BibTex RIS Kaynak Göster

NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 113 - 128, 01.01.2017

Öz

A novel is a long narrative, normally in prose, which describes fictional characters and events, usually in the form of a sequential story. History meaning "inquiry, knowledge acquired by investigation" is the study of the past as it is described in written documents. In the former Soviet Union, a large surge of interest in historical novels was after the 1960s. Historical novels in the contemporary Kyrgyz literature developed after this period. “Syngan Kylych” is supposedly the first contemporary Kyrgyz historical novel. After Kyrgyzstan gained its independence in 1991, Kyrgyz writers began to display interest in this literary genre and started to create mainly historical biographies describing figures who had been struggling for independence of the Kyrgyz people in the early history of Turkistan, which was previously abandoned by the Soviet Union policy

Kaynakça

 • AKTAŞ, Şerif. (1991). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara.
 • АТТОКУРОВ, Т. (1983). Uroki Folklora, Literaturnıy Kırgızstan No 3.
 • AUST, Hugo Aust. (1994) Der Historische Roman, Verlag J.B.Metzler, Stuttgart-Weimar, 64-б. (bkz. Murat Göğebakan (2004). Tarihsel Roman Üzerine, Ankara, s.26)
 • AYTAÇ, Gürsel. (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul.
 • АЙТМАТОВ, Ч. (1985), Natsionalnie istoki i problemi vzaimosvyazey sovremennih sovyetskih literatur, v .kn., zakonomernosti razvitiya novopismennıh literatür i problemi sotsialistiçeskogo realizma. Frunze. İlim.
 • BARTHES, Roland. (2003). Yazının Sıfır Derecesi. Tahsin Yücel (Çev). Metis Eleştiri, İstanbul.
 • ÇETİNTAŞ, Dilek. (2006). Popüler Tarihi Romanlar ve M.Turhan Tan. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • GÖĞEBAKAN, Turgut. (2004). Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yay., Ankara.
 • KAYALI, Kurtuluş. “Türkiye’de Tarihsel Roman Ya Da Tarihe Duygusal Bakmak”, Argos Der, No.:3, 1988
 • KADRİ, А. (1961). Minuvşie dni. Moskva. Goskomizdat.
 • КULTAYEVА, U. (2006) Kırgız Tarıhıy Romanistikası. Bişkek.
 • KULTAYEVA, У. (2007). Kırgız Tarıhıy Romandarının Janrdık Özgöçölügü. Bişkek.
 • MURZAHMADOVA, G.М. (2010)., İstoriçeskaya romanistika T. Kasımbekova i yiyo mesto v razvitii janra. Dis.
 • ONG, Walter J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür. Sema Postacıoğlu Banon (Çev.), Metis Yay., İstanbul.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat. (2009). Türkçe’de Roman. (Yayına Haz. Alpay Kabacalı) İletişim Yay., İstanbul.
 • SEREBRYANSKIY. М.İ. (1936). Sovyetskiy istoriçeskiy roman. Moskva.
 • TOKTONALİYEV, Caparkul. (2000) Ormon Han.
 • TURAL, Sadık. (2003). Tarihi Roman ve Atsız’ın Tarihi Romanları Üzerine Düsünceler, Zamanın Elinden Tutmak. Yeni Avrasya Yay. Ankara.
 • UĞURCAN, Sema. (2002). Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih. Akademi Yay. İzmir.
 • WELLEK, Rene ve Austin Warren. (1970) Theory of Literature. 3rd Edition. New York: Harcourt Brace Joranavich, Inc., 215-б; Rene Wellek-Austin Warren. (1983 )Aymet Edip Uysal (Çev). Edebiyat Biliminin Temelleri. KТМ Yay., Ankara.
 • YUDAHİN, K. (1940) Kırgızsko-russkiy slovar’. M. Prosveşenie.
 • YUDİN, V.А. (1990). Sovremenniy istoriçeskiy roman. Uç. Pos. Kalinin.
 • ZLOBİN, S.О., O moey rabote nad istoriçeskim romanom, v.k. Sovyetskaya Literatura i voprosi masterstva. M. Sovyetskiy Pisatel Vip. 1 1957.
Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 113 - 128, 01.01.2017

