Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 601 - 609 2018-01-01

EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR

Harun Ceylan [1] , Zeynep Çatalbaş [2]


Bu makalede kullanılan veriler “Yaşlılarda Beslenme, İlaç Kullanımı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Başarılı ve Sağlıklı Yaşlanma Açısından Değerlendirilmesi” adlı Yalova Üniversitesi BAP projesinden alınmış ve makalenin özeti 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilen “Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu’nda (ISOEVA) sunulmuştur. Bu çalışma da Aile Sağlığı Merkezine başvuran 65 yaş üstü yaşlıların sosyodemografik özellikleri ile beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı alışkanlıkları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmada yaşlıların beslenme, ilaç kullanımı ve egzersiz yapma durumları nedir? ve yaşlıların beslenme ve ilaç kullanımı alışkanlıkları ile egzersiz yapma alışkanlıkları arasında sosyodemografik özelliklerin etkisi var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. Aile Sağlığı Merkezine başvuran 208’i kadın, 192’si erkek olmak üzere toplam 400 yaşlı birey gönüllülük esasıyla araştırmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 34 soruluk anket formu kullanılmış, yaşlıların beslenme alışkanlıklarını görmek için boy ve kiloları da öğrenilerek Beden Kitle İndeksleri (BKE) hesaplanmıştır. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri bağımsız değişkeni oluştururken, beslenme alışkanlığı, egzersiz yapma durumları ve ilaç kullanımı alışkanlıkları bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. Araştırmaya 208’i (% 52) kadın, 192’si (% 48) erkek olmak üzere toplam 400 yaşlı katılmıştır. Araştırma grubunun 270’ini 65-74 (% 67,4) yaş grubundaki yaşlılar oluşturmaktadır. Yaşlıların 279’u (% 69,8) evli, 197 (% 49,2) yaşlı ise ilkokul mezunudur. Katılımcıların 182’si (%45,5) ev hanımı, 192’si (%48) emeklidir ve 294 (%73,5) yaşlı hiçbir diyet programı uygulamamaktadır. Katılımcıların 104’ü (%26) I. Derecede şişman, 30’u (%7,5) II. Derece şişman, 3’ü (%0,8) morbid şişmandır. Yaşlıların %70’inin beslenme alışkanlığında yaşlılığa bağlı olarak değişim yaşandığı görülmüştür. 192 (%48) yaşlı fiziksel egzersiz ve spor yaparken, 208’i (%52) ise fiziksel egzersiz ve spor yapmamaktadır. Kronik hastalığı olan kadınların (%92,3) oranı erkeklerden (%85,9) daha yüksek iken, en az kronik hastalık üniversite mezunları arasındadır. Kronik hastalığı olan yaşlıların 335’i (% 83,3) ilaçlarını düzenli kullanmaktadır. Yaşlıların bazı sosyodemografik özellikleri ile beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı alışkanlıkları arasında ilişki olduğu saptanmıştır
In this study, we evaluated the relationship among the sociodemographic characteristics of individuals aged ≥65 years who consulted a Family Health Centre in Turkey and their dietary, exercise and medication-use habits. This study aimed to find out the nutrition, medication-use, and exercise habits of the elderly in Turkey and whether demographic characteristics have any impact on their dietary, medication-use, and exercise habits. A 34-item questionnaire was used as a data-collection tool, and body mass index was calculated as an indicator of dietary and exercise habits. Sociodemographic characteristics were independent variables, and dietary habits, physical exercise routines, medication-use habits were dependent variables. Four hundred elderly individuals (208 women, 52%; 192 men, 48%) voluntarily participated in the study. Among them, 270 (67.4%) were in the 65–74-year age group, 279 (69.8%) were married, and 197 (49.2%) were elementary-school graduates. One hundred eighty-two participants (45.5%) were housewives, 192 (48%) were retired, and 294 (73.5%) did not follow a diet plan. One hundred four participants (26%) were Grade-I overweight, 30 (7.5%) were Grade-II overweight, and 3 (0.8%) were morbidly obese. Approximately 70% participants experienced ageing-related changes in their eating habits. One hundred ninety-two participants (48%) undertook physical exercise and sports. Women more frequently had chronic disease (92.3% women vs. 85.9% men), and chronic diseases were the least common among university graduates. Three hundred thirty-five participants with a chronic disease (83.3%) took their medication regularly. Some sociodemographic characteristics of the elderly showed relationships with dietary, exercise, and medication-use habits
