Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 617 - 625 2017-10-01

Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
IDEOLOGICAL ANALYSIS OF MEDIA TEXTS: THE SOLDIERS OF OUR VILLAGE AS AN EXAMPLE OF DOCUMENTARY FILM

Regina CAMANKULOVA [1] , Niyazi AYHAN [2] , Venera NARINOVA [3]


Belgesel sinema özellikle II. Dünya savaşı sırasında etkin bir şekilde propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Sovyet dönemine denk gelen Kırgız belgesel sinemasının kuruluşu SSCB’nin sinema sanat anlayışı ve estetiğinden büyük ölçüde esinlenmiştir. Bu çalışmada “Köyümün Askerleri” (1985) belgesel filminde yer alan medya metinleri ideolojik çerçevede analiz yapılmıştır. Söz konusu analiz, medya metninde ideoloji ve kültürel bağlam çerçevesini kapsamaktadır. Medya metinlerindeki gömülü halde bulunan ideolojik söylemlerin açığa çıkarılması için Silverblatt ve arkadaşlarının sıraladığı yaklaşımlardan faydalanılmıştır
The main aim of documentary film is to serve people. However, documentary film is used as a tool for propaganda during the World War II. Kyrgyz documentary film emerged during Soviet era inspired by the Soviet Union cinema art. This study analyses the media text from "The soldiers of our village" (1985) documentary film. This analysis includes ideological and cultural context of media text. In this context documentary film analysed by Silverblatt and his friends thought listed approaches in order to reveal hidden ideologies in media text
 • Althusser, L. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,(çev. Alp Tümertekin), İthaki Yayınları, İstanbul
 • Bourdieu, P. (1998) Practical Reason. Stanford University Press, California
 • Dağtaş, B. (1999). İngiliz Kültürel Çalışmaları'nda İdeoloji, Kurgu Dergisi, sayı 16,ss 335-357
 • Felsefe Sözlüğü (2010). Kafe Kültür Yayıncılık, İstanbul
 • Güzel, M. (2006). Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü, Küresel İletişim Dergisi, sayı 1,ss 1-16
 • Hall, S. (1997). The Work of Representation. Representation,SAGE, London
 • Heywood, A. (2011) Siyasi İdeolojiler, Çeviri Bayram Ahmet Kemal, Adres yayınları, Ankara
 • Kazancı, M. (2006). Althusser, İdeoloji Ve İdeoloji İle İlgili Son Söz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 24,ss 67-93
 • Lull, J. (2001). Medya, İletişim, Kültür (Çev. Nazife Güngör). Vadi Yayınları, Ankara
 • Mardin, Ş. (2007).İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Mutlu, E.(1998) .İletişim Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
 • Özbek, S. (2003) İdeoloji Kuramları. Bulut Yayınları, İstanbul
 • Parlak, İ. (2005). Kemalist İdeoloji’de Eğitim, Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Turhan Kitapevi yayınları, Ankara
 • Şenöz, C. (1999) Almanca ve Türkçedeki Yazım Türü Olarak Yazın Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi
 • Üşür, Sancar S. (1997) Yanlış Bilinç ve Hegemonya’dan Söyleme, İmge Yayınevi, Ankara
 • Rifat, M. (1992) Göstergebilimin ABCsi, Simavi yayınları, İstanbul
 • Varol S.F. (2016).Temsil, İdeoloji, Kimlik. Varlık Yayınları, İstanbul
Diğer ID JA72JY89HM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Regina CAMANKULOVA
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yazar: Niyazi AYHAN
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yazar: Venera NARINOVA
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { mjss486321, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {617 - 625}, doi = {}, title = {Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde}, key = {cite}, author = {CAMANKULOVA, Regina and AYHAN, Niyazi and NARINOVA, Venera} }
APA CAMANKULOVA, R , AYHAN, N , NARINOVA, V . (2017). Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 617-625 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486321
MLA CAMANKULOVA, R , AYHAN, N , NARINOVA, V . "Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 617-625 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486321>
Chicago CAMANKULOVA, R , AYHAN, N , NARINOVA, V . "Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 617-625
RIS TY - JOUR T1 - Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde AU - Regina CAMANKULOVA , Niyazi AYHAN , Venera NARINOVA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 617 EP - 625 VL - 6 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde %A Regina CAMANKULOVA , Niyazi AYHAN , Venera NARINOVA %T Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD CAMANKULOVA, Regina , AYHAN, Niyazi , NARINOVA, Venera . "Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 4 (Ekim 2017): 617-625 .
AMA CAMANKULOVA R , AYHAN N , NARINOVA V . Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde. MJSS. 2017; 6(4): 617-625.
Vancouver CAMANKULOVA R , AYHAN N , NARINOVA V . Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(4): 625-617.