Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 531 - 539 2017-10-01

Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
AN INVESTIGATION ON SUBLATIVE CODING IN ADVERTISEMENT

Recep Yılmaz [1] , Ömer Çakın [2]


Reklam metinlerinde anlam üretimi yoğunlukla üzerinde çalışılan bir konudur. Bu çalışmalarda en ilgi çekici kısım ise örtülü anlamlardır. Konuyla ilgili çalışmalar, ağırlıklı olarak Psikanalitik okumalar ve bilinçaltı reklamlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, kişilerarası iletişimde temel konulardan birisi olan süblasyon üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, seçilen reklam metni üzerinde iki düzeyli bir okuma yapmak amaçlanmaktadır. Birinci düzeyde göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak, metnin grameri ortaya çıkarılmış, ikinci düzeyde metin Psikanalitik düzlemde yeniden okunarak süblatif kodlama yapısı ifşa edilmiştir. Elde edilen bulgular reklam iletişimi ve ruhbilim alanlarında çalışan akademisyenlere yardımcı olabilecek niteliktedir
The meaning production in advertising texts is a subject that is studied intensively. The most interesting part of these studies is the implicit meaning. Studies on the subject are mainly focused on Psychoanalytic literacy and subliminal advertising. Nevertheless, there is no study on the sublation which is one of the basic subjects in interpersonal communication. In this study, it is aimed to make a two-level reading on the selected advertising text. By using semiotic analysis method at the first level, the grammar of the text was revealed and the text at the second level was re-read in the psychoanalytic plane to reveal the sublative coding structure. The findings can help academics working in the field of advertising communications and psychology
 • Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2006). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven. (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (2011), Çağdaş Söylenler. (Çev. T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Batı, U. (2013). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bolat, N. (2016). Modern Türkiye’de Feodal Içerikli Dizilerin Yüksek Izleyiciye Ulasmasında Görüntü Tekniklerinin Etkisi: Karagül Dizisi, Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 1(2), 69-86.
 • Bolat, N. (2017). Modernleşen Türkiye’de Feodal Dizilerin Görüntü Metni: Kargül Dizisi Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev., İ. D. Erguvan Sarıoğlu,). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çamdereli, M. (2006). Reklam Arası. Konya: Tablet Kitabevi Yayınları.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • DDB Tribal Berlin (2012). Hedgehog and Fish, https://adsoftheworld.com/media/print/volkswagen_hedgehog_ and _ fish, Erişim tarihi: 01.09.2017.
 • Elden, M., Ulugök, Ö. ve Yeygel, S. (2011). Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erman-Akerson, F. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Fancher, R. E. (1990). Ruhbilimin Öncüleri. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. (çev. M. Küçük). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Freud, S. (2000). Metapsikoloji. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2004-a). Mantık Bilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2004-b). Tinin Görüngübilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hockley, L. (2004). Film Çözümlemesine Jungcu Yaklaşım. (Çev. S. Gündeş). İstanbul: Es Yayınları.
 • Kozacıoğlu, G. ve Gördürür, H. E. (1995). Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Oktuğ, Z. (2007). Freud’un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki bağlantı : “Magnum, Kalbim Benecol ve Lösev reklamları üzerine bir araştırma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Peirce, C. S. (2004). Mantık Üzerine Yazılar. (Çev. H. Yıldız). Ankara: Öteki Yayınları.
 • Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
Diğer ID JA98AC93UA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Recep Yılmaz
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yazar: Ömer Çakın
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { mjss486309, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {531 - 539}, doi = {}, title = {Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Recep and Çakın, Ömer} }
APA Yılmaz, R , Çakın, Ö . (2017). Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 531-539 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486309
MLA Yılmaz, R , Çakın, Ö . "Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 531-539 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486309>
Chicago Yılmaz, R , Çakın, Ö . "Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 531-539
RIS TY - JOUR T1 - Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme AU - Recep Yılmaz , Ömer Çakın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 531 EP - 539 VL - 6 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme %A Recep Yılmaz , Ömer Çakın %T Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Yılmaz, Recep , Çakın, Ömer . "Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 4 (Ekim 2017): 531-539 .
AMA Yılmaz R , Çakın Ö . Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2017; 6(4): 531-539.
Vancouver Yılmaz R , Çakın Ö . Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(4): 539-531.