Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 403 - 425 2018-01-01

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği
THE FACTOR OF TELEVISION SERIES IN THE CULTURAL RELATIONSHIP OF TURKEY AND THE CIS: THE EXAMPLE OF KYRGYZSTAN

P. Özgökbel Bilis [1] , A. Emre BİLİS [2] , Meerim Sydygalieva [3]


Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında Sovyetlerin dağılması sonrasında başlayan siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkiler son yıllarda daha da geliştiği söylenebilmektedir. Özellikle kültürel ilişkilerin artmasında, Türkiye’de yapılan dizilerin Türk Cumhuriyetleri’nde yayınlanması önemli bir etken olmaktadır. Televizyonun kültürler arası etkileşimlerde oynadığı rolü dikkate alan bu çalışmada, Türk televizyon dizilerinin kültürleşme aracı olarak işlevini ortaya çıkarılması hedeflenmektedir Yapılan çalışmada, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler çeşitli açılardan değerlendirilmekte ancak özellikle küreselleşmenin ve medyanın kültürel etkilerine odaklanılmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde ise Türk dizilerinin kültürleşmeye olan etkisi Kırgızistan’da yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar, Türk dizilerinin Kırgızistan’da ilgiyle karşılandığını, bu dizilerde temsil edilen aile, ahlak, gelenekgörenek, saygı, sevgi gibi kültürel değerlerin Kırgız değerlerine benzetildiğini ve Kırgızların kültürlerarası etkileşimlerde televizyonun gücüne inandıklarını ortaya koymaktadır. Kırgızların farklı kültürlere olan büyük ilgisini ortaya koyan analizler, Türkiye ve Kırgızistan arasında büyük bir kültürleşme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
It can be said that the political, economical and cultural relationships between Turkey and the CIS that began after the dissolution of the Soviet Union have developed even more in the past years. The airing of Turkey made television series in the CIS especially have an impact on the development of cultural relationships. In this study taking into account the role of television in intercultural interaction, the goal is to put forth the function of Turkish television series as a tool of acculturation. traditions, respect, and love are likened to Kyrgyz values, and that the Kyrgyz people believe the power television has on intercultural interaction. The analyses putting forth Kyrgyz people’s large interest in foreign cultures show that there is a big potential for acculturation between Turkey and Kyrgyzstan
 • Kitaplar Bourdieu, P. (1997). Televizyon Üzerine. Çev. Turhan Ilgaz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Ercan, F. (2003). Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik. İstanbul: Bağlam Yayınları Gay, D. P. (1997). Production of Culture/Culture of Production. London: Sage Publications Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Haz. Cemal Güzel. Ankara: Ayraç Yayınları _______, A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. Çev. Ümit Tatlıcan.
 • İstanbul: Say Yayınları Güneş, S. (2001). Medya ve Kültür. Ankara: Vadi Yayınları Güvenç, B. (2008). Türk Kimliği–Kültür Tarihinin Kaynakları. İstanbul: Boyut Yayıncılık ______, B. (2011). Kültür’ün ABC’si. İstanbul: Cogito Yayınları İnal, A. (2010). Medyadan Söylemler İçinde “Anlatı Yapıları ve Televizyonun Anlatısal Potansiyeli Üzerine Bir
 • Tartışma. Der. Tezcan Durna. S.19-45. İstanbul: Libra Kitap Kula, B. (1992). Alman Kültüründe Türk İmgesi I. Ankara: Gündoğan Yayınları Marshall, G. (2003). Sosyoloji Sözlüğü. Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları Özkan, İ. (2007). “Türk Cumhuriyetlerinde Dil, Eğitim, Kültür Alanındaki Değişme ve İşbirliği Çabaları”,
 • Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Derleyen: Hatice Doğan. Ankara Storey, J. (2006). Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. 4. Basım. London: Pearson Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Yorulmaz, O. (2007), “Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinde Türkiye’nin Hataları ve Eksiklikleri”, Türk
 • Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, Der. Necdet Öztürk- Ali Satan. İstanbul Makaleler Bayat, B. (2014). “Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma
 • Tekniği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16/3: 1-24 Turan, İ. vd. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-tipi Soruların Analizi”. Sakarya
 • Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30: 186-203
 • İnternet Kaynakları Kırgızistan Birinci Kanal. “90’lı ve 2000’li yıllardaki Brezilya dizilerinin listesi” Бразильские сериалы на первом
 • http://www.teleserial.com/story/25302-brazilskie-seriali-na-pervom-kanale-spisok-br/ (Erişim tarihi: 31.03.2017). список бразильских сериалов 90-х и 2000-х годов”. Виктория, К. “İlk soap operalar ya da sabun köpükleri. Ekranlarımızdaki 70’li diziler / Первые мыльные оперы. Сериалы 70-х на наших экранах”. http://tv.ua/news/serials/mylnye-opery-ty-pomnish-kak- vse-nachinalos-85586.html (Erişim tarihi: 02.04.2017). Haberciniz.Biz. “Türk Dizilerine Devlet Görevi”. http://www.haberciniz.biz/haber/turk-dizilerine-devlet-gorevi-
 • html (Erişim:17.11.2016). Karklis, L. (2010). “Turkey Hopes To Grow Economic Ties And Influence Within Middle East”. Washington Post
 • AR2010040705012 2.html (Erişim:28.12.2016). http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/07/ Kırgız Cumhuriyeti Kamusal Radyo ve Televizyon Kurumu. “Кыргыз_Республикасынын_Коомдук_Телерадиоберүү_Корпорациясы”.
 • https://ky.wikipedia.org/wiki/
 • Кыргыз_Республикасынын_Коомдук_Телерадиоберүү_Корпорациясы (Erişim tarihi: 31.03.2017). Media Resources Management (2015). “Kırgızistan’ın televizyonculuk sektörü”. https://mrm.ua/ru/article/184
 • (Erişim tarihi: 01.04.2017). Mırzagulov, M. (2007). “Orta Asya bölgesinde medya sisteminin oluşumu ve dönüşümü bağlamında Kırgız
 • Cumhuriyeti’nin Televizyonculuğu / Телевидение Кыргызской Республики в контексте формирования
 • http://cheloveknauka.com/televidenie-kyrgyzskoy-respubliki-v-kontekste-formirovaniya-i
 • transformatsii-sistemy-smi-sredneaziatskogo-regiona (Erişim tarihi: 02.04.2017). региона”. Soros-Kırgızistan Vakfı (2015). “Dijital Televizyonculuğa Başlamadan Önceki Kırgızistan Televizyonculuk
 • Sektörü / Фонд “Сорос-Кыргызстан” ТВ-рынок Кыргызстан перед запуском цифрового ТВ”
 • http://docplayer.ru/30303177-Tv-rynok-kyrgyzstana-pered-zapuskom-cifrovogo-tv.html (Erişim tarihi: 04.04.2017). İşbirliği Türk ve Koordinasyon
 • http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihcemiz-222 (Erişim:15.02.2017). Ajansı Başkanlığı TİKA. “Tarihçemiz”. Röportajlar Cakıpova, Z. Kamusal Radyo ve Televizyon Kurumu ‘Kırgız dizi stüdyosu’ Yönetmeni, Bireysel Görüşme
 • Tarihi: 22/02/2017. İmakova, C. Kamusal Radyo ve Televizyon Kurumu Çeviri Stüdyosu Müdür Yardımcısı Bireysel Görüşme: 26/02/2017.
Diğer ID JA92KC46HP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: P. Özgökbel Bilis
Kurum: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yazar: A. Emre BİLİS
Kurum: Antalya AKEV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yazar: Meerim Sydygalieva
Kurum: u.meerimka@gmail.com

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @ { mjss485864, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {403 - 425}, doi = {}, title = {Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği}, key = {cite}, author = {Bilis, P. Özgökbel and BİLİS, A. Emre and Sydygalieva, Meerim} }
APA Bilis, P , BİLİS, A , Sydygalieva, M . (2018). Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 403-425 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485864
MLA Bilis, P , BİLİS, A , Sydygalieva, M . "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 403-425 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485864>
Chicago Bilis, P , BİLİS, A , Sydygalieva, M . "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 403-425
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği AU - P. Özgökbel Bilis , A. Emre BİLİS , Meerim Sydygalieva Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 403 EP - 425 VL - 7 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği %A P. Özgökbel Bilis , A. Emre BİLİS , Meerim Sydygalieva %T Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Bilis, P. Özgökbel , BİLİS, A. Emre , Sydygalieva, Meerim . "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (Ocak 2018): 403-425 .
AMA Bilis P , BİLİS A , Sydygalieva M . Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği. MJSS. 2018; 7(1): 403-425.
Vancouver Bilis P , BİLİS A , Sydygalieva M . Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(1): 425-403.