Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 131 - 145 2017-12-01

OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI
DETERMINING HOTEL PERFORMANCE THROUGH CONSUMER GENERATED TRAVEL 2.0 REVIEWS: A CASE OF KYRGYZSTAN

Kemal Kantarcı [1] , Murat Alper Başaran [2] , Candidate Paşa Mustafa Ozyurt [3]


Oteller turizm ürününün ayrılmaz parçalarından bir tanesidir ve seyahat 2.0 teknolojilerine dayalı olarak müşteri tarafından oluşturulan yorumlar tüketici satın alma sürecini etkileyen yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu çevrimiçi çağda seyahat 2.0 uygulamalarına dayalı kullanıcı yorumları bir işletmenin veya destinasyonun farkındalığını arttırmada oldukça önem taşımaktadır. İçeriğine bağlı olarak çevrimiçi yorumlar, potansiyel müşterilerin otel veya destinasyon seçimlerinde olumlu yada olumsuz ekti gücüne sahip olabilmektedir. Önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen Kırgızistan dünya turizm pazarında halen az bilinen bir destinasyondur. Bu çalışmada, Kırgızistan’da bulunan konaklama işletmelerinin performanslarını belirlemek üzere, tüketiciler tarafından 2012-2016 yılları arasında TripAdvisor sitesinde konaklama işletmeleriyle ilgili yazılmış gerçek tecrübeye dayalı çevrimiçi yorumlar incelenmiştir. Bulgulara göre, konaklama işletmelerinin genel performansı iyi bulunmuş, ülke en çok iş amaçlı ziyaretçiler tarafından ve kış ve yaz mevsimlerinde ziyaret edilmiştir. Ayrıca konaklama işletmelerindeki servis kalitesinin de arttırılma ihtiyacı olduğu görülmüştür
Hotels are one of the inevitable part of the tourism product and consumer generated reviews of hotels based on travel 2.0 technologies are a new phenomenon that effects consumer purchasing process. In this online-era, travel 2.0 user reviews are extremely important in order to increase awareness on accommodation enterprises and destinations. Depending on the content, online reviews may have positive or negative effect on potential customers while choosing a hotel or a destinationDespite of its huge potential, Kyrgyzstan is still an unpopular destination in the world tourism market. In this study, consumer reviews based on real experiences, on accommodation enterprises throughout Kyrgyzstan between the years 2012-2016 benefiting from Tripadvisor.com, analyzed to understand the performance of accommodations. According to findings, the overall performance of the accommodations were found to be nearly very good (four out of five), country was preferred the most by the business travelers, and the country gets visitors mostly winter and summer seasons. Also, it was found that the service quality in accommodation enterprises needs to be improved.
 • Adler, R.P. (2017). Next-Generation Media: The Global Shift, Aspen Institute, Retrieved: 01.11.2017, from: https://www.ciaonet.org/catalog/2773
 • Akcali, P. (2014). Tourism in Kyrgyzstan. Kantarci, K., Uysal, M., & Magnini, V. P. (Eds.), In Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges, (pp. 259-286). Toronto: Apple Academic Press.
 • Algür, S., Kantarci, K., and Basaran, M.A., (2016). The Evaluation of the Conditions of German Speaking Tourists Through 2009-2014 in Alanya Using Travel 2.0, I.International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 04-07 May, 2016, Antalya,Turkey.
 • Buhler, J.E. (2006). Destination Marketing in the Age of Web 2.0, Retrieved 01.23.2017, from: http://buhlerworks.com/papers/
 • Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C., and Buultjens, J. (2008). Consumer-Generated Web-Based Tourism Marketing. Technical Reports, CRC for Sustainable Tourism, Australia. URL: http://sustain.pata.org/wp- content/uploads/2015/02/100049Cox_ConGenWebMarketingWEB.pdf
 • Erdem, B, Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K. and Margazieva, N., (2015). Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 69-92.
 • Gleason, G. (2003). Markets and Politics in Central Asia. New York: Routledge.
 • Hospitalitynet.org (2016). The Global Hotel Industry and Trends for 2016. Retrieved: 12.26.2016, from: http://www.hospitalitynet.org/news/4073336.html
 • Kantarcı, K. (2006). “Perceptions of Central Asia Travel Conditions: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan.” Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15 (2), 55–71. DOI: 10.1300/J150v15n02_04
 • Kantarci, K. (2007). Perceptions of Foreign Investors on the Tourism Market in Central Asia Including Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Tourism Management, 28(3), 820-829. DOI: 10.1016/j.tourman.2006.05.012
 • Kantarci, K., Başaran, M.A. and Özyurt, P. M., (2017). Comparative Analysis of Central Asian Tourism Product from Point of View of Turkish Travelers: A Case of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. Gencer, A. H., Sözen, İ. and Sari, S. (Eds). In Eurasian Economies in Transition, (pp. 339-357), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., and Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism And Hospitality: A Literature 10.1080/10548408.2013.750919 of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22. DOI:
 • Miguens, J., Baggio, R. and Costa, C., (2008). “Social Media and Tourism Destinations: TripAdvisor Case Study”, https://www.researchgate.net/profile/R_Baggio/publication/265189859_Social_media_and_Tourism_D estinations_TripAdvisor_Case_Study/links/54bd56150cf27c8f2814b60e/Social-media-and-Tourism- Destinations-TripAdvisor-Case-Study.pdf Research, (28), 1-6. URL TripAdvisor, (2016). About https://www.tripadvisor.com/PressCenter-c6-About_Us.html TripAdvisor, Retrieved: 12.25.2016, from:
 • Tsaur, S. H., and Lin, Y. C. (2004). Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role Of HRM Practices And Service Behavior. Tourism Management, 25(4), 471-481. DOI: 10.1016/S0261-5177(03)00117-1 UNESCO, (2017). Country Profiles, Kyrgyz Republic, 10.28.2017, from: https://en.unesco.org/system/files/countries/Importing/kgz_facts_figures.pdf
 • United Nations (2013). National Services Policy Review of Kyrgyzstan, Geneva, Switzerland. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctncd2010d2_en.pdf
 • United Nations (2015). World Population Prospects The 2015 Revision, New York, USA. URL: http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-2015-revision.html
 • United Nations, (2016). Arrivals of Non Resident Tourists7Visitors, Departures and Tourism Expenditure in the Country http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=tourism&id=375 in Other Countries. Retrieved: 01.26.2017, from:
 • United Nations World Tourism Organization (2017) Tourism Highlights, 2017 Edition. Retrieved: 10.28.2017, from: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029 Wikimedia, (2017). Atlas of Kyrgyzstan, Retrieved: 10.28.2017, from: https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Kyrgyzstan
 • World Travel Tourism Council, (2016). Travel and Tourism, Economic Impact 2016, Kyrgyzstan. London, UK. URL: 2017/kyrgyzstan2017.pdf
 • Xiang, Z., and Gretzel, U. (2010). Role Of Social Media in Online Travel Information Search. Tourism Management, 31(2), 179-188. DOI: 10.1016/j.tourman.2009.02.016
 • Yesiltas, M., (2009). Obstacles to the Tourism Development in Kyrgyzstan, Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 239- 248. Zozulinsky, A., (2008). Kyrgyzstan Tourism Market, Retrieved: 01.10.2017, from: https://bishkek.usembassy.gov/uploads/images/yaDtmbWKVqjc4iynCB6qow/Kyrgyzstan_Tourism_Ma rket.pdf
Diğer ID JA77VE58YD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kemal Kantarcı
Kurum: Alanya ALKU University

