BibTex RIS Kaynak Göster

Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси

Yıl 2018, Cilt: 7 Sayı: 3, 0 - 0, 01.07.2018

Öz

Осмонаалы Сыдыков өз мезгили үчүн жетиштүү билим алган жана ошол кездеги шартка ылайык коомдон алдыга озгон инсан болгон. Ал кыргыз калкынын тарыхын изилдеп, абалын аныктайм деп аракеттенип, талыкбай материал топтогон. Натыйжасында, эки чыгарма жазылып, алар алыскы Уфа шаарында 1913, 1914-жылдары басмаканадан өз алдынча эки китеп болуп жарыяланган. Автор чыгармаларга тарых китеби деген аталыш ыйгарып, алардын кыргыз тарыхы боюнча биринчи китеп катары каралышына негиз салган. Совет бийлигинин калыптануу учурунда белгисиз себептерге байланыштуу О. Сыдыков эл-жеринен качып, анын чыгармаларына тыю салынган. Мындан улам, коомчулук агартуучунун эмгектери менен тааныша албай, алардын маани-мазмуну изилденбей келген.Макалада, О. Сыдыковдун эмгектери талданып, анда орун алган маалыматтардын тарыхый мааниси көрсөтүлөт.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Kocobekov Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kocobekov, M. (2018). Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3).
AMA Kocobekov M. Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси. MJSS. Temmuz 2018;7(3).
Chicago Kocobekov, M. “Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7, sy. 3 (Temmuz 2018).
EndNote Kocobekov M (01 Temmuz 2018) Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 3
IEEE M. Kocobekov, “Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси”, MJSS, c. 7, sy. 3, 2018.
ISNAD Kocobekov, M. “Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/3 (Temmuz 2018).
JAMA Kocobekov M. Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси. MJSS. 2018;7.
MLA Kocobekov, M. “Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 7, sy. 3, 2018.
Vancouver Kocobekov M. Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси. MJSS. 2018;7(3).

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155