Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 133 - 143 2019-01-29

Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi

Çağatay Akengin [1] , Zuhal Başbuğ [2]


Bu makalede, plastik sanatlar bölümlerinin temel atölye derslerinden biri olan Temel Sanat Eğitimi dersinde buluş yoluyla öğretim yaklaşımının önemi üzerinde durulmuştur. Çağın sanat eğitimi konusundaki genel yaklaşımı ve uygulanan bazı modeller incelenmiştir. Buluş yoluyla öğretimin temel prensiplerinin Temel Sanat Eğitimi dersiyle kesişme noktaları, dersin ilke ve elemanlarının öğretiminde sağlayıcı katkılar ve özgün tasarımlara yansıma biçimleri üzerinde durulmuştur. Ezberci bir yaklaşım yerine katılımcı yaklaşımı öneren bu modelle birlikte, eğitimcinin rehberliğinde hazırlanan sanatsal tasarımların niteliği çalışmanın konuları arasında bulunmaktadır. Öğrencileri araştırmaya yapmaya, keşfe, sorunlara yaratıcı çözümler bulmaya yönlendiren, merak uyandıran, yaratıcılığa ortam hazırlayan ve buluşun önünü açan bir yaklaşım olmasından dolayı yöntemin getireceği faydalar büyük önem taşımaktadır.  Temel sanat eğitiminin, sanatsal yaratıcılığa sağlayıcı katkı, bu yöntemle birlikte daha bilimsel bir biçimde ele alınmış ve öğretim aşamasına ne şekilde yansıdığı irdelenmiştir.

 

Buluş yoluyla öğretim, temel sanat eğitimi
 • Akpınar, E. (2003). Buluş Stratejisiyle Enerji İlişkili Fen Öğretimi: Canlılar İçin Madde ve Enerji Ünitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Atar, N. (2004). Anadolu güzel sanatlar liselerinde temel sanat eğitimi uygulamalarının sorgulanması ve öneriler. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Sanat Dergisi (15), 47-54.
 • Bruner, J. (2009). Eğitim süreci (T. Öztürk, Çev.) (1. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Büyükkaragöz, S. & Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metotları. (7. Baskı). İstanbul: Öz Eğitim.
 • Erkan, T. (2009). Temel Sanat Egitimi Dersinin Web Tabanlı Öğrenme Yöntemiyle Verilmesinin Ögrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Esteban, E. (2014). La teoría narrativa de Bruner y sus implicaciones en una pedagogía hermenéutica. Cultura y Educación, 14(3), 253-266.
 • Dikici, A. (2006). Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(139), 3-9.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. (3. Baskı). Ankara: Pegem.Genç, P. (2012). İşitme engellilere temel sanat eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gümrah, H. (2012). Sanat eğitimcisi yetiştirmede “temel sanat eğitimi dersi” nin yeri ve önemi. Sanat Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kara, Y. & Özgün-Koca, S. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması: “iki terimin toplamının karesi” konusu üzerine iki ders planı. S. A. İlköğretim-Online 3 (1), 2-10. 5 Ekim 2018 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kaya, İ. & Erdik, C. (2014). Öğretmenlerin kullandıkları öğretme stratejilerine göre sahip oldukları liderlik türleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 185-209. 12 Kasım 2018 tarihinde http://www.gefad.gazi.edu.tr/issue/6729/90479 sayfasından erişilmiştir.
 • Kırışoğlu, O. T. (2002). Beşikten mezara sanat ve kültür eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi. Ankara: Kök 10 (31).
 • Ocak, G. (2005). Buluş yoluyla öğretimin öğrenmede kalıcılığa etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 289-297.
 • Özdemir, A. (2014). Temel sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşıma dayalı (müzik destekli) uygulamanın öğrenci başarı düzeyine etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, M. A. (2005). Etkin öğrenmede yeni arayışlar: işbirliğine dayalı öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme. BiligDergisi, 35(5), 105-131.
 • San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları. (2. Baskı). Ankara: Ütopya.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim-kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tepecik, A. & Toktaş, P. (2014). Temel sanat eğitimi. Ankara: Gece Tok, Ş. (2009). Öğretme-Öğrenme Strateji ve Modelleri, Doğanay, A. (ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri (s.110-160). Ankara: Pegem.
 • Uysal, E. (2015). Temel tasarım dersine ilişkin öğrenci görüşleri. Yedi: Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi. 14, 51-65.
 • Ünlü, M. (2007). Problem çözme ve buluş yoluyla öğretim kuramına göre geliştirilmiş web tabanlı eğitimin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, E. (2016). Neden ve nasıl sanat eğitimi. İdil Dergisi, 5(23), 867-871.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çağatay Akengin (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zuhal Başbuğ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss500362, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {133 - 143}, doi = {10.33206/mjss.500362}, title = {Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi}, key = {cite}, author = {Akengin, Çağatay and Başbuğ, Zuhal} }
APA Akengin, Ç , Başbuğ, Z . (2019). Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 133-143 . DOI: 10.33206/mjss.500362
MLA Akengin, Ç , Başbuğ, Z . "Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 133-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/42874/500362>
Chicago Akengin, Ç , Başbuğ, Z . "Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 133-143
RIS TY - JOUR T1 - Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi AU - Çağatay Akengin , Zuhal Başbuğ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.500362 DO - 10.33206/mjss.500362 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 143 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.500362 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.500362 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi %A Çağatay Akengin , Zuhal Başbuğ %T Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.500362 %U 10.33206/mjss.500362
ISNAD Akengin, Çağatay , Başbuğ, Zuhal . "Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Ocak 2019): 133-143 . https://doi.org/10.33206/mjss.500362
AMA Akengin Ç , Başbuğ Z . Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi. MJSS. 2019; 8(1): 133-143.
Vancouver Akengin Ç , Başbuğ Z . Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 143-133.