Yazar: Murat Alper Başaran
Kurum: Alanya ALKU University

Yazar: Candidate Paşa Mustafa Ozyurt
Kurum: Akdeniz University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @ { mjss485791, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {131 - 145}, doi = {}, title = {OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Kantarcı, Kemal and Başaran, Murat Alper and Ozyurt, Candidate Paşa Mustafa} }
APA Kantarcı, K , Başaran, M , Ozyurt, C . (2017). OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 131-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485791
MLA Kantarcı, K , Başaran, M , Ozyurt, C . "OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 131-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485791>
Chicago Kantarcı, K , Başaran, M , Ozyurt, C . "OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 131-145
RIS TY - JOUR T1 - OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI AU - Kemal Kantarcı , Murat Alper Başaran , Candidate Paşa Mustafa Ozyurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 145 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI %A Kemal Kantarcı , Murat Alper Başaran , Candidate Paşa Mustafa Ozyurt %T OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD Kantarcı, Kemal , Başaran, Murat Alper , Ozyurt, Candidate Paşa Mustafa . "OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (Aralık 2017): 131-145 .
AMA Kantarcı K , Başaran M , Ozyurt C . OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI. MJSS. 2017; 6(5): 131-145.
Vancouver Kantarcı K , Başaran M , Ozyurt C . OTEL PERFORMANSLARININ TÜKETİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEYAHAT 2.0 YORUMLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 145-131.