Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 455 - 476 2018-01-01

Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi
EXAMINATION OF THE LEVEL OF HOPE FOR FUTURE OF THE SYRIAN ADOLESCENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY

Mehmet Kanak [1] , Mustafa Ozen [2]


Bu çalışma Suriye İç Savaşı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceğe dair umut düzeylerini konu edinmiştir. Çalışmada, Mersin ili Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)’nde eğitim öğretime devam eden ergenlik dönemindeki 12-20 yaş aralığında 55 kişinin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmış, nitel ve nicel çalışma örnekleri incelenmiştir. Görüşme formları Arapça’ya çevrilerek katılımcılardan görüşler toplanmış; katılımcıların görüşleri alanında uzman tercümanlarca Türkçe’ye çevrilerek değerlendirmeleri yapılmıştır. Ergenlerden elde edilen verilerde, katılımcıların olumlu yönde gelecek umutlarının olduğu saptanmıştır. “Başarı, gelecek kaygısı, öğrenme arzusu” çevresinde görüş bildiren ergenlerin elde edilen bulgularda çoğunlukta olması, gelecek bir yıl için ümitvar bir Suriyeli ergen gurubunun olduğunu göstermiştir. Hali hazırda tüm şiddetiyle devam eden savaşın ergenlerin umut düzeyleri ve gelecek hedeflerini nasıl etkilediği bu araştırmanın ana hatlarını oluşturmuştur
This study is about the level of hope for the future of Syrian Arab Republic citizens who took shelter in the Republic of Turkey because of the Syrian Civil War. In the study, the opinions of 55 adolescents, who are at the age of 12-20 and attend teaching learning activities in Mersin Province Temporary Training Centers, were collected through the semi-structured interview form. Before the preparation of the interview questions, the relevant national and international literature was searched and qualitative and quantitative studies were examined. The interview forms were translated into Arabic and opinions were collected from the participants; and their opinions were translated into Turkish by expert interpreters and the necessary analysis was made by the researchers. The results show that the participants have positive hope for their future. From the participant Syrian adolescents' opinions about success, future anxiety and desire for learning, it can be understood that there is a promising Syrian adolescent group for the next year. How the civil war, which is currently on in Syria in its most brutal and cruel way, affects the adolescents' level of hope for future and future goals is the main issue discussed in this study
 • Apak, H. (2015). Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği. Birey ve Toplum, 125-142.
 • Aras, B., & Yasun, S. (2017). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitim Sorunu Nasıl Çözülür? Aljazeera Turk: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyedeki-suriyelilerin-egitim-sorunu-nasil-cozulur alındı.Erişim Tarihi:05.07.2017 adresinden Büyüköztürk, Ş. (2017). Örnekleme Yöntemleri. Balıkesir Üniversitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf adresinden alındı
 • Celep, A., & Bacanak, A. (2013). Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 56-78.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Pegem Akademi.
 • Dilbaz, N., & Seber, G. (1993). Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi. Kriz Dergisi, 134-138.
 • Erdoğan, M. (2014). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Ankara: HUGO Yayınları. Ertekin, S. (2017). Eğitimden Uzak 400 BİN Çocuk. Aljazeera Turk: http://appsaljazeera.com/interactive/turkiyedeki-suriyeliler/egitim.html adresinden alındı.Erişim tarihi: 05.07.2017
 • Esen, A., Alper, H., & Duman, M. (2016). Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler. İstanbul: WALD Yayınları.
 • Fraser, S., & Hadid, D. (2017). Education entrepreneur hopes to start a university for Syrian refugees in Turkey. Fox News: http://www.foxnews.com/us/2015/01/13/education-entrepreneur-hopes-to-start-university- for-syrian-refugees-in-turkey.html adresinden alındı. Erişim Tarihi.30.06.2017
 • Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. (2017). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler_409_558_560_icerik adresinden alındı. Erişim Tarihi.30.06.2017
 • Genel Bilgi. (2017). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: http://www.goc.gov.tr/icerik3/genel- bilgi_409_558_1094 adresinden alındı Erişim Tarihi.30.06.2017
 • Kaya, M. (2015). Komşuda Misafirlik: Suriyeli Sığınmacılarca Kurulmuş Mülteci Derneklerinin Perspektifinden Türkiye'de Yaşamak. The Journal of Academic Social Science Studies, 263-279.
 • LeCompte, M D., & Goetz, J. P. Ethnographic data collection in evaluation research. Educational Evaluation and Policy Analysis, in press.
 • Orhan, O., & Gündoğar, S. S. (2015). Sruiyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri. Ankara: ORSAM Yayınları.
 • Seydi, A. R. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Akademisyen ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 217-241.
 • Sezgin, A. A., & Yolcu, T. (2016). Göç İle Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum ve Toplumsal Kabul Süreci. Humanitas, 417-436.
 • Snyder, C. R., & Harris, C. (1991). The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual- Differences Measure of Hope. Journal of Personality and Social Psychology, 570-585. Suriye Kriz Faaliyet Raporu. (2017). Türk Kızılayı: http://www.kizilay.org.tr/dosyalar/1346248655_26.29082012_SURIYE_KRIZ_FAALIYET_RAPORU. GENEL26S.pdf, s.2. adresinden alındı Erişim Tarihi.05.07.2017
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 29-63. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları. Ankara: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
 • Üngören, E., & Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma. Journal Of Yasar University, 2093-2127. (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Diğer ID JA47UG56SH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Kanak
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yazar: Mustafa Ozen
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @ { mjss485870, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {455 - 476}, doi = {}, title = {Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kanak, Mehmet and Ozen, Mustafa} }
APA Kanak, M , Ozen, M . (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 455-476 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485870
MLA Kanak, M , Ozen, M . "Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 455-476 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485870>
Chicago Kanak, M , Ozen, M . "Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 455-476
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi AU - Mehmet Kanak , Mustafa Ozen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 455 EP - 476 VL - 7 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi %A Mehmet Kanak , Mustafa Ozen %T Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kanak, Mehmet , Ozen, Mustafa . "Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (Ocak 2018): 455-476 .
AMA Kanak M , Ozen M . Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi. MJSS. 2018; 7(1): 455-476.
Vancouver Kanak M , Ozen M . Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(1): 476-455.