Öz

Kaynakça

 • AKTAŞ, Şerif. (1991). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara.
 • АТТОКУРОВ, Т. (1983). Uroki Folklora, Literaturnıy Kırgızstan No 3.
 • AUST, Hugo Aust. (1994) Der Historische Roman, Verlag J.B.Metzler, Stuttgart-Weimar, 64-б. (bkz. Murat Göğebakan (2004). Tarihsel Roman Üzerine, Ankara, s.26)
 • AYTAÇ, Gürsel. (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul.
 • АЙТМАТОВ, Ч. (1985), Natsionalnie istoki i problemi vzaimosvyazey sovremennih sovyetskih literatur, v .kn., zakonomernosti razvitiya novopismennıh literatür i problemi sotsialistiçeskogo realizma. Frunze. İlim.
 • BARTHES, Roland. (2003). Yazının Sıfır Derecesi. Tahsin Yücel (Çev). Metis Eleştiri, İstanbul.
 • ÇETİNTAŞ, Dilek. (2006). Popüler Tarihi Romanlar ve M.Turhan Tan. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • GÖĞEBAKAN, Turgut. (2004). Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yay., Ankara.
 • KAYALI, Kurtuluş. “Türkiye’de Tarihsel Roman Ya Da Tarihe Duygusal Bakmak”, Argos Der, No.:3, 1988
 • KADRİ, А. (1961). Minuvşie dni. Moskva. Goskomizdat.
 • КULTAYEVА, U. (2006) Kırgız Tarıhıy Romanistikası. Bişkek.
 • KULTAYEVA, У. (2007). Kırgız Tarıhıy Romandarının Janrdık Özgöçölügü. Bişkek.
 • MURZAHMADOVA, G.М. (2010)., İstoriçeskaya romanistika T. Kasımbekova i yiyo mesto v razvitii janra. Dis.
 • ONG, Walter J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür. Sema Postacıoğlu Banon (Çev.), Metis Yay., İstanbul.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat. (2009). Türkçe’de Roman. (Yayına Haz. Alpay Kabacalı) İletişim Yay., İstanbul.
 • SEREBRYANSKIY. М.İ. (1936). Sovyetskiy istoriçeskiy roman. Moskva.
 • TOKTONALİYEV, Caparkul. (2000) Ormon Han.
 • TURAL, Sadık. (2003). Tarihi Roman ve Atsız’ın Tarihi Romanları Üzerine Düsünceler, Zamanın Elinden Tutmak. Yeni Avrasya Yay. Ankara.
 • UĞURCAN, Sema. (2002). Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih. Akademi Yay. İzmir.
 • WELLEK, Rene ve Austin Warren. (1970) Theory of Literature. 3rd Edition. New York: Harcourt Brace Joranavich, Inc., 215-б; Rene Wellek-Austin Warren. (1983 )Aymet Edip Uysal (Çev). Edebiyat Biliminin Temelleri. KТМ Yay., Ankara.
 • YUDAHİN, K. (1940) Kırgızsko-russkiy slovar’. M. Prosveşenie.
 • YUDİN, V.А. (1990). Sovremenniy istoriçeskiy roman. Uç. Pos. Kalinin.
 • ZLOBİN, S.О., O moey rabote nad istoriçeskim romanom, v.k. Sovyetskaya Literatura i voprosi masterstva. M. Sovyetskiy Pisatel Vip. 1 1957.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA28GY69DJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halit Aşlar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aşlar, H. (2017). NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 113-128.
AMA Aşlar H. NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS. MJSS. Ocak 2017;6(1):113-128.
Chicago Aşlar, Halit. “NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6, sy. 1 (Ocak 2017): 113-28.
EndNote Aşlar H (01 Ocak 2017) NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 1 113–128.
IEEE H. Aşlar, “NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS”, MJSS, c. 6, sy. 1, ss. 113–128, 2017.
ISNAD Aşlar, Halit. “NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/1 (Ocak 2017), 113-128.
JAMA Aşlar H. NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS. MJSS. 2017;6:113–128.
MLA Aşlar, Halit. “NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sy. 1, 2017, ss. 113-28.
Vancouver Aşlar H. NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS. MJSS. 2017;6(1):113-28.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155