Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 1, 541 - 565, 29.01.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.481502

Öz

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda ülkemizde
sıklıkla tartışılan ve günümüzde de hala tartışılmakta olan futbolda yabancı
oyuncu sınırlamasına yönelik Türk futbol taraftarlarının görüşlerinin
incelenmesidir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama
aracı toplam 1212 taraftara uygulanmış ve araştırmanın verileri elde
edilmiştir. Bu şekilde elde edilen taraftar görüşlerinin analizinde
istatistiksel yöntem olarak frekans tabloları, çapraz tablolar ve ki-kare
bağımsızlık testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre taraftarların
yaklaşık yarısı (%49,5) Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısının
sınırlandırılmasına karşı çıkmakta ve yabancı oyuncu sayısının sınırsız olması
gerektiğini belirtmektedirler. Diğer taraftan taraftarların %41,5’i yabancı
oyuncu sayısının sınırlandırılmasını desteklerken, %9’u ise kararsız
olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, yabancı oyuncu sayısının
sınırlandırılmasını destekleyen taraftarların en çok önerdiği yabancı oyuncu
sayısı sırasıyla 5 ve 6 oyuncu olarak belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca
yabancı oyuncu sınırlandırmasının çeşitli yönlerden doğuracağı sonuçlara
yönelik taraftar görüşlerine de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ortaya
koyduğu bulgularıyla araştırmanın, yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılması
konusuna yönelik Türk futbol kamuoyuna önemli bilgiler sunduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu Kararları, 1942-2010 http://sgm.gsb.gov.tr//Public/Edit/images/SGM/dokumanlar/MDKK_1942_0953.pdf Erişim Tarihi: 10 Eylül 2018.
 • Devecioğlu, S. (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26 Kış-Bahar, 373-396.
 • Doğan, M., Doğan, A., ve Serbest, M. (2004). Profesyonel Türk Futbolcuların Türkiye 1. Süper Liginde Oynayan Yabancı Uyruklu Futbolcularla İlgili Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-39.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İmamoğlu, A. F., Karaoğlu, E. ve Erturan, E. E. (2007). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 35-61.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 18. Baskı. Ankara: Nobel Yay.
 • Profesyonel Futbol Yönetmeliği (1962), T. C. Resmi Gazete, 11193, 29 Ağustos 1962.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2005-2006 Sezonu Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002005/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2008-2009 Sezonu Türkcell Süper Ligi Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002008/SuperLig/Turkcell-Super-Ligi-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2010-2011 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002010/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2011-2012 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002012/Ligler/SuperLig/2011.10.26-Spor-Toto-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0000014/TFF/STATULER/2013-14-Sezonu-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/c9dbcee91cc04122971eed20e100d35e.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/00000016/Ligler/Statuler/2015-2016-Sezonu-SporTotoSuperLig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/STATULER/2017-2018/2017-2018-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Yıldırım, E. (2008). Profesyonel Ligdeki Yabancı Futbolcuların, Türkiye’de Futbol Oynamalarına İlişkin, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Açıdan Görüşleri ve Yerli Futbolcuların Yabancı Futbolculara Bakış Açıları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Bed.Eğit. ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A. (2013). Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Futbol Oynayan Yabancı Futbolcu Sayısının Spor Kamuoyu Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A., Katırcı, H., ve Kuzu, C. (2017). Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 24-39.
 • http://arsiv.ntv.com.tr/news/123138.asp#BODY Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.cnnturk.com/spor/futbol/yabanci-kurali-10-yilda-8-kez-degisti?page=1 Erişim Tarihi: 11 Eylül 2018.
 • https://www.fanatik.com.tr/ertugrul-saglam-yabanci-sayisi-degil-altyapi-2009769 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.haberturk.com/yabanci-kurali-2019-20-den-itibaren-once-8-e-sonra-kademeli-olarak-5-e-dusecek-1634859-spor# Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/fatih-terimden-yabanci-kurali-yorumu-sikildim-artik-bu-isten-40949827 Erişim Tarihi: 12 Eylül 2018.
 • http://www.milliyet.com.tr/durust-yabanci-oyuncu-kurali-sene-2737489-skorerhaber ErişimTarihi:16 Ekim 2018.
 • http://www.pfd.org.tr/news/view/zaten-yabanciyiz/533 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2018/04/18/samet-aybaba-yabanci-oyuncu-serbest-olmali Erişim Tarihi: 15 Eylül 2018.
 • http://www.tff.org/default.aspx?pageID=293 15 Ekim 2018.
 • https://www.trtspor.com.tr/haber/futbol/spor-toto-super-lig/senol-gunes-yabanci-sayisinin-fazla-oldugunu-dusunuyorum-167816.html Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 1, 541 - 565, 29.01.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.481502

