Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2018-10-01

Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği

T. GÖK [1] , C. İNCE [2] , E. AKGÖZ [3]


Araştırmanın amacı, Kırgızistan’da üniversitede öğrenim gören yabancı öğrencilerin yükseköğretim tercih nedenlerinin belirlenmesi ve demografik değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Çalışmaya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) öğrenim gören yabancı öğrencilerden toplam 257 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Radmard (2017) tarafından geliştirilen ve Türkiye’de uygulanan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve Cronbach Alpha iç tutarlılık analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucu, Kırgızistan’daki yabancı öğrencilerin yükseköğretim tercih nedenlerinin başında “kültürel yakınlık”(3,455), “Vize ve ikamet kolaylıkları” (3,256) ve “Daha kaliteli bir eğitim imkânı” (3,130) gelmektedir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan t-testi sonucunda yükseköğretim tercih nedenlerinde anlamlı farklılık görülmemiştir (p>,05). Katılımcıların milliyetleri, ailesinin yaşadığı yer ve aile gelir düzeylerine göre yapılan ANOVA sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p
Göç, Yükseköğretim, Üniversite, Öğrenci, Kırgızistan
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: T. GÖK

Yazar: C. İNCE

Yazar: E. AKGÖZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018

Bibtex @ { mjss520800, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {GÖK, T. and İNCE, C. and AKGÖZ, E.} }
APA GÖK, T , İNCE, C , AKGÖZ, E . (2018). Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43010/520800
MLA GÖK, T , İNCE, C , AKGÖZ, E . "Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43010/520800>
Chicago GÖK, T , İNCE, C , AKGÖZ, E . "Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği AU - T. GÖK , C. İNCE , E. AKGÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği %A T. GÖK , C. İNCE , E. AKGÖZ %T Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 4 %R %U
ISNAD GÖK, T. , İNCE, C. , AKGÖZ, E. . "Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 4 (Ekim 2018): 0-0 .
AMA GÖK T , İNCE C , AKGÖZ E . Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. MJSS. 2018; 7(4): 0-0.
Vancouver GÖK T , İNCE C , AKGÖZ E . Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(4): 0-0.