 • Aksoydan E. Determination of health and nutritional status of the elderly living in their homes or nursing homes in Ankara. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9(3):150-7. [Internet] Available from: http://geriatri.dergisi.org/pdf/pdf_TJG_312.pdf. Accessed: 01.10.2017.
 • Ayrancı U, Kosgeroglu N, Yenilmez C, Aksoy F. Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People http://www.ttb.org.tr/STED/sted0505/eskisehir.pdf. Accessed: 15.11.2017. Sted ;14(5):113-9. [Internet] Available from:
 • Bilir N, Ozcebe H, Vaizoglu S, Aslan D, Subası N. Smoking status of people 65 years old and over in city center of Van Province. Turkish Journal of Geriatrics 2004;7(2):74-7. [Internet] Available from: http://geriatri.dergisi.org/pdf/pdf_TJG_206.pdf. Accessed: 12.10.2017.
 • Ceylan H and Oksuz M. Analyzing the attitudes of Social Services Undergraduate Students towards Ageism. The Journal of International Social Research 2015;8(39):459-66. [Internet] Available from: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/ceylan_harun.pdf. Accessed: 10.08.2017.
 • Ceylan, H. Old Age and Welfare State. 1th edition, Acılım Book Turkey 2015. (in Turkish).
 • Gungor N, Nehir S, Ozbasaran F. The effect of sociodemographic characteristics of the elderly living in the nursing home in Manisa city center on their nutritional condition. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(4):195-204. Accessed: 13.10.2017. Available from:
 • http://geriatri.dergisi.org/pdf/pdf_TJG_279.pdf.
 • Otrar M, Kurtkapan H. Quantitative research: The present situation of the elderly in Istanbul, In: Murat Sentürk, Harun Ceylan (Eds). Research on aging in Istanbul, present situation of the elderly in Istanbul. 1th edition, Acılım Book, Turkey, 2015, pp.129-228.
 • Pekcan G, Koksal E, Kucukerdonmez O, Ozel H. Household Food Wastage In Turkey, February 2006. [Internet] Available from: http://www.fao.org/docrep/013/am063e/am063e00.pdf. Accessed: 29.11.2017.
 • Sahin H, Cicek B, Yılmaz M, Ongan D, Kaya N, Inanc N. Determination of Nutritional Status and Quality of Life in individuals 65 years old and over in the province of Kayseri. Turkish Journal of Geriatrics 2013;16(3):322-9. [Internet] Available from: http://geriatri.dergisi.org/pdf/pdf_TJG_756.pdf. Accessed: 05.10.2017.
 • Senturk M, Ceylan H. Aging in Istanbul: Examining Present Situation of the Elderly. Istanbul: Acılım Book 2015. (in Turkish).
 • Soyuer F, Soyuer A. Old age and physical activity. Inonu University Medical Faculty Journal 2008;15 (3):219- 24. Turkish Statistical Institute. (2010). Health Survey. [Internet] Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8620. Accessed: 15.10.2017.
 • Turkish Statistical Institute. Address based population registration system results 2016. 2017. [Internet] Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059. Accessed: 10.10.2017.
 • Turkish Statistical Institute. Population Projections 2013-2075 (Newsletter), 2013. [Internet] Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844. Accessed: 07.11.2016.
 • Turkish Statistical Institute. Turkey Health Survey 2014, http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=18854. Accessed: 11.05.2017.
Diğer ID JA45DM93CB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Harun Ceylan
Kurum: Kyrgyz Turkish Manas University Yalova University

Yazar: Zeynep Çatalbaş
Kurum: Yalova GOP Family Health Center

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @ { mjss485893, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {601 - 609}, doi = {}, title = {EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR}, key = {cite}, author = {Ceylan, Harun and Çatalbaş, Zeynep} }
APA Ceylan, H , Çatalbaş, Z . (2018). EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 601-609 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485893
MLA Ceylan, H , Çatalbaş, Z . "EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 601-609 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485893>
Chicago Ceylan, H , Çatalbaş, Z . "EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 601-609
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR AU - Harun Ceylan , Zeynep Çatalbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 609 VL - 7 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR %A Harun Ceylan , Zeynep Çatalbaş %T EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Ceylan, Harun , Çatalbaş, Zeynep . "EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (Ocak 2018): 601-609 .
AMA Ceylan H , Çatalbaş Z . EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR. MJSS. 2018; 7(1): 601-609.
Vancouver Ceylan H , Çatalbaş Z . EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(1): 609-601.