Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1221 - 1242 2019-02-22

A Study on The Membership of Turkey in The United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Section (UCLG-MEWA)
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma

Çiğdem Akman [1]


Many local government units, mainly the metropolitan municipalities take place in international cooperation more since the 2000s in Turkey. International organizations which the local governments are a member of, are formed of different local government units coming together. The fields of work, decision and executive organs and the forms of operation of the international organizations can vary. In this study, it is aimed to research the United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Section (UCLG-MEWA), which the Turkish local governments are highest in number a member of. Accordingly, the vision, mission, purposes, structure of the organization and membership statements and the studies in the UCLG-MEWA regulations are taken as the basis of this study. First of all, detailed information about UCLG-MEWA, the number of local governments which are a member of this organization in Turkey, distribution according to the cities and local government units are included in the study. Following, survey method was conducted by reaching out to all local governments which are a member of the organization. Cronbach alpha, frequency, factor and regression analyses are applied to the obtained data. The results show that the UCLG-MEWA is functional in the context of the statements directed to the participants.


Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok yerel yönetim biriminin uluslararası işbirlikleri içerisinde daha fazla yer aldığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin üye oldukları uluslararası kuruluşlar farklı ülkelerin yerel yönetim birimlerinin bir araya gelmeleri sonucunda kurulmaktadır. Uluslararası kuruluşların çalışma alanları, karar ve yürütme organları ve işleyiş biçimleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yerel yönetimlerin en fazla üye oldukları Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nde yer alan vizyon, misyon, amaçlar, teşkilat yapısı ve üyelik ile ilgili ortaya koyduğu ifadeler ve çalışmaları esas alınmıştır. Çalışmada öncelikle UCLG-MEWA hakkında ayrıntılı bilgiye ve Türkiye’de bu kuruluşa üye olan yerel yönetim birimlerinin sayısına, illere ve yerel yönetim birimi türlerine göre dağılımına yer verilmiştir. Sonrasında ise, teşkilata üye olan tüm yerel yönetim birimlerine ulaşılarak nicel araştırma anket yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler cronbach alpha, frekans, faktör ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar katılımcılara yöneltilen ifadeler bağlamında UCLG-MEWA’nın işlevsel olduğunu göstermektedir.

  • AKMAN Ç. (2017). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Uluslararası Kuruluşlara Üyelikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, S.2, ss.485-510.
  • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Ana Tüzüğü, http://uclg-mewa.org/uploads/file/6fdcf49bf2594a329b196229c3684b1c/UCLG- MEWA%20Anatuzuk%2007.09.2016.pdf, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
  • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İçtüzüğü, http://uclg-mewa.org/uploads/file/cb52d43531624991a125d1c50dcdf62c/ictuzuk_BvUlu.pdf, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
  • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Resmi İnternet Sitesi, http://uclg-mewa.org/tr/, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
  • BÜYÜKÖZTÜRK Ş. (2015). Veri Analizi El Kitabı, İstatistik Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorumu, Ankara: Pegem Akademi.
  • İKİZER İ. (2017). Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na (UCLG) Analitik Bir Bakış, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 4, Ekim, ss. 125-142.
  • KELEŞ R. (2016). Yerinden Yönetim ve Siyaset, 10. Baskı, İstanbul: Cem.
  • United Cities and Local Governments (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler-UCLG), https://www.uclg.org/, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 03.07.2005, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1936-6884
Yazar: Çiğdem Akman (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss463683, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1221 - 1242}, doi = {10.33206/mjss.463683}, title = {Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Akman, Çiğdem} }
APA Akman, Ç . (2019). Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1221-1242 . DOI: 10.33206/mjss.463683
MLA Akman, Ç . "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1221-1242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/463683>
Chicago Akman, Ç . "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1221-1242
RIS TY - JOUR T1 - Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma AU - Çiğdem Akman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.463683 DO - 10.33206/mjss.463683 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1221 EP - 1242 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.463683 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.463683 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma %A Çiğdem Akman %T Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.463683 %U 10.33206/mjss.463683
ISNAD Akman, Çiğdem . "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1221-1242 . https://doi.org/10.33206/mjss.463683
AMA Akman Ç . Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(1): 1221-1242.
Vancouver Akman Ç . Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1242-1221.