1, 2017, ss. 63-75.
Vancouver Cakir H. Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. MJSS. 2017;6(1):63-75.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155