Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 225 2017-04-01

Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği
Bu makale , “Uzaktan Eğitim Lisans Sürecinde Yeni İletişim Teknolojileri: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi” adlı doktora tezinden türetilmiştir

Türker Elitas [1] , Yusuf Devran [2]


Kaynakların fiziksel uzam ve mekâna bağlı olmaksızın kullanılmasına ve paylaşılmasına olanak sağlayan yeni iletişim teknolojileri, aynı zamanda bu süreçte fiziksel uzamlarda değişim ve dönüşümleri de meydana getirmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte değişen ve dönüşen uzamlardan biri de geleneksel eğitim olgusunun temel dinamiklerinden biri olan eğitsel ortamlardır. Sınıf, okul vb. gibi kavramlarla ifade edilen bu ortamlar geleneksel eğitim formunun yürütüldüğü mekânlardır. Ancak yeni iletişim teknolojileri ile eğitim arasında yaşanan entegrasyon ile paralel bir gelişim gösteren alternatif eğitim pratiği uzaktan eğitimde bu mekânlar yerini sanal ortam ve sanal sınıflara bırakmıştır. Eğitim olgusunun merkeze alındığı bu çalışmada, yeni iletişim teknolojileri ile geleceğini belirleyen uzaktan eğitimde kullanılan sanal sınıflar ATAUZEM örneği üzerinden irdelenmiş ve geleneksel eğitim ortamlarından farklılıkları araştırılmıştır
New communication technologies, which provide sharing and using without depending on space and tıme of resources, constitutes converting and changing in physical space and time at the same time. One of the spaces changing and converting with new communication technologies is Educational habitats, which is one of the basic dynamics of phenomenon of convencional education. These spaces, which are stated like classroom, school etc., are conducting convencional education form. But alternative education practise, in parralel development with the integration of new communication technologies and education, leaves ıts place to virtual places and virtual classrooms in distance education. In this study, where the phenomenon of education is centered, virtual classroom used by distance education which determines its future with new communication technologies has been semtinized with ATAUZEM case and differences from conventional spaces has been searched
 • ATAUZEM : ( Çevrimiçi) http://atauzem.atauni.edu.tr/ Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017.
 • Çukadar, S.,Çelik,S. (2003). İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (1)-31-42.
 • Güler, E., Alem, J. (2010). Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (10) 332-347.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Kırık, A. M. (2010). Etkileşimli Televizyon. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction To ItsMethodology. New York: Sage Publication.
 • Moore, M.,Kearsley, G. (2005). Distance Education: A SystemView. Canada : Wadsworth.
 • Rogers, M. E. (1986). Communication Technology ‘The New Media in Society’. New York: The Free Press.
 • Uyguçgil, G. (2013). Açık Ve Uzaktan Eğitimde Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet Siteleri Ve Yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi SBE.
 • Vural, Z. B. A., Bat, M. ( 2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Yasar University. 20-5, 3348‐3382.
 • Törenli, N. (2005) Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamları. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Yengin, D. (2012) “Yeni Medyaya Eleştirel Bakış”, YeniMedya ve… (İçinde). Der: D. Yengin.123-133. İstanbul: Anahtar Yayınevi.
 • Yıldırım, B. (2010). Gazeteciliğin Dönüşümü: Yöndeşen Ortam ve Yöndeşen Gazetecilik. Selçuk Üniversitesi
Diğer ID JA33YP65HR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Türker Elitas
Kurum: Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yazar: Yusuf Devran
Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017

Bibtex @ { mjss485608, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {213 - 225}, doi = {}, title = {Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği}, key = {cite}, author = {Elitas, Türker and Devran, Yusuf} }
APA Elitas, T , Devran, Y . (2017). Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 213-225 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485608
MLA Elitas, T , Devran, Y . "Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 213-225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485608>
Chicago Elitas, T , Devran, Y . "Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 213-225
RIS TY - JOUR T1 - Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği AU - Türker Elitas , Yusuf Devran Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 225 VL - 6 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği %A Türker Elitas , Yusuf Devran %T Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Elitas, Türker , Devran, Yusuf . "Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Nisan 2017): 213-225 .
AMA Elitas T , Devran Y . Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği. MJSS. 2017; 6(2): 213-225.
Vancouver Elitas T , Devran Y . Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(2): 225-213.