Öz

Kaynakça

 • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu Kararları, 1942-2010 http://sgm.gsb.gov.tr//Public/Edit/images/SGM/dokumanlar/MDKK_1942_0953.pdf Erişim Tarihi: 10 Eylül 2018.
 • Devecioğlu, S. (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26 Kış-Bahar, 373-396.
 • Doğan, M., Doğan, A., ve Serbest, M. (2004). Profesyonel Türk Futbolcuların Türkiye 1. Süper Liginde Oynayan Yabancı Uyruklu Futbolcularla İlgili Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-39.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İmamoğlu, A. F., Karaoğlu, E. ve Erturan, E. E. (2007). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 35-61.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 18. Baskı. Ankara: Nobel Yay.
 • Profesyonel Futbol Yönetmeliği (1962), T. C. Resmi Gazete, 11193, 29 Ağustos 1962.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2005-2006 Sezonu Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002005/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2008-2009 Sezonu Türkcell Süper Ligi Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002008/SuperLig/Turkcell-Super-Ligi-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2010-2011 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002010/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2011-2012 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002012/Ligler/SuperLig/2011.10.26-Spor-Toto-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0000014/TFF/STATULER/2013-14-Sezonu-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/c9dbcee91cc04122971eed20e100d35e.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/00000016/Ligler/Statuler/2015-2016-Sezonu-SporTotoSuperLig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/STATULER/2017-2018/2017-2018-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Yıldırım, E. (2008). Profesyonel Ligdeki Yabancı Futbolcuların, Türkiye’de Futbol Oynamalarına İlişkin, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Açıdan Görüşleri ve Yerli Futbolcuların Yabancı Futbolculara Bakış Açıları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Bed.Eğit. ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A. (2013). Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Futbol Oynayan Yabancı Futbolcu Sayısının Spor Kamuoyu Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A., Katırcı, H., ve Kuzu, C. (2017). Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 24-39.
 • http://arsiv.ntv.com.tr/news/123138.asp#BODY Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.cnnturk.com/spor/futbol/yabanci-kurali-10-yilda-8-kez-degisti?page=1 Erişim Tarihi: 11 Eylül 2018.
 • https://www.fanatik.com.tr/ertugrul-saglam-yabanci-sayisi-degil-altyapi-2009769 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.haberturk.com/yabanci-kurali-2019-20-den-itibaren-once-8-e-sonra-kademeli-olarak-5-e-dusecek-1634859-spor# Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/fatih-terimden-yabanci-kurali-yorumu-sikildim-artik-bu-isten-40949827 Erişim Tarihi: 12 Eylül 2018.
 • http://www.milliyet.com.tr/durust-yabanci-oyuncu-kurali-sene-2737489-skorerhaber ErişimTarihi:16 Ekim 2018.
 • http://www.pfd.org.tr/news/view/zaten-yabanciyiz/533 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2018/04/18/samet-aybaba-yabanci-oyuncu-serbest-olmali Erişim Tarihi: 15 Eylül 2018.
 • http://www.tff.org/default.aspx?pageID=293 15 Ekim 2018.
 • https://www.trtspor.com.tr/haber/futbol/spor-toto-super-lig/senol-gunes-yabanci-sayisinin-fazla-oldugunu-dusunuyorum-167816.html Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mücahit Fişne 0000-0002-3964-874X

Sait Bardakçı 0000-0003-3720-5029

Yayımlanma Tarihi 29 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 11 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Fişne, M., & Bardakçı, S. (2019). Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 541-565. https://doi.org/10.33206/mjss.481502
AMA Fişne M, Bardakçı S. Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MJSS. Ocak 2019;8(1):541-565. doi:10.33206/mjss.481502
Chicago Fişne, Mücahit, ve Sait Bardakçı. “Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8, sy. 1 (Ocak 2019): 541-65. https://doi.org/10.33206/mjss.481502.
EndNote Fişne M, Bardakçı S (01 Ocak 2019) Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 1 541–565.
IEEE M. Fişne ve S. Bardakçı, “Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma”, MJSS, c. 8, sy. 1, ss. 541–565, 2019, doi: 10.33206/mjss.481502.
ISNAD Fişne, Mücahit - Bardakçı, Sait. “Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8/1 (Ocak 2019), 541-565. https://doi.org/10.33206/mjss.481502.
JAMA Fişne M, Bardakçı S. Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MJSS. 2019;8:541–565.
MLA Fişne, Mücahit ve Sait Bardakçı. “Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sy. 1, 2019, ss. 541-65, doi:10.33206/mjss.481502.
Vancouver Fişne M, Bardakçı S. Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MJSS. 2019;8(1):541-65.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155